Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNATIONAL ECONOMICSULY2234290Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Name of Lecturer(s)Lect.Dr. Elif MORGÜL ERKMEN
Assistant(s)
AimInternational Economics is a branch of science that investigates all developments in economic relations between countries. The scope of the international economic event includes; foreign trade transactions, production policies, foreign economic developments, effects on development, international economic unions and the world monetary system.
Course ContentThis course contains; What is International Economy?,The Theory of Absolute Advantages (Adam Smith) The Theory of Comparative Advantages (David Ricardo),Factor Endowment Theory (Heckscher - Ohlin theory) Leontief Paradox,International Trade Policy - Foreign Trade Policy,International Trade Policy - Customs Tariffs - Economic Effects of Customs Tax - Optimum Customs Tariff,Protectionism and its Effects in Foreign Trade,Customs Unions and Free Trade Zones,Liberalization of World Trade: Global Trade and World Trade Organization,Balance of Payments Equilization,Balance of Payments Equilization,Macroeconomic Policies in Open Economies: Internal and External Economic Balance,Balance of Payments,Balance of Payments,Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1. Explain the concept of absolute and comparative advantage in international trade
1.2. Illustrate the benefits of specialization and trade based on comparative advantage.
2.1. Evaluate the impact of trade on the distribution of income and welfare of participating countries.
2.2. Examine the effects of trade on production, consumption, and prices of goods and services.
3.1. Describe the Heckscher-Ohlin theorem and its relevance in explaining international trade patterns.
3.2. Analyze how factor abundance and factor intensity influence trade patterns.
4.1. Assess the role of economies of scale and imperfect competition in explaining trade patterns.
4.2. Analyze the implications of product differentiation and technological advancements on international trade.
5.1. Examine the impact of tariffs, quotas, and subsidies on international trade.
5.2. Evaluate the role of trade agreements and their effects on global trade patterns.
1. Will be able to explain the theory of comparative advantage.16, 9A, E
2. Will be able to analyze trade patterns and welfare effects.16, 9A, E
3. Will be able to explain the Heckscher-Ohlin Model and its applications.16, 9A, E
4. Will be able to evaluate New Trade Theories.16, 9A, E
5. Will be able to evaluate the effects of trade policy.16, 9A, E
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1What is International Economy?
2The Theory of Absolute Advantages (Adam Smith) The Theory of Comparative Advantages (David Ricardo)
3Factor Endowment Theory (Heckscher - Ohlin theory) Leontief Paradox
4International Trade Policy - Foreign Trade Policy
5International Trade Policy - Customs Tariffs - Economic Effects of Customs Tax - Optimum Customs Tariff
6Protectionism and its Effects in Foreign Trade
7Customs Unions and Free Trade Zones
8Liberalization of World Trade: Global Trade and World Trade Organization
9Balance of Payments Equilization
10Balance of Payments Equilization
11Macroeconomic Policies in Open Economies: Internal and External Economic Balance
12Balance of Payments
13Balance of Payments
14Overview
Resources
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat – Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayınları, İstanbul, 2020 Paul Krugman, Maurice Obstfeld ve Marc J. Melitz, Uluslararası İktisat: Teori ve Politika, onuncu baskıdan tercüme eden: Onur Özsoy vd., Palme Yayıncılık, 2017.
ADDITIONAL RESOURCES David N. Balaam ve Bradford Dillman, Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş, beşinci baskıdan tercüme eden: Nasuh Uslu, Liberte, 2015. Ha Joon Chang, Sanayileşmenin Gizli Tarihi, çev: Emin Akçaoğlu, Efil Yayınevi, Ankara, 2015. Daily news will be followed and used for preparation and lectures.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving7214
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report11515
Term Project11010
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12525
General Exam13535
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)141
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(141/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNATIONAL ECONOMICSULY2234290Spring Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Name of Lecturer(s)Lect.Dr. Elif MORGÜL ERKMEN
Assistant(s)
AimInternational Economics is a branch of science that investigates all developments in economic relations between countries. The scope of the international economic event includes; foreign trade transactions, production policies, foreign economic developments, effects on development, international economic unions and the world monetary system.
Course ContentThis course contains; What is International Economy?,The Theory of Absolute Advantages (Adam Smith) The Theory of Comparative Advantages (David Ricardo),Factor Endowment Theory (Heckscher - Ohlin theory) Leontief Paradox,International Trade Policy - Foreign Trade Policy,International Trade Policy - Customs Tariffs - Economic Effects of Customs Tax - Optimum Customs Tariff,Protectionism and its Effects in Foreign Trade,Customs Unions and Free Trade Zones,Liberalization of World Trade: Global Trade and World Trade Organization,Balance of Payments Equilization,Balance of Payments Equilization,Macroeconomic Policies in Open Economies: Internal and External Economic Balance,Balance of Payments,Balance of Payments,Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1. Explain the concept of absolute and comparative advantage in international trade
1.2. Illustrate the benefits of specialization and trade based on comparative advantage.
2.1. Evaluate the impact of trade on the distribution of income and welfare of participating countries.
2.2. Examine the effects of trade on production, consumption, and prices of goods and services.
3.1. Describe the Heckscher-Ohlin theorem and its relevance in explaining international trade patterns.
3.2. Analyze how factor abundance and factor intensity influence trade patterns.
4.1. Assess the role of economies of scale and imperfect competition in explaining trade patterns.
4.2. Analyze the implications of product differentiation and technological advancements on international trade.
5.1. Examine the impact of tariffs, quotas, and subsidies on international trade.
5.2. Evaluate the role of trade agreements and their effects on global trade patterns.
1. Will be able to explain the theory of comparative advantage.16, 9A, E
2. Will be able to analyze trade patterns and welfare effects.16, 9A, E
3. Will be able to explain the Heckscher-Ohlin Model and its applications.16, 9A, E
4. Will be able to evaluate New Trade Theories.16, 9A, E
5. Will be able to evaluate the effects of trade policy.16, 9A, E
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1What is International Economy?
2The Theory of Absolute Advantages (Adam Smith) The Theory of Comparative Advantages (David Ricardo)
3Factor Endowment Theory (Heckscher - Ohlin theory) Leontief Paradox
4International Trade Policy - Foreign Trade Policy
5International Trade Policy - Customs Tariffs - Economic Effects of Customs Tax - Optimum Customs Tariff
6Protectionism and its Effects in Foreign Trade
7Customs Unions and Free Trade Zones
8Liberalization of World Trade: Global Trade and World Trade Organization
9Balance of Payments Equilization
10Balance of Payments Equilization
11Macroeconomic Policies in Open Economies: Internal and External Economic Balance
12Balance of Payments
13Balance of Payments
14Overview
Resources
Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat – Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayınları, İstanbul, 2020 Paul Krugman, Maurice Obstfeld ve Marc J. Melitz, Uluslararası İktisat: Teori ve Politika, onuncu baskıdan tercüme eden: Onur Özsoy vd., Palme Yayıncılık, 2017.
ADDITIONAL RESOURCES David N. Balaam ve Bradford Dillman, Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş, beşinci baskıdan tercüme eden: Nasuh Uslu, Liberte, 2015. Ha Joon Chang, Sanayileşmenin Gizli Tarihi, çev: Emin Akçaoğlu, Efil Yayınevi, Ankara, 2015. Daily news will be followed and used for preparation and lectures.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09