Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENTULY3157350Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Assistant(s)Asst. Prof. Dr. Bilge Karamehmet Altuntaş
AimThe course aims to examine the concept of customer relationship management from a theoretical perspective and to convey an integrated customer relationship management knowledge by associating it with examples in terms of practice.
Course ContentThis course contains; Introduction to Customer Relationship Management concept,Understandig the concept of Relationship / I,Understandig the concept of Relationship / II,Managing the Customer Life-cycle: Customer Acquisition,Managing the Customer Life-cycle: Customer Retention and Development / I,Managing the Customer Life-cycle: Customer Retention and Development / II,Customer Portfolio Management,How to Deliver Customer-experienced Value,Managing Customer Experience,Marketing Automation,Sales Force Automation,Service Automation,CRM Practises / I,CRM Practises / II.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to implement methods of improving customer relations activities.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Explain the concept and characteristics of consumer relations.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Apply the activities of ensuring consumer loyalty.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Exemplify the methods of ensuring consumer satisfaction.10, 12, 13, 16, 9A
2. Will be able to evaluate the activities of attracting and retaining the consumer.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Define the model of retaining of the consumer.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Develop programs for retaining consumer. 10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Develop programs for retaining consumer.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Exemplify consumer complaints10, 12, 13, 16, 9A
3. Will be able to explain customer portfolio management and value delivery concepts based on customer value.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Define and explain the concept of customer portfolio.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Explain customer-experienced value.10, 12, 13, 16, 9A
4. Will be able to identify what customer experience is and explain customer experience.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Explain customer experience concept.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Explain the models related to customer experience.10, 12, 13, 16, 9A
5. Will be able to explain the components of operational CRM.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Explain the marketing automation.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Explain the sales force automation.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Explain the service automation.10, 12, 13, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to Customer Relationship Management concept
2Understandig the concept of Relationship / I
3Understandig the concept of Relationship / II
4Managing the Customer Life-cycle: Customer Acquisition
5Managing the Customer Life-cycle: Customer Retention and Development / I
6Managing the Customer Life-cycle: Customer Retention and Development / II
7Customer Portfolio Management
8How to Deliver Customer-experienced Value
9Managing Customer Experience
10Marketing Automation
11Sales Force Automation
12Service Automation
13CRM Practises / I
14CRM Practises / II
Resources
1. Customer Relationship Management, Concepts and Technologies, Francis Buttle, Stan Maklan, Routledge Yayınevi, 2019 2. Don Peppers, Martha Rogers, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Optimist Yayınları, İstanbul, 2013 3. Odabaşı Y. Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving14342
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report11010
Term Project000
Presentation of Project / Seminar11010
Quiz11010
Midterm Exam12020
General Exam13030
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENTULY3157350Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Fatih PINARBAŞI
Assistant(s)Asst. Prof. Dr. Bilge Karamehmet Altuntaş
AimThe course aims to examine the concept of customer relationship management from a theoretical perspective and to convey an integrated customer relationship management knowledge by associating it with examples in terms of practice.
Course ContentThis course contains; Introduction to Customer Relationship Management concept,Understandig the concept of Relationship / I,Understandig the concept of Relationship / II,Managing the Customer Life-cycle: Customer Acquisition,Managing the Customer Life-cycle: Customer Retention and Development / I,Managing the Customer Life-cycle: Customer Retention and Development / II,Customer Portfolio Management,How to Deliver Customer-experienced Value,Managing Customer Experience,Marketing Automation,Sales Force Automation,Service Automation,CRM Practises / I,CRM Practises / II.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to implement methods of improving customer relations activities.10, 12, 13, 16, 9A
1.1. Explain the concept and characteristics of consumer relations.10, 12, 13, 16, 9A
1.2. Apply the activities of ensuring consumer loyalty.10, 12, 13, 16, 9A
1.3. Exemplify the methods of ensuring consumer satisfaction.10, 12, 13, 16, 9A
2. Will be able to evaluate the activities of attracting and retaining the consumer.10, 12, 13, 16, 9A
2.1. Define the model of retaining of the consumer.10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Develop programs for retaining consumer. 10, 12, 13, 16, 9A
2.2. Develop programs for retaining consumer.10, 12, 13, 16, 9A
2.3. Exemplify consumer complaints10, 12, 13, 16, 9A
3. Will be able to explain customer portfolio management and value delivery concepts based on customer value.10, 12, 13, 16, 9A
3.1. Define and explain the concept of customer portfolio.10, 12, 13, 16, 9A
3.2. Explain customer-experienced value.10, 12, 13, 16, 9A
4. Will be able to identify what customer experience is and explain customer experience.10, 12, 13, 16, 9A
4.1. Explain customer experience concept.10, 12, 13, 16, 9A
4.2. Explain the models related to customer experience.10, 12, 13, 16, 9A
5. Will be able to explain the components of operational CRM.10, 12, 13, 16, 9A
5.1. Explain the marketing automation.10, 12, 13, 16, 9A
5.2. Explain the sales force automation.10, 12, 13, 16, 9A
5.3. Explain the service automation.10, 12, 13, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to Customer Relationship Management concept
2Understandig the concept of Relationship / I
3Understandig the concept of Relationship / II
4Managing the Customer Life-cycle: Customer Acquisition
5Managing the Customer Life-cycle: Customer Retention and Development / I
6Managing the Customer Life-cycle: Customer Retention and Development / II
7Customer Portfolio Management
8How to Deliver Customer-experienced Value
9Managing Customer Experience
10Marketing Automation
11Sales Force Automation
12Service Automation
13CRM Practises / I
14CRM Practises / II
Resources
1. Customer Relationship Management, Concepts and Technologies, Francis Buttle, Stan Maklan, Routledge Yayınevi, 2019 2. Don Peppers, Martha Rogers, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Optimist Yayınları, İstanbul, 2013 3. Odabaşı Y. Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2010.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09