Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNSHIPULY4213614Spring Semester0+4210
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Kevser ŞAHİNBAŞ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA, Assist.Prof. Oğuz YILDIZ
Assistant(s)
AimThe purpose of the internship is to strengthen students' academic studies with field experience. Internships are an important opportunity for students to clarify their career interests.
Course ContentThis course contains; Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to evaluate the practical reflections of the theoretical knowledge they have obtained in their university education.12, 14, 5, 6A
1.1 Uses practically the information learned during undergraduate education12, 14, 5, 6A
1.2 Translates the theoretical university education into practical applications12, 14, 5, 6A
1.3 Gains practice by using various programs in the institution where he/she does his/her internship12, 14, 5, 6A
2. Will be able to present the acquired information as an official report to his/her supervisors in the institution where he/she works12, 14, 5, 6A
2.1 Prepares a formal report on a specific topic12, 14, 5, 6A
2.2 Prepares a formal presentation on a specific topic12, 14, 5, 6A
2.3 Makes a presentation to managers and colleagues on a specific topic12, 14, 5, 6A
3. Will be able to produce options alone or as a team to solve the problems encountered in practice12, 14, 5, 6A
3.1 Works as a team 12, 14, 5, 6A
3.2 Works individually12, 14, 5, 6A
4. Will be able to define the relations between the units in the institution/company where the internship is done.12, 14, 5, 6A
4.1 Experiences manager-employee relations in the institution where the internship is carried out12, 14, 5, 6A
4.2 Experiences communication between different departments in the institution where the internship is performed12, 14, 5, 6A
5. Will be able to acquire new knowledge/skills not given in university education during the internship period.12, 14, 5, 6A
5.1 Gains experience in corporate communication12, 14, 5, 6A
5.2 Gains experience in formal communication 12, 14, 5, 6A
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 14: Self Study Method, 5: Cooperative Learning, 6: Experiential Learning
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
2Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
3Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
4Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
5Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
6Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
7Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
8Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
9Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
10Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
11Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
12Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
13Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
14Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
Resources

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours000
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam000
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNSHIPULY4213614Spring Semester0+4210
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Kevser ŞAHİNBAŞ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA, Assist.Prof. Oğuz YILDIZ
Assistant(s)
AimThe purpose of the internship is to strengthen students' academic studies with field experience. Internships are an important opportunity for students to clarify their career interests.
Course ContentThis course contains; Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.,Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to evaluate the practical reflections of the theoretical knowledge they have obtained in their university education.12, 14, 5, 6A
1.1 Uses practically the information learned during undergraduate education12, 14, 5, 6A
1.2 Translates the theoretical university education into practical applications12, 14, 5, 6A
1.3 Gains practice by using various programs in the institution where he/she does his/her internship12, 14, 5, 6A
2. Will be able to present the acquired information as an official report to his/her supervisors in the institution where he/she works12, 14, 5, 6A
2.1 Prepares a formal report on a specific topic12, 14, 5, 6A
2.2 Prepares a formal presentation on a specific topic12, 14, 5, 6A
2.3 Makes a presentation to managers and colleagues on a specific topic12, 14, 5, 6A
3. Will be able to produce options alone or as a team to solve the problems encountered in practice12, 14, 5, 6A
3.1 Works as a team 12, 14, 5, 6A
3.2 Works individually12, 14, 5, 6A
4. Will be able to define the relations between the units in the institution/company where the internship is done.12, 14, 5, 6A
4.1 Experiences manager-employee relations in the institution where the internship is carried out12, 14, 5, 6A
4.2 Experiences communication between different departments in the institution where the internship is performed12, 14, 5, 6A
5. Will be able to acquire new knowledge/skills not given in university education during the internship period.12, 14, 5, 6A
5.1 Gains experience in corporate communication12, 14, 5, 6A
5.2 Gains experience in formal communication 12, 14, 5, 6A
Teaching Methods:12: Problem Solving Method, 14: Self Study Method, 5: Cooperative Learning, 6: Experiential Learning
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
2Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
3Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
4Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
5Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
6Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
7Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
8Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
9Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
10Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
11Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
12Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
13Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
14Reinforcement of the knowledge learned in all semesters in practice.
Resources

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09