Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
GLOBAL LOGISTICSULY3157340Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimThe aim of this course; to ensure that the organization of goods and information flows around the world in a healthy manner within the scope of global logistics; to acquire necessary knowledge and skills for effective use of international land, air, sea, railway, pipeline transportation types to the students.
Course ContentThis course contains; 1.Global Logistics Understanding, Development of the Concept of Global Logistics,The Importance of Understanding Global Logistics.,2. The Dimensions of the Global Logistics, The Size of the Geographical Integration, The size of Sectoral Integration, The Size of the Functional Integration.,3. Global Load Carrying and importance, trade and equipment balance, Transport Type Selection, Load properties,Transportation Organizations.,4. Composite transport in Global Dimension,dimensions of the composite transport,use of containers in composite transport, benefits of composite transport.,5. Roads, sea routes, railways, pipeline transport and connections in Global Dimension.,6. The Concept of the Logistics Base, Logistics Base Types,The Basic Features of the Logistics Bases,Development of Demand in the Logistics Base in the Areas of Dynamics.,7.Rotterdam-Netherlands Logistics Base.,8.Antwerp-Belgium Logistics Base.,9.Hamburg-Germany Logistics Base.,10.Logistics Base in the Mediterranean-Marseilles-Fos-Italy-Spain.,11.Logistics Base in the Middle East, Dubai.,12.Hong-Hong-Singapore Logistics Bases.,13.Shanghai Logistics Base.,14.The logistics Base in Los Angeles,The Logistics Base in Turkey Road Map..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain the concept of global logistics.16, 9A, F
1.1. Defines the concept of Global Logistics.16, 9A, F
1.2. Explains the Development of the Concept of Global Logistics.16, 9A, F
2. Will be able to List the dimensions of Global Logistics.16, 9A, F
2.1. Describes the size of the geographical Integration16, 9A, F
2.2. Describes the size of the Sectoral Integration.16, 9A, F
2.3. Describes the size of the Functional Integration.16, 9A, F
3. Will be able to explain the importance of Global Load Carrying.16, 9A, F
3.1. Interprets trade and equipment balance.16, 9A, F
3.2. Lists the Transport Type Selection.16, 9A, F
3.3. Plans Transportation Organizations.16, 9A, F
4. Will be able to explain composite transport in Global Dimension.16, 9A, F
4.1. Lists the dimensions of the composite transport.16, 9A, F
4.2. Define the use of containers in composite transport.16, 9A, F
4.3. Lists the benefits of composite transport.16, 9A, F
5. Will be able to explain the roads, sea routes, railways, pipeline transport and connections in Global Dimension.16, 9A, F
5.1. Describes road transport on a global scale.16, 9A, F
5.2. Describes the maritime transport on a global scale.16, 9A, F
5.3. Describes the railway transport on a global scale.16, 9A, F
5.4. Describes the pipeline transport on a global scale.16, 9A, F
6. Will be able to explain Logistics Base Concept.16, 9A, F
6.1 Defines the concept of logistics base.16, 9A, F
6.2. Lists the types of logistics base.16, 9A, F
6.3. Lists the basic properties of Logistics Bases.16, 9A, F
6.4. Defines the demand of dynamics of the Development of Logistics Base Areas.16, 9A, F
7. Will be able to describe examples of European Logistics Base.16, 9A, F
7.1. Describes Rotterdam-Netherlands Logistics Base.16, 9A, F
7.2. Describes Antwerp-Belgium Logistics Base.16, 9A, F
7.3. Describes Hamburg-Germany Logistics Base.16, 9A, F
8. Will be able to describe examples of Logistics Bases at the Middle East.16, 9A, F
8.1. Explains the Middle East Dubai Logistics Base16, 9A, F
9. Will be able to describe examples of the bases at far East and America.16, 9A, F
9.1. Describes Hong-Hong Logistics Base.16, 9A, F
9.2. Describes Shanghai Logistics Base.16, 9A, F
9.3. Describes Singapore Logistics Base.16, 9A, F
10. Will be able to describe Roadmap Logistics Base in Turkey.16, 9A, F
10.1. Determines transforming Transportation Policies in Turkey.16, 9A, F
10.2. Explains Transport Action Plans in Turkey.16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11.Global Logistics Understanding, Development of the Concept of Global Logistics,The Importance of Understanding Global Logistics.
22. The Dimensions of the Global Logistics, The Size of the Geographical Integration, The size of Sectoral Integration, The Size of the Functional Integration.
33. Global Load Carrying and importance, trade and equipment balance, Transport Type Selection, Load properties,Transportation Organizations.
44. Composite transport in Global Dimension,dimensions of the composite transport,use of containers in composite transport, benefits of composite transport.
55. Roads, sea routes, railways, pipeline transport and connections in Global Dimension.
66. The Concept of the Logistics Base, Logistics Base Types,The Basic Features of the Logistics Bases,Development of Demand in the Logistics Base in the Areas of Dynamics.
77.Rotterdam-Netherlands Logistics Base.
88.Antwerp-Belgium Logistics Base.
99.Hamburg-Germany Logistics Base.
1010.Logistics Base in the Mediterranean-Marseilles-Fos-Italy-Spain.
1111.Logistics Base in the Middle East, Dubai.
1212.Hong-Hong-Singapore Logistics Bases.
1313.Shanghai Logistics Base.
1414.The logistics Base in Los Angeles,The Logistics Base in Turkey Road Map.
Resources
Kent Gourdin, Global Logistics Management: A Competitive Advantage fort he 21’st Century, Blackwell Publishing.2011
Murat Erdal, Küresel Lojistik, UTİKAD Yayınları. 2002 Douglas Long, Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Uygulamaları, Nobel Yayınları.2010

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14342
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report177
Term Project000
Presentation of Project / Seminar144
Quiz000
Midterm Exam11515
General Exam13030
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
GLOBAL LOGISTICSULY3157340Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Seçil ŞENEL UZUNKAYA
Assistant(s)
AimThe aim of this course; to ensure that the organization of goods and information flows around the world in a healthy manner within the scope of global logistics; to acquire necessary knowledge and skills for effective use of international land, air, sea, railway, pipeline transportation types to the students.
Course ContentThis course contains; 1.Global Logistics Understanding, Development of the Concept of Global Logistics,The Importance of Understanding Global Logistics.,2. The Dimensions of the Global Logistics, The Size of the Geographical Integration, The size of Sectoral Integration, The Size of the Functional Integration.,3. Global Load Carrying and importance, trade and equipment balance, Transport Type Selection, Load properties,Transportation Organizations.,4. Composite transport in Global Dimension,dimensions of the composite transport,use of containers in composite transport, benefits of composite transport.,5. Roads, sea routes, railways, pipeline transport and connections in Global Dimension.,6. The Concept of the Logistics Base, Logistics Base Types,The Basic Features of the Logistics Bases,Development of Demand in the Logistics Base in the Areas of Dynamics.,7.Rotterdam-Netherlands Logistics Base.,8.Antwerp-Belgium Logistics Base.,9.Hamburg-Germany Logistics Base.,10.Logistics Base in the Mediterranean-Marseilles-Fos-Italy-Spain.,11.Logistics Base in the Middle East, Dubai.,12.Hong-Hong-Singapore Logistics Bases.,13.Shanghai Logistics Base.,14.The logistics Base in Los Angeles,The Logistics Base in Turkey Road Map..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain the concept of global logistics.16, 9A, F
1.1. Defines the concept of Global Logistics.16, 9A, F
1.2. Explains the Development of the Concept of Global Logistics.16, 9A, F
2. Will be able to List the dimensions of Global Logistics.16, 9A, F
2.1. Describes the size of the geographical Integration16, 9A, F
2.2. Describes the size of the Sectoral Integration.16, 9A, F
2.3. Describes the size of the Functional Integration.16, 9A, F
3. Will be able to explain the importance of Global Load Carrying.16, 9A, F
3.1. Interprets trade and equipment balance.16, 9A, F
3.2. Lists the Transport Type Selection.16, 9A, F
3.3. Plans Transportation Organizations.16, 9A, F
4. Will be able to explain composite transport in Global Dimension.16, 9A, F
4.1. Lists the dimensions of the composite transport.16, 9A, F
4.2. Define the use of containers in composite transport.16, 9A, F
4.3. Lists the benefits of composite transport.16, 9A, F
5. Will be able to explain the roads, sea routes, railways, pipeline transport and connections in Global Dimension.16, 9A, F
5.1. Describes road transport on a global scale.16, 9A, F
5.2. Describes the maritime transport on a global scale.16, 9A, F
5.3. Describes the railway transport on a global scale.16, 9A, F
5.4. Describes the pipeline transport on a global scale.16, 9A, F
6. Will be able to explain Logistics Base Concept.16, 9A, F
6.1 Defines the concept of logistics base.16, 9A, F
6.2. Lists the types of logistics base.16, 9A, F
6.3. Lists the basic properties of Logistics Bases.16, 9A, F
6.4. Defines the demand of dynamics of the Development of Logistics Base Areas.16, 9A, F
7. Will be able to describe examples of European Logistics Base.16, 9A, F
7.1. Describes Rotterdam-Netherlands Logistics Base.16, 9A, F
7.2. Describes Antwerp-Belgium Logistics Base.16, 9A, F
7.3. Describes Hamburg-Germany Logistics Base.16, 9A, F
8. Will be able to describe examples of Logistics Bases at the Middle East.16, 9A, F
8.1. Explains the Middle East Dubai Logistics Base16, 9A, F
9. Will be able to describe examples of the bases at far East and America.16, 9A, F
9.1. Describes Hong-Hong Logistics Base.16, 9A, F
9.2. Describes Shanghai Logistics Base.16, 9A, F
9.3. Describes Singapore Logistics Base.16, 9A, F
10. Will be able to describe Roadmap Logistics Base in Turkey.16, 9A, F
10.1. Determines transforming Transportation Policies in Turkey.16, 9A, F
10.2. Explains Transport Action Plans in Turkey.16, 9A, F
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11.Global Logistics Understanding, Development of the Concept of Global Logistics,The Importance of Understanding Global Logistics.
22. The Dimensions of the Global Logistics, The Size of the Geographical Integration, The size of Sectoral Integration, The Size of the Functional Integration.
33. Global Load Carrying and importance, trade and equipment balance, Transport Type Selection, Load properties,Transportation Organizations.
44. Composite transport in Global Dimension,dimensions of the composite transport,use of containers in composite transport, benefits of composite transport.
55. Roads, sea routes, railways, pipeline transport and connections in Global Dimension.
66. The Concept of the Logistics Base, Logistics Base Types,The Basic Features of the Logistics Bases,Development of Demand in the Logistics Base in the Areas of Dynamics.
77.Rotterdam-Netherlands Logistics Base.
88.Antwerp-Belgium Logistics Base.
99.Hamburg-Germany Logistics Base.
1010.Logistics Base in the Mediterranean-Marseilles-Fos-Italy-Spain.
1111.Logistics Base in the Middle East, Dubai.
1212.Hong-Hong-Singapore Logistics Bases.
1313.Shanghai Logistics Base.
1414.The logistics Base in Los Angeles,The Logistics Base in Turkey Road Map.
Resources
Kent Gourdin, Global Logistics Management: A Competitive Advantage fort he 21’st Century, Blackwell Publishing.2011
Murat Erdal, Küresel Lojistik, UTİKAD Yayınları. 2002 Douglas Long, Uluslararası Lojistik Küresel Tedarik Zinciri Uygulamaları, Nobel Yayınları.2010

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09