Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PURCHASING and SUPPLY PLANNINGULY2234330Spring Semester3+033
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Filiz MIZRAK
Assistant(s)Case Studies' documents
AimLearning the relationship of Purchase with Supply chain, development of the Purchase and to gain the present importance and role of it in the companies and beside that having the functions of the Warehouse & Inventory management, Supply chain management, Logistics information systems and Production & Operations management, will be base output to the students at the end of the this lesson.
Course ContentThis course contains; Introduction, Presentation of Sllybus,Relationship of Supply Chain with Purchasing and Basic Concepts,Central Purchasing and General Supply Planning,Purchasing Decision Making and Business Strategies,Integrated Purchasing model and Strategic Resource Planning,Materials Management and Capacity Planning,Lean (Just-in-Time) Purchasing,Purchasing Procedures and e-procurement,Contract management and Legal Disputes,Suppliers selection and Evaluation,Total quality management (TQM) and relationship with Purchase,Negotiation Techniques and Pricing Policies,Health Institutions Purchase and Procurement Planning,Outsourcing and Service Purchase.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define the relationship and concepts of purchasing with the Supply Chain.16, 9A
1.1. Defines the basic concepts of Purchasing.16, 9A
1.2. Describes the Supply Chain.16, 9A
2. Will be able to define Central Purchasing and General Supply Planning.16, 9A
2.1. Explains importance of Purchasing and transition to Central Purchasing. 16, 9A
2.2. Explains the central purchasing position in company functions.16, 9A
2.3. Describes the importance of Supply Planning.16, 9A
3. Will be able to list the basic elements of Material Management and Capacity Planning.16, 9A
3.1. Explains the importance of Materials management on Supply chain.16, 9A
3.2. Describes the relationship of Purchasing with Materials management.16, 9A
3.3. Defines the workflow processes in detail on Purchasing.16, 9A
3.4. Sorts out the basic elements of Capacity Planning.16, 9A
3.5. Highlights the importance of Materials management in Capacity planning. 16, 9A
4. Will be able to define purchasing procedures and processes.16, 19, 9A
4.1. Describes the cycle of Purchase order.16, 9A
4.2. Explains the concepts of Supplier selection and Material supply.16, 9A
4.3. Explains the relationship between quantity and Cost and also the Right Price.16, 9A
4.4. Describes the relevant documents and payment operations.16, 9A
5. Will be able to explain the details of Contract Management and define the resolution of legal disputes.10, 16, 9A
5.1. Describes the Contract types and details of preparing the contract itself.16, 9A
5.2. Defines the required elements on agreement and the current terms that have to be used on it.16, 9A
5.3. Defines the Contract's Expiration status and disputes. 16, 9A
5.4. Explains the principles of Compromise and Criminal terms in contracts.16, 9A
6. Will be able to define Supplier Selection and Evaluation processes.16, 9A
6.1. Defines the attributes of a good Supplier and classifies.16, 9A
6.2. Determines the most important criteria in selecting Suppliers and also describes.16, 9A
6.3. Explains the Strategies on Supplier Relation Management.16, 9A
7. Will be able to list Negotiation Techniques and Price Determination Policies.16, 9A
7.1. Explains the main elements of the Negotiation techniques.16, 9A
7.2. Defines the criteria and elements of compromise and unification on price. 16, 9A
7.3. Specify and explains the psychological factors of interaction and negotiation.16, 9A
8. Will be able to discuss the concepts of Outsourcing and Service Purchasing.13, 16, 9A
8.1. Explains the reasons for the use of outsources and related activities. 16, 9A
8.2. Describes the usage types of outsource in public and private sectors. 16, 9A
8.3. Explains the specified prices are on professional service contracts. 16, 9A
8.4. Sorts out and delineate the basic elements of the projects carried out by using an outsource. 16, 9A
8.5. Explains the outsourcing firms' plan, curriculum and control methods. 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction, Presentation of SllybusSupplying the documents
2Relationship of Supply Chain with Purchasing and Basic Concepts
3Central Purchasing and General Supply Planning
4Purchasing Decision Making and Business Strategies
5Integrated Purchasing model and Strategic Resource Planning
6Materials Management and Capacity Planning
7Lean (Just-in-Time) Purchasing
8Purchasing Procedures and e-procurement
9Contract management and Legal Disputes
10Suppliers selection and Evaluation
11Total quality management (TQM) and relationship with Purchase
12Negotiation Techniques and Pricing Policies
13Health Institutions Purchase and Procurement Planning
14Outsourcing and Service Purchase
Resources
RESOURCES: 1) “Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Savaş – Dr. Öğr. Üyesi Murat Düzgün, Ankara, 2018, ISBN: 978 605 133 912 2. 2) “Tedarik Zinciri Yönetimi-En İyi Uygulamalar” Prof. Dr. Mehmet Tanyaş – Dr. Öğr. Üyesi Murat Düzgün, Sayfa 43 – 65 arası Vakalar. ISBN: 978 605 133 913 9. 3) “Satınalma Yönetimi/Süreçler ve Uygulamalar” Yrd. Doç. Dr. Halim Yurdakul, Nobel Yayınları Ankara, 2015, ISBN: 978 605 3201 58 8.
SUGGESTED RESOURCES: 1) Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Prof. Dr. Murat Erdal, 3. Baskı, Beta Yayınları 2014, ISBN: 978 605 3331 94 0. 2) “Tedarik Zinciri/Satınalma Yönetimi” Prof. Dr. M. Oktay Alnıak, Papatya Bilim Yayınları, 2011, ISBN: 978 605 422 0403.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving020
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report326
Term Project5315
Presentation of Project / Seminar000
Quiz212
Midterm Exam11212
General Exam11212
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)89
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(89/30)3
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PURCHASING and SUPPLY PLANNINGULY2234330Spring Semester3+033
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Filiz MIZRAK
Assistant(s)Case Studies' documents
AimLearning the relationship of Purchase with Supply chain, development of the Purchase and to gain the present importance and role of it in the companies and beside that having the functions of the Warehouse & Inventory management, Supply chain management, Logistics information systems and Production & Operations management, will be base output to the students at the end of the this lesson.
Course ContentThis course contains; Introduction, Presentation of Sllybus,Relationship of Supply Chain with Purchasing and Basic Concepts,Central Purchasing and General Supply Planning,Purchasing Decision Making and Business Strategies,Integrated Purchasing model and Strategic Resource Planning,Materials Management and Capacity Planning,Lean (Just-in-Time) Purchasing,Purchasing Procedures and e-procurement,Contract management and Legal Disputes,Suppliers selection and Evaluation,Total quality management (TQM) and relationship with Purchase,Negotiation Techniques and Pricing Policies,Health Institutions Purchase and Procurement Planning,Outsourcing and Service Purchase.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to define the relationship and concepts of purchasing with the Supply Chain.16, 9A
1.1. Defines the basic concepts of Purchasing.16, 9A
1.2. Describes the Supply Chain.16, 9A
2. Will be able to define Central Purchasing and General Supply Planning.16, 9A
2.1. Explains importance of Purchasing and transition to Central Purchasing. 16, 9A
2.2. Explains the central purchasing position in company functions.16, 9A
2.3. Describes the importance of Supply Planning.16, 9A
3. Will be able to list the basic elements of Material Management and Capacity Planning.16, 9A
3.1. Explains the importance of Materials management on Supply chain.16, 9A
3.2. Describes the relationship of Purchasing with Materials management.16, 9A
3.3. Defines the workflow processes in detail on Purchasing.16, 9A
3.4. Sorts out the basic elements of Capacity Planning.16, 9A
3.5. Highlights the importance of Materials management in Capacity planning. 16, 9A
4. Will be able to define purchasing procedures and processes.16, 19, 9A
4.1. Describes the cycle of Purchase order.16, 9A
4.2. Explains the concepts of Supplier selection and Material supply.16, 9A
4.3. Explains the relationship between quantity and Cost and also the Right Price.16, 9A
4.4. Describes the relevant documents and payment operations.16, 9A
5. Will be able to explain the details of Contract Management and define the resolution of legal disputes.10, 16, 9A
5.1. Describes the Contract types and details of preparing the contract itself.16, 9A
5.2. Defines the required elements on agreement and the current terms that have to be used on it.16, 9A
5.3. Defines the Contract's Expiration status and disputes. 16, 9A
5.4. Explains the principles of Compromise and Criminal terms in contracts.16, 9A
6. Will be able to define Supplier Selection and Evaluation processes.16, 9A
6.1. Defines the attributes of a good Supplier and classifies.16, 9A
6.2. Determines the most important criteria in selecting Suppliers and also describes.16, 9A
6.3. Explains the Strategies on Supplier Relation Management.16, 9A
7. Will be able to list Negotiation Techniques and Price Determination Policies.16, 9A
7.1. Explains the main elements of the Negotiation techniques.16, 9A
7.2. Defines the criteria and elements of compromise and unification on price. 16, 9A
7.3. Specify and explains the psychological factors of interaction and negotiation.16, 9A
8. Will be able to discuss the concepts of Outsourcing and Service Purchasing.13, 16, 9A
8.1. Explains the reasons for the use of outsources and related activities. 16, 9A
8.2. Describes the usage types of outsource in public and private sectors. 16, 9A
8.3. Explains the specified prices are on professional service contracts. 16, 9A
8.4. Sorts out and delineate the basic elements of the projects carried out by using an outsource. 16, 9A
8.5. Explains the outsourcing firms' plan, curriculum and control methods. 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 13: Case Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction, Presentation of SllybusSupplying the documents
2Relationship of Supply Chain with Purchasing and Basic Concepts
3Central Purchasing and General Supply Planning
4Purchasing Decision Making and Business Strategies
5Integrated Purchasing model and Strategic Resource Planning
6Materials Management and Capacity Planning
7Lean (Just-in-Time) Purchasing
8Purchasing Procedures and e-procurement
9Contract management and Legal Disputes
10Suppliers selection and Evaluation
11Total quality management (TQM) and relationship with Purchase
12Negotiation Techniques and Pricing Policies
13Health Institutions Purchase and Procurement Planning
14Outsourcing and Service Purchase
Resources
RESOURCES: 1) “Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Savaş – Dr. Öğr. Üyesi Murat Düzgün, Ankara, 2018, ISBN: 978 605 133 912 2. 2) “Tedarik Zinciri Yönetimi-En İyi Uygulamalar” Prof. Dr. Mehmet Tanyaş – Dr. Öğr. Üyesi Murat Düzgün, Sayfa 43 – 65 arası Vakalar. ISBN: 978 605 133 913 9. 3) “Satınalma Yönetimi/Süreçler ve Uygulamalar” Yrd. Doç. Dr. Halim Yurdakul, Nobel Yayınları Ankara, 2015, ISBN: 978 605 3201 58 8.
SUGGESTED RESOURCES: 1) Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Prof. Dr. Murat Erdal, 3. Baskı, Beta Yayınları 2014, ISBN: 978 605 3331 94 0. 2) “Tedarik Zinciri/Satınalma Yönetimi” Prof. Dr. M. Oktay Alnıak, Papatya Bilim Yayınları, 2011, ISBN: 978 605 422 0403.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09