Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LOGISTICS and INTERNATIONAL TRADEULY2113863Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Yurdagül MERAL
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Yurdagül MERAL
Assistant(s)
AimTo teach students the basics of international trade process, instruments used in international trade process and international trade rules.
Course ContentThis course contains; Will be able to define International trade and differentiate between local trade.,Will be able to define standard applications in international trade and can explain International Sales Contract clauses.,Will be able to use ITC (International Trade Center) Trade Map Application.,Will define International Commercial Terms (INCOTERMS) used for Sea Transportation only.,Will define INCOTERMS used for all modes of transport.,Will define basic documents used in international trade.,Will explain transportation documents used in international trade.,Will define international trade payment terms.,Will differentiate payment against documents and acceptance payment methods used in international trade.,Explains advance payment, open account payment terms.,Defines letter of guarantee types.,Letter of Guarantees and Types of Standby Letter of Credits.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define international trade.9A
1.1 Have knowledge about Foreign Trade concepts.9A
1.2 Applies Foreign Trade tools and techniques.9A
2. Will be able to define the standardization in international trade.9A
2.2 Defines international organizations which set standard international rules.9A
2.2 Have knowledge about world trade and trade structure.9A
3. Will be able to define International Commercial Terms (INCOTERMS).9A
3.1 Explains International Commercial Terms (INCOTERMS) used in all modes of transport.9A
3.2. Uses import and export concepts and practices.9A
4. Will be able to define the basic documents used in international trade.9A
4.1 Defines basic documents like invoice, bill of lading, movement documents (certificate of origin etc.), packing list, weight list etc. used in international trade.9A
4.2. Uses global trading practices.9A
5. Will be able to explain payment terms (except letter of credit) used in international trade.9A
5.1 Learns how to make advance payments in export and import transactions.9A
5.2 Have knowledge about the risks and management of credit and deferred payment.9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Will be able to define International trade and differentiate between local trade.
2Will be able to define standard applications in international trade and can explain International Sales Contract clauses.
3Will be able to use ITC (International Trade Center) Trade Map Application.
4Will define International Commercial Terms (INCOTERMS) used for Sea Transportation only.
5Will define INCOTERMS used for all modes of transport.
6Will define basic documents used in international trade.
7Will explain transportation documents used in international trade.
8Will define international trade payment terms.
9Will differentiate payment against documents and acceptance payment methods used in international trade.
10Explains advance payment, open account payment terms.
11Defines letter of guarantee types.
12Letter of Guarantees and Types of Standby Letter of Credits
Resources
ICC related publications
Finans El Kitabı. Risk yönetimi, ödemeler ve kur yönetimi, bonolar ve garantiler, kredi sigortası ve ticari finansman için kapsamlı bir referans. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (2) ICC Uniform Rules for Collections, ICC Publication No. 522E, 1995 (1) Grath, A. (2011). The handbook of international trade and finance: the complete guide to risk management, international payments and currency management, bonds and guarantees, credit insurance and trade finance. Kogan Page Publishers. (2) ICC Uniform Rules for Collections, ICC Publication No. 522E, 1995

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14342
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report224
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz133
Midterm Exam11818
General Exam13333
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(142/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
LOGISTICS and INTERNATIONAL TRADEULY2113863Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Yurdagül MERAL
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Yurdagül MERAL
Assistant(s)
AimTo teach students the basics of international trade process, instruments used in international trade process and international trade rules.
Course ContentThis course contains; Will be able to define International trade and differentiate between local trade.,Will be able to define standard applications in international trade and can explain International Sales Contract clauses.,Will be able to use ITC (International Trade Center) Trade Map Application.,Will define International Commercial Terms (INCOTERMS) used for Sea Transportation only.,Will define INCOTERMS used for all modes of transport.,Will define basic documents used in international trade.,Will explain transportation documents used in international trade.,Will define international trade payment terms.,Will differentiate payment against documents and acceptance payment methods used in international trade.,Explains advance payment, open account payment terms.,Defines letter of guarantee types.,Letter of Guarantees and Types of Standby Letter of Credits.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define international trade.9A
1.1 Have knowledge about Foreign Trade concepts.9A
1.2 Applies Foreign Trade tools and techniques.9A
2. Will be able to define the standardization in international trade.9A
2.2 Defines international organizations which set standard international rules.9A
2.2 Have knowledge about world trade and trade structure.9A
3. Will be able to define International Commercial Terms (INCOTERMS).9A
3.1 Explains International Commercial Terms (INCOTERMS) used in all modes of transport.9A
3.2. Uses import and export concepts and practices.9A
4. Will be able to define the basic documents used in international trade.9A
4.1 Defines basic documents like invoice, bill of lading, movement documents (certificate of origin etc.), packing list, weight list etc. used in international trade.9A
4.2. Uses global trading practices.9A
5. Will be able to explain payment terms (except letter of credit) used in international trade.9A
5.1 Learns how to make advance payments in export and import transactions.9A
5.2 Have knowledge about the risks and management of credit and deferred payment.9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Will be able to define International trade and differentiate between local trade.
2Will be able to define standard applications in international trade and can explain International Sales Contract clauses.
3Will be able to use ITC (International Trade Center) Trade Map Application.
4Will define International Commercial Terms (INCOTERMS) used for Sea Transportation only.
5Will define INCOTERMS used for all modes of transport.
6Will define basic documents used in international trade.
7Will explain transportation documents used in international trade.
8Will define international trade payment terms.
9Will differentiate payment against documents and acceptance payment methods used in international trade.
10Explains advance payment, open account payment terms.
11Defines letter of guarantee types.
12Letter of Guarantees and Types of Standby Letter of Credits
Resources
ICC related publications
Finans El Kitabı. Risk yönetimi, ödemeler ve kur yönetimi, bonolar ve garantiler, kredi sigortası ve ticari finansman için kapsamlı bir referans. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (2) ICC Uniform Rules for Collections, ICC Publication No. 522E, 1995 (1) Grath, A. (2011). The handbook of international trade and finance: the complete guide to risk management, international payments and currency management, bonds and guarantees, credit insurance and trade finance. Kogan Page Publishers. (2) ICC Uniform Rules for Collections, ICC Publication No. 522E, 1995

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09