Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
OCCUPATIONAL and PROFESSIONAL ETHICSULY3234540Spring Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Mehmet Saim AŞCI
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Mehmet Saim AŞCI
Assistant(s)
AimThe aim of this course is to explain the basic concepts of business, work and occupational ethics, historical origins and philosophy and to increase the awareness of the students about the problems and importance in business life in the context of business ethics and social responsibility.
Course ContentThis course contains; Presenting Schedule of the Lecture and Introduction ,Content and Importance of the Ethic and Interaction of it with the Other Social Sciences ,Philosophy of Ethic ,Theories of Ethic: Teleological and Deontological ,Historical Development of Business Ethic and Development of Business Ethic in Turkey
,Managerial Ethic and Ethical Management in Business World ,Ethical Situation, Ethical Decision Making and Ethical Dilemmas ,Institutionalization of Business Ethics
,Work Ethic
,Occupational Ethic ,Ahi-order and Occupational Ethic
,Development of Ethical Understanding and Ethic Education in Enterprises ,Human Resources Management Practices In Terms of Business Ethics ,Social Responsbility and Business Ethic.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. At the end of this lecture, the student will have ability about; Explaining basic concepts of business and occupational ethics.10, 16, 9A
1.1. Explains what is business ethics and why it is necessary10, 16, 9A
1.2. Learns about ethics in Western and Eastern philosophy10, 16, 9A
1.3. Explains the ethical decision making processes10, 16, 9A
1.4. Learn about the history of business ethics10, 16, 9A
1.5. Explains about social responsibility and its compenents10, 16, 9A
2. Will be able to explain the effects of professional ethics on working life.10, 16, 9A
2.1. Explains concepts of work ethics, creativity and entrepreneurship10, 16, 9A
2.2. Understands the relationship between trust and business ethics.10, 16, 9A
2.3. Explains the principles of business ethics.10, 16, 9A
2.4. Learns about corporate ethics10, 16, 9A
3. Will be able to compare the concepts of Professional Ethics and Max Weber's protestant ethics.10, 16, 9A
3.1. Explains about Max Weber's protestant ethics thesis10, 16, 9A
3.2. Understands the historical basis of Weber's ethics10, 16, 9A
3.3. Compares Weber's ethics to some basic religions.10, 16, 9A
3.4. Explains about the concept of spiritual asceticism.10, 16, 9A
3.5. Explains about oriental despotism.10, 16, 9A
3.6. Explains Max Weber's understanding of Protestant ethics and compares it with business ethics.10, 16, 9A
4. Evaluate business ethics with an islamic perspective10, 16, 9A
4.1. Examines the relationship between Islam and business ethics.10, 16, 9A
4.2. Learns about Ahi institution.10, 16, 9A
4.4. Gains awareness regarding working principles in Islam.10, 16, 9A
4.4. Individualism, attitudes towards money and time will be examined in Islam10, 16, 9A
5. Ethical differences between far-right culture and Turkish culture can be explained.10, 16, 9A
5.1. Compares Chinese management culture with Turkish management culture.10, 16, 9A
5.2. Explains the differences between far eastern management culture and western management culture10, 16, 9A
5.3. Understands the collectivism and Turkish management culture.10, 16, 9A
6. Describe business ethics and the relationship between organizational stakeholders10, 16, 9A
6.1. Explains the relationships between human resources policy and business ethics.10, 16, 9A
6.2. Examines the relationship between organizational culture and business ethics.10, 16, 9A
6.3. Examines the influence of business ethics on consumers.10, 16, 9A
6.4. Explains the responsibilities of the operator to its partners.10, 16, 9A
6.5. Explains the responsibilities of organizations to their natural environment.10, 16, 9A
6.6. Understands the relationship between business ethics and capitalism.10, 16, 9A
7. Describe work ethics in different cultures.10, 16, 9A
7.1. Describes German business culture and professional ethics.10, 16, 9A
7.2. Explain Japanese business culture and corruption.10, 16, 9A
7.3. Explains the relationship between Ottoman business culture and business ethics10, 16, 9A
7.5 Explains the relationship between contemporary Turkish culture and professional ethics10, 16, 9A
7.5. Understands business ethics in contemporary Turkish management10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Presenting Schedule of the Lecture and Introduction
2Content and Importance of the Ethic and Interaction of it with the Other Social Sciences
3Philosophy of Ethic
4Theories of Ethic: Teleological and Deontological
5Historical Development of Business Ethic and Development of Business Ethic in Turkey
6Managerial Ethic and Ethical Management in Business World
7Ethical Situation, Ethical Decision Making and Ethical Dilemmas
8Institutionalization of Business Ethics
9Work Ethic
10Occupational Ethic
11Ahi-order and Occupational Ethic
12Development of Ethical Understanding and Ethic Education in Enterprises
13Human Resources Management Practices In Terms of Business Ethics
14Social Responsbility and Business Ethic
Resources
Presentation Files and Reading Texts 1) Mahmut Arslan, İş ve Meslek Ahlakı: Dünya ve Türkiye Örnekleri, Siyasal Kitabevi, 2012. 2) Şevki Özgener, İş Ahlakının Temelleri, Yönetsel Bir Yaklaşım, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020.
Manuel G. Velasquez, "Business Ethics: Concepts and Cases", Pearson, 2019. O.C. Ferrell, John Fraedrich, and Linda Ferrell, "Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases", Cengage Learning, 2019. John R. Boatright, "Ethics and the Conduct of Business", Pearson, 2018.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report133
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz155
Midterm Exam155
General Exam11010
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)65
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(65/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
OCCUPATIONAL and PROFESSIONAL ETHICSULY3234540Spring Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Mehmet Saim AŞCI
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Mehmet Saim AŞCI
Assistant(s)
AimThe aim of this course is to explain the basic concepts of business, work and occupational ethics, historical origins and philosophy and to increase the awareness of the students about the problems and importance in business life in the context of business ethics and social responsibility.
Course ContentThis course contains; Presenting Schedule of the Lecture and Introduction ,Content and Importance of the Ethic and Interaction of it with the Other Social Sciences ,Philosophy of Ethic ,Theories of Ethic: Teleological and Deontological ,Historical Development of Business Ethic and Development of Business Ethic in Turkey
,Managerial Ethic and Ethical Management in Business World ,Ethical Situation, Ethical Decision Making and Ethical Dilemmas ,Institutionalization of Business Ethics
,Work Ethic
,Occupational Ethic ,Ahi-order and Occupational Ethic
,Development of Ethical Understanding and Ethic Education in Enterprises ,Human Resources Management Practices In Terms of Business Ethics ,Social Responsbility and Business Ethic.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. At the end of this lecture, the student will have ability about; Explaining basic concepts of business and occupational ethics.10, 16, 9A
1.1. Explains what is business ethics and why it is necessary10, 16, 9A
1.2. Learns about ethics in Western and Eastern philosophy10, 16, 9A
1.3. Explains the ethical decision making processes10, 16, 9A
1.4. Learn about the history of business ethics10, 16, 9A
1.5. Explains about social responsibility and its compenents10, 16, 9A
2. Will be able to explain the effects of professional ethics on working life.10, 16, 9A
2.1. Explains concepts of work ethics, creativity and entrepreneurship10, 16, 9A
2.2. Understands the relationship between trust and business ethics.10, 16, 9A
2.3. Explains the principles of business ethics.10, 16, 9A
2.4. Learns about corporate ethics10, 16, 9A
3. Will be able to compare the concepts of Professional Ethics and Max Weber's protestant ethics.10, 16, 9A
3.1. Explains about Max Weber's protestant ethics thesis10, 16, 9A
3.2. Understands the historical basis of Weber's ethics10, 16, 9A
3.3. Compares Weber's ethics to some basic religions.10, 16, 9A
3.4. Explains about the concept of spiritual asceticism.10, 16, 9A
3.5. Explains about oriental despotism.10, 16, 9A
3.6. Explains Max Weber's understanding of Protestant ethics and compares it with business ethics.10, 16, 9A
4. Evaluate business ethics with an islamic perspective10, 16, 9A
4.1. Examines the relationship between Islam and business ethics.10, 16, 9A
4.2. Learns about Ahi institution.10, 16, 9A
4.4. Gains awareness regarding working principles in Islam.10, 16, 9A
4.4. Individualism, attitudes towards money and time will be examined in Islam10, 16, 9A
5. Ethical differences between far-right culture and Turkish culture can be explained.10, 16, 9A
5.1. Compares Chinese management culture with Turkish management culture.10, 16, 9A
5.2. Explains the differences between far eastern management culture and western management culture10, 16, 9A
5.3. Understands the collectivism and Turkish management culture.10, 16, 9A
6. Describe business ethics and the relationship between organizational stakeholders10, 16, 9A
6.1. Explains the relationships between human resources policy and business ethics.10, 16, 9A
6.2. Examines the relationship between organizational culture and business ethics.10, 16, 9A
6.3. Examines the influence of business ethics on consumers.10, 16, 9A
6.4. Explains the responsibilities of the operator to its partners.10, 16, 9A
6.5. Explains the responsibilities of organizations to their natural environment.10, 16, 9A
6.6. Understands the relationship between business ethics and capitalism.10, 16, 9A
7. Describe work ethics in different cultures.10, 16, 9A
7.1. Describes German business culture and professional ethics.10, 16, 9A
7.2. Explain Japanese business culture and corruption.10, 16, 9A
7.3. Explains the relationship between Ottoman business culture and business ethics10, 16, 9A
7.5 Explains the relationship between contemporary Turkish culture and professional ethics10, 16, 9A
7.5. Understands business ethics in contemporary Turkish management10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Presenting Schedule of the Lecture and Introduction
2Content and Importance of the Ethic and Interaction of it with the Other Social Sciences
3Philosophy of Ethic
4Theories of Ethic: Teleological and Deontological
5Historical Development of Business Ethic and Development of Business Ethic in Turkey
6Managerial Ethic and Ethical Management in Business World
7Ethical Situation, Ethical Decision Making and Ethical Dilemmas
8Institutionalization of Business Ethics
9Work Ethic
10Occupational Ethic
11Ahi-order and Occupational Ethic
12Development of Ethical Understanding and Ethic Education in Enterprises
13Human Resources Management Practices In Terms of Business Ethics
14Social Responsbility and Business Ethic
Resources
Presentation Files and Reading Texts 1) Mahmut Arslan, İş ve Meslek Ahlakı: Dünya ve Türkiye Örnekleri, Siyasal Kitabevi, 2012. 2) Şevki Özgener, İş Ahlakının Temelleri, Yönetsel Bir Yaklaşım, Nobel Akademik Yayıncılık, 2020.
Manuel G. Velasquez, "Business Ethics: Concepts and Cases", Pearson, 2019. O.C. Ferrell, John Fraedrich, and Linda Ferrell, "Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases", Cengage Learning, 2019. John R. Boatright, "Ethics and the Conduct of Business", Pearson, 2018.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09