Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LOGISTICS MANAGEMENTULY2134260Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimThe aim of this course is to provide students with logistic assessments from the managerial point of view, establish an effective logistics management system, use resources in the most efficient way, increase efficiency, reduce costs, planned, fast and flexible management, realize production, distribution and storage and to establish a more planned logistics system and to gain the necessary knowledge and skills to manage.
Course ContentThis course contains; Definition of Logistics, Importance, Development Process, Place in Economy,Objectives of Logistics Management, Factors Affecting Logistics Management,Transportation Business Organizer in Logistics Management,Types of Transportation Business Organizer,Processes of Transportation Business Organizer in transport.,Transportation Business Organizer in Road Transport,Sea Freight Forwarding,Transportation Business Organizer in Air Transport,Railway Transportation,Transportation Business Organizer in River Transportation, Pipeline Transport,Service Management,Warehouse Management, Inventory Management,Distribution and Distribution Management.,Domestic Transportation and Distribution - Overseas Transportation and Distribution,Forms of delivery (incoterms) in international trade,Insurance process in Logistics Management.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define Logistics and Logistics Management.10, 16, 9A, F
1.1. Defines the concepts.of Logistics, Logistics and Economics, Logistics Management.10, 16, 9A, F
1.2. Explains the Development of Logistics and Logistics Management Concept.10, 16, 9A, F
2. Will be able to list the formation and objectives of Logistics Management10, 16, 9A, F
2.1. Lists the Objectives of Logistics Management10, 16, 9A, F
2.2. Lists Factors Affecting Logistics Management10, 16, 9A, F
3. Will be able to explain Transportation Business Organizer processes in Logistics.10, 16, 9A, F
3.1. Explains the importance of the use of resources and cost concept in logistics management10, 16, 9A, F
3.2. Explains the concept of the Transportion Business Organizer in Logistics Management10, 16, 9A, F
4. Will be able to sort the activity areas of Transportation Business Organizer10, 16, 9A, F
4.1. Sorts the types of Transportation Business Organizer10, 16, 9A, F
4.2. Explains business circle of Transportation Business Organizer10, 16, 9A, F
5. Will be able to explain the processes of Transportation Business Organizer in transport.10, 16, 9A, F
5.1. Explains the Transportation Business Organizer in Road Transport.10, 16, 9A, F
5.2. Explains the Transportation Business Organizer in the Sea Freight Forwarding.10, 16, 9A, F
5.3. Explains the Transportation Business Organizer in Air Transport.10, 16, 9A, F
5.4. Explains the Transportation Business Organizer in Railway Transportation.10, 16, 9A, F
5.5. Explains the Transportation Business Organizer in the River Transportation.10, 16, 9A, F
5.6. Explains the Transportation Business Organizer in Pipeline Transport.10, 16, 9A, F
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Definition of Logistics, Importance, Development Process, Place in Economy
2Objectives of Logistics Management, Factors Affecting Logistics Management
3Transportation Business Organizer in Logistics Management
4Types of Transportation Business Organizer
5Processes of Transportation Business Organizer in transport.
6Transportation Business Organizer in Road Transport,Sea Freight Forwarding
7Transportation Business Organizer in Air Transport,Railway Transportation
8Transportation Business Organizer in River Transportation, Pipeline Transport
9Service Management
10Warehouse Management, Inventory Management
11Distribution and Distribution Management.
12Domestic Transportation and Distribution - Overseas Transportation and Distribution
13Forms of delivery (incoterms) in international trade
14Insurance process in Logistics Management
Resources
LOJİSTİK YÖNETİMİ (4. BASKI)DOÇ. DR. METİN ÇANCI PROF. DR. MURAT ERDAL / UTİKAD2013 / İSTANBUL Lojistik İlkeleri ve Yönetimi - 7. Baskı Orhan Küçük Seçkin Yayıncılık,2021 .
Prof. Dr. İsmail Bakan, Zümrüt Hatice Şekkeli BETA BASIM YAYIM,2021.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14342
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz11010
Midterm Exam11515
General Exam13030
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)139
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(139/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LOGISTICS MANAGEMENTULY2134260Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimThe aim of this course is to provide students with logistic assessments from the managerial point of view, establish an effective logistics management system, use resources in the most efficient way, increase efficiency, reduce costs, planned, fast and flexible management, realize production, distribution and storage and to establish a more planned logistics system and to gain the necessary knowledge and skills to manage.
Course ContentThis course contains; Definition of Logistics, Importance, Development Process, Place in Economy,Objectives of Logistics Management, Factors Affecting Logistics Management,Transportation Business Organizer in Logistics Management,Types of Transportation Business Organizer,Processes of Transportation Business Organizer in transport.,Transportation Business Organizer in Road Transport,Sea Freight Forwarding,Transportation Business Organizer in Air Transport,Railway Transportation,Transportation Business Organizer in River Transportation, Pipeline Transport,Service Management,Warehouse Management, Inventory Management,Distribution and Distribution Management.,Domestic Transportation and Distribution - Overseas Transportation and Distribution,Forms of delivery (incoterms) in international trade,Insurance process in Logistics Management.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define Logistics and Logistics Management.10, 16, 9A, F
1.1. Defines the concepts.of Logistics, Logistics and Economics, Logistics Management.10, 16, 9A, F
1.2. Explains the Development of Logistics and Logistics Management Concept.10, 16, 9A, F
2. Will be able to list the formation and objectives of Logistics Management10, 16, 9A, F
2.1. Lists the Objectives of Logistics Management10, 16, 9A, F
2.2. Lists Factors Affecting Logistics Management10, 16, 9A, F
3. Will be able to explain Transportation Business Organizer processes in Logistics.10, 16, 9A, F
3.1. Explains the importance of the use of resources and cost concept in logistics management10, 16, 9A, F
3.2. Explains the concept of the Transportion Business Organizer in Logistics Management10, 16, 9A, F
4. Will be able to sort the activity areas of Transportation Business Organizer10, 16, 9A, F
4.1. Sorts the types of Transportation Business Organizer10, 16, 9A, F
4.2. Explains business circle of Transportation Business Organizer10, 16, 9A, F
5. Will be able to explain the processes of Transportation Business Organizer in transport.10, 16, 9A, F
5.1. Explains the Transportation Business Organizer in Road Transport.10, 16, 9A, F
5.2. Explains the Transportation Business Organizer in the Sea Freight Forwarding.10, 16, 9A, F
5.3. Explains the Transportation Business Organizer in Air Transport.10, 16, 9A, F
5.4. Explains the Transportation Business Organizer in Railway Transportation.10, 16, 9A, F
5.5. Explains the Transportation Business Organizer in the River Transportation.10, 16, 9A, F
5.6. Explains the Transportation Business Organizer in Pipeline Transport.10, 16, 9A, F
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Definition of Logistics, Importance, Development Process, Place in Economy
2Objectives of Logistics Management, Factors Affecting Logistics Management
3Transportation Business Organizer in Logistics Management
4Types of Transportation Business Organizer
5Processes of Transportation Business Organizer in transport.
6Transportation Business Organizer in Road Transport,Sea Freight Forwarding
7Transportation Business Organizer in Air Transport,Railway Transportation
8Transportation Business Organizer in River Transportation, Pipeline Transport
9Service Management
10Warehouse Management, Inventory Management
11Distribution and Distribution Management.
12Domestic Transportation and Distribution - Overseas Transportation and Distribution
13Forms of delivery (incoterms) in international trade
14Insurance process in Logistics Management
Resources
LOJİSTİK YÖNETİMİ (4. BASKI)DOÇ. DR. METİN ÇANCI PROF. DR. MURAT ERDAL / UTİKAD2013 / İSTANBUL Lojistik İlkeleri ve Yönetimi - 7. Baskı Orhan Küçük Seçkin Yayıncılık,2021 .
Prof. Dr. İsmail Bakan, Zümrüt Hatice Şekkeli BETA BASIM YAYIM,2021.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09