Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
WORLD and TURKEY LOGISTICS SECTORULY3171070Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Esra Nur GÖKHAN
Assistant(s)
AimIt is aimed that the students have the necessary skills and knowledge to be able to comprehend the structure of logistics sector both in local and global extent, follow developments among the industry and to be ready for the threats and opportunities that may arise in the logistics sector.
Course ContentThis course contains; Structural Analysis of the Global Logistics Sector,Structural Analysis of the Global Logistics Sector,Geographical Market Developments,Reel Sector Based Developments, Trends and Strategies,Global Supply and Value Chains,SWOT Analysis of Global Logistics Sector,Logistics Performance Index (LPI),Structural Analysis of the Turkish Logistics Sector,Structural Analysis of the Turkish Logistics Sector,Logistics Master Plan in Turkey,Current evelopments and Investments in Turkish Logistics Sector,International Transportation Networks and Turkey,SWOT Analysis of Turkish Logistics Sector,Human Resources Analysis in Logistics Sector.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1- Will be able to list the factors and existing structures that shape the Logistics Sector in the World and in Turkey.13, 14, 16, 9A
2- Will be able to gain the ability to follow, analyze and interpret industry and geography-based developments in the logistics sector.13, 14, 16, 6, 9A
3- Will be able to determine Turkey's place in the international logistics network by defining global supply and value chains.13, 14, 16, 9A
4-Will be able to analyze the threats and opportunities in the sector by identifying the strengths and weaknesses of the logistics sector.12, 13, 14, 16, 9A
5- Will be able to list what equipment they need by perceiving the human resources needs of the Global and Logistics sector.13, 14, 16, 9A
1.1 Defines the concepts of logistics and logistics management.13, 14, 16, 9A
1.2 Describes the current situation of the world logistics industry.13, 14, 16, 9A
1.3. Discusses the current situation of the logistics industry in Türkiye.13, 14, 16, 9A
2.1. Evaluates logistics sector reports.13, 14, 16, 6, 9A
2.2. Gains the ability to follow and interpret logistics industry trends.13, 14, 16, 6, 9A
3.1. Defines supply and value chain concepts.13, 14, 16, 9A
3.2. Discusses the strategic importance of Turkey in the international logistics network13, 14, 16, 9A
4.1 Defines the concept of SWOT analysis.12, 13, 14, 16, 9A
4.2 Evaluates and interprets the SWOT analysis of Türkiye and the world logistics sector.12, 13, 14, 16, 9A
5.1 Interprets the future of the logistics industry and employment opportunities.13, 14, 16, 9A
5.2 Lists what knowledge and skills one needs by learning logistics sector activities.13, 14, 16, 9A
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Structural Analysis of the Global Logistics Sector
2Structural Analysis of the Global Logistics Sector
3Geographical Market Developments
4Reel Sector Based Developments, Trends and Strategies
5Global Supply and Value Chains
6SWOT Analysis of Global Logistics Sector
7Logistics Performance Index (LPI)
8Structural Analysis of the Turkish Logistics Sector
9Structural Analysis of the Turkish Logistics Sector
10Logistics Master Plan in Turkey
11Current evelopments and Investments in Turkish Logistics Sector
12International Transportation Networks and Turkey
13SWOT Analysis of Turkish Logistics Sector
14Human Resources Analysis in Logistics Sector
Resources
"Dünyada ve Türkiye'de Lojistik Sektörünün Gelişimi" book - Osman Zekai Orhan - İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2014 Güncel Lojistik, Editör: Funda Yercan , Şerife Demiroğlu Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık,2016
Uluslararası Lojistik Nobel akademik yayıncılık Douglas Long, 2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours000
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam000
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
WORLD and TURKEY LOGISTICS SECTORULY3171070Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Esra Nur GÖKHAN
Assistant(s)
AimIt is aimed that the students have the necessary skills and knowledge to be able to comprehend the structure of logistics sector both in local and global extent, follow developments among the industry and to be ready for the threats and opportunities that may arise in the logistics sector.
Course ContentThis course contains; Structural Analysis of the Global Logistics Sector,Structural Analysis of the Global Logistics Sector,Geographical Market Developments,Reel Sector Based Developments, Trends and Strategies,Global Supply and Value Chains,SWOT Analysis of Global Logistics Sector,Logistics Performance Index (LPI),Structural Analysis of the Turkish Logistics Sector,Structural Analysis of the Turkish Logistics Sector,Logistics Master Plan in Turkey,Current evelopments and Investments in Turkish Logistics Sector,International Transportation Networks and Turkey,SWOT Analysis of Turkish Logistics Sector,Human Resources Analysis in Logistics Sector.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1- Will be able to list the factors and existing structures that shape the Logistics Sector in the World and in Turkey.13, 14, 16, 9A
2- Will be able to gain the ability to follow, analyze and interpret industry and geography-based developments in the logistics sector.13, 14, 16, 6, 9A
3- Will be able to determine Turkey's place in the international logistics network by defining global supply and value chains.13, 14, 16, 9A
4-Will be able to analyze the threats and opportunities in the sector by identifying the strengths and weaknesses of the logistics sector.12, 13, 14, 16, 9A
5- Will be able to list what equipment they need by perceiving the human resources needs of the Global and Logistics sector.13, 14, 16, 9A
1.1 Defines the concepts of logistics and logistics management.13, 14, 16, 9A
1.2 Describes the current situation of the world logistics industry.13, 14, 16, 9A
1.3. Discusses the current situation of the logistics industry in Türkiye.13, 14, 16, 9A
2.1. Evaluates logistics sector reports.13, 14, 16, 6, 9A
2.2. Gains the ability to follow and interpret logistics industry trends.13, 14, 16, 6, 9A
3.1. Defines supply and value chain concepts.13, 14, 16, 9A
3.2. Discusses the strategic importance of Turkey in the international logistics network13, 14, 16, 9A
4.1 Defines the concept of SWOT analysis.12, 13, 14, 16, 9A
4.2 Evaluates and interprets the SWOT analysis of Türkiye and the world logistics sector.12, 13, 14, 16, 9A
5.1 Interprets the future of the logistics industry and employment opportunities.13, 14, 16, 9A
5.2 Lists what knowledge and skills one needs by learning logistics sector activities.13, 14, 16, 9A
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Structural Analysis of the Global Logistics Sector
2Structural Analysis of the Global Logistics Sector
3Geographical Market Developments
4Reel Sector Based Developments, Trends and Strategies
5Global Supply and Value Chains
6SWOT Analysis of Global Logistics Sector
7Logistics Performance Index (LPI)
8Structural Analysis of the Turkish Logistics Sector
9Structural Analysis of the Turkish Logistics Sector
10Logistics Master Plan in Turkey
11Current evelopments and Investments in Turkish Logistics Sector
12International Transportation Networks and Turkey
13SWOT Analysis of Turkish Logistics Sector
14Human Resources Analysis in Logistics Sector
Resources
"Dünyada ve Türkiye'de Lojistik Sektörünün Gelişimi" book - Osman Zekai Orhan - İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2014 Güncel Lojistik, Editör: Funda Yercan , Şerife Demiroğlu Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık,2016
Uluslararası Lojistik Nobel akademik yayıncılık Douglas Long, 2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09