Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TRANSPORTATION MANAGEMENT IULY3157330Fall Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimTo ensure effective transportation of the necessary legislation and operations related to the transportation of freight, human or dangerous goods at national and international level from the starting point to the end point and to form the basis of the logistics lessons that will be in upper classes
Course ContentThis course contains; Concept of transportation, its development, factors affecting transportation demand, transportation terminals,
Transportation types and international transport trends,Dangerous goods transportation,
International organizations in air transport,Airwaybill, Air Cargo Carriers and Cargo Transportation Units
,Pallets, containers and aircraft types used in air cargo transportation,Maritime transport / IMO,Cargo types/passenger aircraft and their characteristics in airline transportation,General information about road transportation, international road freight transportation, Players in International Road Freight Transportation, International Organizations
,Equipments (Road Freight Transportation and Handling), Documentation in International Road Freight Transportation
,RO-RO Ports and Road Freight,International Routes in Road Freight Transportation,Role of Information Systems in Road Transportation,International Commercial Terms (INCOTERMS)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to discuss the basic concepts and development of international transportation management.16, 9A, F
1.1 Define the basic concepts of international transportation.16, 9A, F
1.2. Compare transportation types and modes .16, 9A, F
1.3. Summarize the concept of the freight forwarder. 16, 9A, F
1.4. Lists the elements that affect transport demand.16, 9A, F
2. Will be able to relate theoretical knowledge about international air transportation to real processes.16, 9A, F
2.1. Defines the basic concepts related to air transport.16, 9A, F
2.2. Discuss the rights and responsibilities of the sender and the receiver in the air cargo carriage.16, 9A, F
2.3. Rank international organizations related to airway transport.16, 9A, F
2.4. Prepare the operational documents for air transport.16, 9A, F
2.5. Discuss the importance of software used in airway transport.16, 9A, F
3. Will be able to relate theoretical knowledge about international road transportation to real processes.16, 9A, F
3.1. Defines the basic concepts related to road transport.16, 9A, F
3.2. Discuss the rights and responsibilities of the sender and the receiver in the road transpoartation. 16, 9A, F
3.3. Lists international organizations related to road transportation16, 9A, F
3.4. Prepare the operational documents for the road transport16, 9A, F
3.5. Have knowledge about the software used in road goods transportation16, 9A, F
4. Will be able to list the advantages/disadvantages of maritime transportation16, 9A, F
4.1. Lists the documents used in maritime transportation.16, 9A, F
4.2. Lists the delivery methods used in sea and inland waterways.16, 9A, F
5. Will be able to define dangerous goods transportation.16, 9A, F
5.1. Lists the vehicles used in the transportation of dangerous goods.16, 9A, F
5.2. Discusses parties and responsibilities16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Concept of transportation, its development, factors affecting transportation demand, transportation terminals
2
Transportation types and international transport trends
3Dangerous goods transportation
4
International organizations in air transport
5Airwaybill, Air Cargo Carriers and Cargo Transportation Units
6Pallets, containers and aircraft types used in air cargo transportation
7Maritime transport / IMO
8Cargo types/passenger aircraft and their characteristics in airline transportation
9General information about road transportation, international road freight transportation, Players in International Road Freight Transportation, International Organizations
10Equipments (Road Freight Transportation and Handling), Documentation in International Road Freight Transportation
11RO-RO Ports and Road Freight
12International Routes in Road Freight Transportation
13Role of Information Systems in Road Transportation
14International Commercial Terms (INCOTERMS)
Resources
MURAT, ERDAL; ÇANCI, Metin. Taşımacılık Yönetimi, UTIKAD Yayınları. 2009 Uluslararası Lojistik, Mehmet Ragıp Görgün, 2020. Transportation Management: A Practical Handbook, Jim Hendrickson, 2019
Lojistikte Hava Kargo Taşımacılığı, Dr. Volkan Yavaş, 2022. Deniz Ulaştırma Lojistiği, Murat Yorulmaz, 2022 Instructor Note

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14114
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report12020
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam13030
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(126/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TRANSPORTATION MANAGEMENT IULY3157330Fall Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimTo ensure effective transportation of the necessary legislation and operations related to the transportation of freight, human or dangerous goods at national and international level from the starting point to the end point and to form the basis of the logistics lessons that will be in upper classes
Course ContentThis course contains; Concept of transportation, its development, factors affecting transportation demand, transportation terminals,
Transportation types and international transport trends,Dangerous goods transportation,
International organizations in air transport,Airwaybill, Air Cargo Carriers and Cargo Transportation Units
,Pallets, containers and aircraft types used in air cargo transportation,Maritime transport / IMO,Cargo types/passenger aircraft and their characteristics in airline transportation,General information about road transportation, international road freight transportation, Players in International Road Freight Transportation, International Organizations
,Equipments (Road Freight Transportation and Handling), Documentation in International Road Freight Transportation
,RO-RO Ports and Road Freight,International Routes in Road Freight Transportation,Role of Information Systems in Road Transportation,International Commercial Terms (INCOTERMS)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to discuss the basic concepts and development of international transportation management.16, 9A, F
1.1 Define the basic concepts of international transportation.16, 9A, F
1.2. Compare transportation types and modes .16, 9A, F
1.3. Summarize the concept of the freight forwarder. 16, 9A, F
1.4. Lists the elements that affect transport demand.16, 9A, F
2. Will be able to relate theoretical knowledge about international air transportation to real processes.16, 9A, F
2.1. Defines the basic concepts related to air transport.16, 9A, F
2.2. Discuss the rights and responsibilities of the sender and the receiver in the air cargo carriage.16, 9A, F
2.3. Rank international organizations related to airway transport.16, 9A, F
2.4. Prepare the operational documents for air transport.16, 9A, F
2.5. Discuss the importance of software used in airway transport.16, 9A, F
3. Will be able to relate theoretical knowledge about international road transportation to real processes.16, 9A, F
3.1. Defines the basic concepts related to road transport.16, 9A, F
3.2. Discuss the rights and responsibilities of the sender and the receiver in the road transpoartation. 16, 9A, F
3.3. Lists international organizations related to road transportation16, 9A, F
3.4. Prepare the operational documents for the road transport16, 9A, F
3.5. Have knowledge about the software used in road goods transportation16, 9A, F
4. Will be able to list the advantages/disadvantages of maritime transportation16, 9A, F
4.1. Lists the documents used in maritime transportation.16, 9A, F
4.2. Lists the delivery methods used in sea and inland waterways.16, 9A, F
5. Will be able to define dangerous goods transportation.16, 9A, F
5.1. Lists the vehicles used in the transportation of dangerous goods.16, 9A, F
5.2. Discusses parties and responsibilities16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Concept of transportation, its development, factors affecting transportation demand, transportation terminals
2
Transportation types and international transport trends
3Dangerous goods transportation
4
International organizations in air transport
5Airwaybill, Air Cargo Carriers and Cargo Transportation Units
6Pallets, containers and aircraft types used in air cargo transportation
7Maritime transport / IMO
8Cargo types/passenger aircraft and their characteristics in airline transportation
9General information about road transportation, international road freight transportation, Players in International Road Freight Transportation, International Organizations
10Equipments (Road Freight Transportation and Handling), Documentation in International Road Freight Transportation
11RO-RO Ports and Road Freight
12International Routes in Road Freight Transportation
13Role of Information Systems in Road Transportation
14International Commercial Terms (INCOTERMS)
Resources
MURAT, ERDAL; ÇANCI, Metin. Taşımacılık Yönetimi, UTIKAD Yayınları. 2009 Uluslararası Lojistik, Mehmet Ragıp Görgün, 2020. Transportation Management: A Practical Handbook, Jim Hendrickson, 2019
Lojistikte Hava Kargo Taşımacılığı, Dr. Volkan Yavaş, 2022. Deniz Ulaştırma Lojistiği, Murat Yorulmaz, 2022 Instructor Note

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09