Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
HISTORY of the TURKISH REPUBLIC IATA2110800Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ, Lect. Abdülhamit BEŞİR
Assistant(s)
AimEstablishment of the Republic of Turkey and Ataturk's principles and revolutions to give information about the process.
Course ContentThis course contains; Historical Continuity from the Ottoman Empire to the Republic and Foundations of Turkish Modernization,III. Selim Period and Reforms
,II. Mahmut and his Period,I. Constitutional Monarchy, New Ottomans, Education in the Period of Abdulhamid II, Shipyard Conference, 93 War, Kanun-i Esasi,II. Constitutional Monarchy, Parliament, March 31 Incident, Union and Progress, Tripoli War, Balkan Wars, Army and Politics in the Balkan Wars,The First World War, Introduction to the War, Its Results, Fronts and the Armenian Question,Political, Social and Economic Consequences of the First World War, Mondros, M. Kemal's Landing in Samsun, Defense of Law Societies, Congresses, National Pact, Last Parliament of Parliament,Opening of the Grand National Assembly of Turkey, Treason Law, Independence Courts, Constitution of 21, Teşkilat-ı Esasiye, Treaty of Sèvres,Military Phase of the National Struggle, Armistice of Mudanya,Lausanne Peace Treaty, II. Parliament, Constitution of the 24, Transformation to the Republic,Democratization Process in the Republic of Turkey and Trials of Multi-Party Life, Independence Courts, Sheikh Said Rebellion, Takrir-i Sükun, İzmir Assassination, Menemen Incident,Ataturk's Principles, Reforms,Education, Culture and Art Policies in Atatürk Era, Turkish Economy in Atatürk Era.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Explains the battles of the Western Front in the War of Independence.10, 16, 9A
1.2.Explains the achievement of victory.10, 16, 9A
1.3.Explains the declaration of the Republic.10, 16, 9A
2.1.Explains the process of abolishing the caliphate that started with the Republic.10, 16, 9A
1. Will be able to relate the events that took place in the last years of the War of Independence with the events that developed with the victory.10, 16, 9A
2. Will be able to list the Republic and Ataturk Revolutions.10, 16, 9A
3. Will be able to list Ataturk's reforms.10, 16, 9A
4. Will be able to explain the transition to multi-party life.10, 16, 9A
5. Will be able to explain the events that took place during and after Atatürk's period.10, 16, 9A
6. Will be able to explain Ataturk's foreign policy.10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Historical Continuity from the Ottoman Empire to the Republic and Foundations of Turkish Modernization3,5
2III. Selim Period and Reforms
3,5
3II. Mahmut and his Period3,5
4I. Constitutional Monarchy, New Ottomans, Education in the Period of Abdulhamid II, Shipyard Conference, 93 War, Kanun-i Esasi3,5
5II. Constitutional Monarchy, Parliament, March 31 Incident, Union and Progress, Tripoli War3,5
6 Balkan Wars, Army and Politics in the Balkan Wars3,5
7The First World War, Introduction to the War, Its Results, Fronts and the Armenian Question3,5
8Political, Social and Economic Consequences of the First World War, Mondros, M. Kemal's Landing in Samsun, Defense of Law Societies, Congresses, National Pact, Last Parliament of Parliament3,5
9Opening of the Grand National Assembly of Turkey, Treason Law, Independence Courts, Constitution of 21, Teşkilat-ı Esasiye, Treaty of Sèvres1,2,3,4,5
10Military Phase of the National Struggle, Armistice of Mudanya1,2,3,4,5
11Lausanne Peace Treaty, II. Parliament, Constitution of the 24, Transformation to the Republic1,2,3,4,5
12Democratization Process in the Republic of Turkey and Trials of Multi-Party Life, Independence Courts, Sheikh Said Rebellion, Takrir-i Sükun, İzmir Assassination, Menemen Incident1,2,3,4,5
13Ataturk's Principles, Reforms1,2,3,4,5
14Education, Culture and Art Policies in Atatürk Era, Turkish Economy in Atatürk Era1,2,3,4,5
Resources
1.Nutuk 2.Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara 1997. 3.Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (Çev. Metin Kıratlı), Ankara 1996. 4.Türk İnkılâp Tarihi (Edt. Cemil Öztürk), Ankara 2010.
5.Lecture presentations

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 20
Rate of Final Exam to Success 80
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz100
Midterm Exam11010
General Exam11616
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)54
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(54/30)2
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
HISTORY of the TURKISH REPUBLIC IATA2110800Fall Semester2+022
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ, Lect. Abdülhamit BEŞİR
Assistant(s)
AimEstablishment of the Republic of Turkey and Ataturk's principles and revolutions to give information about the process.
Course ContentThis course contains; Historical Continuity from the Ottoman Empire to the Republic and Foundations of Turkish Modernization,III. Selim Period and Reforms
,II. Mahmut and his Period,I. Constitutional Monarchy, New Ottomans, Education in the Period of Abdulhamid II, Shipyard Conference, 93 War, Kanun-i Esasi,II. Constitutional Monarchy, Parliament, March 31 Incident, Union and Progress, Tripoli War, Balkan Wars, Army and Politics in the Balkan Wars,The First World War, Introduction to the War, Its Results, Fronts and the Armenian Question,Political, Social and Economic Consequences of the First World War, Mondros, M. Kemal's Landing in Samsun, Defense of Law Societies, Congresses, National Pact, Last Parliament of Parliament,Opening of the Grand National Assembly of Turkey, Treason Law, Independence Courts, Constitution of 21, Teşkilat-ı Esasiye, Treaty of Sèvres,Military Phase of the National Struggle, Armistice of Mudanya,Lausanne Peace Treaty, II. Parliament, Constitution of the 24, Transformation to the Republic,Democratization Process in the Republic of Turkey and Trials of Multi-Party Life, Independence Courts, Sheikh Said Rebellion, Takrir-i Sükun, İzmir Assassination, Menemen Incident,Ataturk's Principles, Reforms,Education, Culture and Art Policies in Atatürk Era, Turkish Economy in Atatürk Era.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Explains the battles of the Western Front in the War of Independence.10, 16, 9A
1.2.Explains the achievement of victory.10, 16, 9A
1.3.Explains the declaration of the Republic.10, 16, 9A
2.1.Explains the process of abolishing the caliphate that started with the Republic.10, 16, 9A
1. Will be able to relate the events that took place in the last years of the War of Independence with the events that developed with the victory.10, 16, 9A
2. Will be able to list the Republic and Ataturk Revolutions.10, 16, 9A
3. Will be able to list Ataturk's reforms.10, 16, 9A
4. Will be able to explain the transition to multi-party life.10, 16, 9A
5. Will be able to explain the events that took place during and after Atatürk's period.10, 16, 9A
6. Will be able to explain Ataturk's foreign policy.10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Historical Continuity from the Ottoman Empire to the Republic and Foundations of Turkish Modernization3,5
2III. Selim Period and Reforms
3,5
3II. Mahmut and his Period3,5
4I. Constitutional Monarchy, New Ottomans, Education in the Period of Abdulhamid II, Shipyard Conference, 93 War, Kanun-i Esasi3,5
5II. Constitutional Monarchy, Parliament, March 31 Incident, Union and Progress, Tripoli War3,5
6 Balkan Wars, Army and Politics in the Balkan Wars3,5
7The First World War, Introduction to the War, Its Results, Fronts and the Armenian Question3,5
8Political, Social and Economic Consequences of the First World War, Mondros, M. Kemal's Landing in Samsun, Defense of Law Societies, Congresses, National Pact, Last Parliament of Parliament3,5
9Opening of the Grand National Assembly of Turkey, Treason Law, Independence Courts, Constitution of 21, Teşkilat-ı Esasiye, Treaty of Sèvres1,2,3,4,5
10Military Phase of the National Struggle, Armistice of Mudanya1,2,3,4,5
11Lausanne Peace Treaty, II. Parliament, Constitution of the 24, Transformation to the Republic1,2,3,4,5
12Democratization Process in the Republic of Turkey and Trials of Multi-Party Life, Independence Courts, Sheikh Said Rebellion, Takrir-i Sükun, İzmir Assassination, Menemen Incident1,2,3,4,5
13Ataturk's Principles, Reforms1,2,3,4,5
14Education, Culture and Art Policies in Atatürk Era, Turkish Economy in Atatürk Era1,2,3,4,5
Resources
1.Nutuk 2.Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara 1997. 3.Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (Çev. Metin Kıratlı), Ankara 1996. 4.Türk İnkılâp Tarihi (Edt. Cemil Öztürk), Ankara 2010.
5.Lecture presentations

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 20
Rate of Final Exam to Success 80
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09