Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
FINANCIAL MANAGEMENTULY2234360Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Hasan DİNÇER
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Itır DOĞANGÜN
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to give to the students the current theoretical and practical knowledge about the financial system and corporate finance.
Course ContentThis course contains; Financial management and financial manager,Firm types and financial decisions,Financial markets and instruments,Financial institutions,Time value of money,Financial statements,Techniques of financial analysis,Examples in financial analysis,Financial planning and control,Cash management,Accounts receivable management,Inventory management,Short-term financing,Medium and long-term financing.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.Will be able to evaluate the functions of financial management and the concept of financial manager9A
1.3.Defines the functions of financial management
1.4.Explains the concept of financial manager
2.Will be able to compare the effects of firm types on the financial decisions.9A
2.1.Defines the aims of the business
2.2.Defines the sole proprietorship
3.Will be able to compare the interaction of financial markets and institutions10, 16, 9A
4.Will be able to apply the time value of money12, 16, 6, 9A
4.1.Explains the concept of simple interest
4.2.Explains the concept of compound interest
4.3.Explains the concept of annuity
5.Will be able to discuss the financial statements and their analysis10, 12, 13, 16, 6, 9A
5.1.Defines the financial statements.
5.2.Compares the characteristics of the financial statements.
5.3.Describes the types of financial analysis.
5.4.Applies the examples in financial analysis.
6.Will be able to apply the financial planning and pro forma financial statements.10, 12, 13, 16, 6, 9A
6.1.Defines the concept of financial planning.
6.2.Defines the cash budgeting
6.4.Defines the proforma income statement.
6.5.Defines the proforma funds flow statement.
7.Will be able to discuss current asset management10, 12, 16, 6, 9A
7.1.Evaluates the cash management.
7.2.Evaluates the accounts receivable management
7.3.Evaluates the inventory management.
8.1.Defines the sources of short-term financing
8.2.Defines the sources of med-term financing
8.3.Defines the sources of long-term financing
1.1. Defines the finance
1.2. Explains the concept of financial management
2.3. Defines the partnership
2.4. Defines the corporation
3.1. Explains the elements of the financial system
3.2. Compares supply and demand of funds in the financial system
3.3. Compares the types of the financial market
3.4. Analyzes the relationship between the financial institutions and the instruments by the types of financial markets
3.5. Assesses the impact of legal and administrative regulations on the financial institutions and the instruments
6.3. Defines the proforma balance sheet.
8. Will be able to distinguish the sources of finance10, 12, 16, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Financial management and financial manager
2Firm types and financial decisions
3Financial markets and instruments
4Financial institutions
5Time value of money
6Financial statements
7Techniques of financial analysis
8Examples in financial analysis
9Financial planning and control
10Cash management
11Accounts receivable management
12Inventory management
13Short-term financing
14Medium and long-term financing
Resources
Lecture notes
Power Point Presentations. - Prof. Dr. Halil SARIASLAN, Prof. Dr. Cengiz EROL, Finansal Yönetim, Siyasal Kitabevi, 2014. Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi, 2009 Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi, 2011 Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Yayınları, 2010 "Principles of Corporate Finance" - Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, and Franklin Allen, McGraw-Hill Education, 2020. "Fundamentals of Financial Management" - Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, Cengage Learning, 2020. Berk, J. & Demarzo, P., Corporate Finance, Pearson, 2007.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14342
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report2816
Term Project000
Presentation of Project / Seminar133
Quiz000
Midterm Exam11818
General Exam13333
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)154
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(154/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
FINANCIAL MANAGEMENTULY2234360Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Hasan DİNÇER
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Itır DOĞANGÜN
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to give to the students the current theoretical and practical knowledge about the financial system and corporate finance.
Course ContentThis course contains; Financial management and financial manager,Firm types and financial decisions,Financial markets and instruments,Financial institutions,Time value of money,Financial statements,Techniques of financial analysis,Examples in financial analysis,Financial planning and control,Cash management,Accounts receivable management,Inventory management,Short-term financing,Medium and long-term financing.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.Will be able to evaluate the functions of financial management and the concept of financial manager9A
1.3.Defines the functions of financial management
1.4.Explains the concept of financial manager
2.Will be able to compare the effects of firm types on the financial decisions.9A
2.1.Defines the aims of the business
2.2.Defines the sole proprietorship
3.Will be able to compare the interaction of financial markets and institutions10, 16, 9A
4.Will be able to apply the time value of money12, 16, 6, 9A
4.1.Explains the concept of simple interest
4.2.Explains the concept of compound interest
4.3.Explains the concept of annuity
5.Will be able to discuss the financial statements and their analysis10, 12, 13, 16, 6, 9A
5.1.Defines the financial statements.
5.2.Compares the characteristics of the financial statements.
5.3.Describes the types of financial analysis.
5.4.Applies the examples in financial analysis.
6.Will be able to apply the financial planning and pro forma financial statements.10, 12, 13, 16, 6, 9A
6.1.Defines the concept of financial planning.
6.2.Defines the cash budgeting
6.4.Defines the proforma income statement.
6.5.Defines the proforma funds flow statement.
7.Will be able to discuss current asset management10, 12, 16, 6, 9A
7.1.Evaluates the cash management.
7.2.Evaluates the accounts receivable management
7.3.Evaluates the inventory management.
8.1.Defines the sources of short-term financing
8.2.Defines the sources of med-term financing
8.3.Defines the sources of long-term financing
1.1. Defines the finance
1.2. Explains the concept of financial management
2.3. Defines the partnership
2.4. Defines the corporation
3.1. Explains the elements of the financial system
3.2. Compares supply and demand of funds in the financial system
3.3. Compares the types of the financial market
3.4. Analyzes the relationship between the financial institutions and the instruments by the types of financial markets
3.5. Assesses the impact of legal and administrative regulations on the financial institutions and the instruments
6.3. Defines the proforma balance sheet.
8. Will be able to distinguish the sources of finance10, 12, 16, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Financial management and financial manager
2Firm types and financial decisions
3Financial markets and instruments
4Financial institutions
5Time value of money
6Financial statements
7Techniques of financial analysis
8Examples in financial analysis
9Financial planning and control
10Cash management
11Accounts receivable management
12Inventory management
13Short-term financing
14Medium and long-term financing
Resources
Lecture notes
Power Point Presentations. - Prof. Dr. Halil SARIASLAN, Prof. Dr. Cengiz EROL, Finansal Yönetim, Siyasal Kitabevi, 2014. Hasan Dinçer ve Ümit Hacıoğlu, Finansa Giriş, Beta Yayınevi, 2009 Niyazi Berk, Finansal Yönetim, Türkmen Yayınevi, 2011 Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, Avcıol Yayınları, 2010 "Principles of Corporate Finance" - Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, and Franklin Allen, McGraw-Hill Education, 2020. "Fundamentals of Financial Management" - Eugene F. Brigham and Joel F. Houston, Cengage Learning, 2020. Berk, J. & Demarzo, P., Corporate Finance, Pearson, 2007.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
X
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09