Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
MANAGEMENT and ORGANISATIONULY2134150Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Emine GÜNDOĞMUŞ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Beyza TOKSOY
Assistant(s)
AimThe course focuses on the examination of management theories and the four functions of management—planning, organizing, leading, and controlling to achieve organizational goals
Course ContentThis course contains; Basic concepts related with management and organization ,The Interaction between management and the environment,History of Management Thinking- Classical Management ,History of Management Thinking- Neo-classical Management ,History of Management Thinking- Modern&Postmodern Management ,Management Functions- Planning,Planning- Strategic Management,Management Functions- Organizing,Organizing- Human Resources Management,Management Functions- Leading,Leadership,Leading-Motivation and Communication,Management Functions- Controlling,Current Topics in Management.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.The student defines management, managers, managerial skills and roles.
1.2.The student states an organization and explain its existence.
3.3.The student compares modern management theories.
4.1.The student defines concepts related with the function of planning.
1. The student will be able to define basic concepts related with management and organization.14, 16, 9A
1.3. The student states modern management concepts.
2. The student will be able to explain the environment-management interaction.10, 14, 16, 9A
2.1. The student explains general environment and the effects of its dimensions on management.
2.2. The student discusses task environment and the effects of its dimensions on management.
2.3. The student evaluates internal environment and the significance of its dimensions on management.
3. The student will be able to analyze the historical evolution of management thinking.10, 14, 16, 9A
3.1. The student explains classical management theory in terms of its' pioneers and its' assumptions.
3.2. The student defines neo-classical management theory in relation to scientific researches and its' pioneers.
3.4. The student discusses the postmodern management concepts and techniques.
4. The student will be able to discuss the planning function and its related processes.10, 14, 16, 4, 9A
4.2. The student summarizes the stages of the decision making process.
4.3. The student explains strategic management and its assumptions.
4.4. The student designs competitive strategies by making a SWOT analysis.
5. The student will be able to compare the organizational structures.10, 14, 16, 9A
5.1. The student explains the principles of organizing.
5.2. The student analyses the traditional (functional and divisional) organizational structures.
5.3. The student compares modern (matris) organizational structures with traditional structures.
5.4. The student discusses the features of contemporary (team-based and network) structures and their importance for current businesses.
6. The student will be able to discuss the significance of human resources management on organizing.10, 14, 16, 4, 9A
6.1. The student explains the place and the effectiveness of human resources management in the organizational design.
6.2. The student describes the effects of human resources management's functions on organizational design.
6.3. The student discusses the interaction between organizing and human resources management.
7. The student will be able to analyze the leading function in terms of leadership and motivation theories.10, 14, 16, 4, 9A
7.1. The student explains the development of leadership concept in terms of leadership theories.
7.2. The student discusses the importance of motivation in leadership through motivation theories.
7.3. The student describes the significance of communication in leading.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Basic concepts related with management and organization
2The Interaction between management and the environmentStudents are required to read the related chapter in their text books.
3History of Management Thinking- Classical Management Students are required to read the related chapter in their text books.
4History of Management Thinking- Neo-classical Management Students are required to read the related chapter in their text books.
5History of Management Thinking- Modern&Postmodern Management Students are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
6Management Functions- PlanningStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
7Planning- Strategic ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
8Management Functions- OrganizingStudents are required to read the related chapter in their text books.
9Organizing- Human Resources ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
10Management Functions- LeadingStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
11LeadershipStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
12Leading-Motivation and CommunicationStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
13Management Functions- ControllingStudents are required to read the related chapter in their text books.
14Current Topics in ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books.
Resources
course presentation files
* Thomas S. Bateman ve Scott A. Snell (2016). Yönetim. (Ed.Senem Besler&Cihat Erbil). Nobel Kitapevi. • Tamer Koçel (2015). İşletme Yöneticiliği (Yönetim ve Organizasyon - Organizasyonlarda Davranış - Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar), Beta Yayınevi. • Nurullah Genç (2012). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık. • Aykut Berber (2013). Klasik Yönetim Düşüncesi, Alfa Basım. "Management: A Practical Introduction" - Angelo Kinicki and Brian K. Williams, McGraw-Hill Education, 2022. "Management" - Richard L. Daft, Cengage Learning, 2019. "Management: Leading & Collaborating in a Competitive World" - Thomas S. Bateman, Scott A. Snell, and Robert Konopaske, McGraw-Hill Education2018. • Weekly/monthly business and economics journals

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving10220
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz31236
Midterm Exam11616
General Exam13131
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)145
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(145/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
MANAGEMENT and ORGANISATIONULY2134150Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Emine GÜNDOĞMUŞ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Beyza TOKSOY
Assistant(s)
AimThe course focuses on the examination of management theories and the four functions of management—planning, organizing, leading, and controlling to achieve organizational goals
Course ContentThis course contains; Basic concepts related with management and organization ,The Interaction between management and the environment,History of Management Thinking- Classical Management ,History of Management Thinking- Neo-classical Management ,History of Management Thinking- Modern&Postmodern Management ,Management Functions- Planning,Planning- Strategic Management,Management Functions- Organizing,Organizing- Human Resources Management,Management Functions- Leading,Leadership,Leading-Motivation and Communication,Management Functions- Controlling,Current Topics in Management.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.The student defines management, managers, managerial skills and roles.
1.2.The student states an organization and explain its existence.
3.3.The student compares modern management theories.
4.1.The student defines concepts related with the function of planning.
1. The student will be able to define basic concepts related with management and organization.14, 16, 9A
1.3. The student states modern management concepts.
2. The student will be able to explain the environment-management interaction.10, 14, 16, 9A
2.1. The student explains general environment and the effects of its dimensions on management.
2.2. The student discusses task environment and the effects of its dimensions on management.
2.3. The student evaluates internal environment and the significance of its dimensions on management.
3. The student will be able to analyze the historical evolution of management thinking.10, 14, 16, 9A
3.1. The student explains classical management theory in terms of its' pioneers and its' assumptions.
3.2. The student defines neo-classical management theory in relation to scientific researches and its' pioneers.
3.4. The student discusses the postmodern management concepts and techniques.
4. The student will be able to discuss the planning function and its related processes.10, 14, 16, 4, 9A
4.2. The student summarizes the stages of the decision making process.
4.3. The student explains strategic management and its assumptions.
4.4. The student designs competitive strategies by making a SWOT analysis.
5. The student will be able to compare the organizational structures.10, 14, 16, 9A
5.1. The student explains the principles of organizing.
5.2. The student analyses the traditional (functional and divisional) organizational structures.
5.3. The student compares modern (matris) organizational structures with traditional structures.
5.4. The student discusses the features of contemporary (team-based and network) structures and their importance for current businesses.
6. The student will be able to discuss the significance of human resources management on organizing.10, 14, 16, 4, 9A
6.1. The student explains the place and the effectiveness of human resources management in the organizational design.
6.2. The student describes the effects of human resources management's functions on organizational design.
6.3. The student discusses the interaction between organizing and human resources management.
7. The student will be able to analyze the leading function in terms of leadership and motivation theories.10, 14, 16, 4, 9A
7.1. The student explains the development of leadership concept in terms of leadership theories.
7.2. The student discusses the importance of motivation in leadership through motivation theories.
7.3. The student describes the significance of communication in leading.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Basic concepts related with management and organization
2The Interaction between management and the environmentStudents are required to read the related chapter in their text books.
3History of Management Thinking- Classical Management Students are required to read the related chapter in their text books.
4History of Management Thinking- Neo-classical Management Students are required to read the related chapter in their text books.
5History of Management Thinking- Modern&Postmodern Management Students are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
6Management Functions- PlanningStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
7Planning- Strategic ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
8Management Functions- OrganizingStudents are required to read the related chapter in their text books.
9Organizing- Human Resources ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
10Management Functions- LeadingStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
11LeadershipStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
12Leading-Motivation and CommunicationStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
13Management Functions- ControllingStudents are required to read the related chapter in their text books.
14Current Topics in ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books.
Resources
course presentation files
* Thomas S. Bateman ve Scott A. Snell (2016). Yönetim. (Ed.Senem Besler&Cihat Erbil). Nobel Kitapevi. • Tamer Koçel (2015). İşletme Yöneticiliği (Yönetim ve Organizasyon - Organizasyonlarda Davranış - Klasik, Modern, Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar), Beta Yayınevi. • Nurullah Genç (2012). Yönetim ve Organizasyon - Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık. • Aykut Berber (2013). Klasik Yönetim Düşüncesi, Alfa Basım. "Management: A Practical Introduction" - Angelo Kinicki and Brian K. Williams, McGraw-Hill Education, 2022. "Management" - Richard L. Daft, Cengage Learning, 2019. "Management: Leading & Collaborating in a Competitive World" - Thomas S. Bateman, Scott A. Snell, and Robert Konopaske, McGraw-Hill Education2018. • Weekly/monthly business and economics journals

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09