Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INFORMATION TECHNOLOGYULY1224290Spring Semester2+025
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Assistant(s)
Aimis to teach student fundamentals of hardware, operating systems, office programs and especially spreadsheet program (excel) in order to have them ability to use them for management and operational levels.
Course ContentThis course contains; History of computer,Hardware and peripheral units,Operating systems,Computer networks and internet,Word Program (office),Word Program (office),Presentation Program (Office),Presentation Program (Office),Web Design,Spreadsheet program,Spreadsheet program,Spreadsheet program,Data Security,Internet Security.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to evaluate Information Technologies.10, 11, 16, 23, 4, 8, 9A
1.1 Explains where to use information technologies
1.2. Compares the advantages and disadvantages information technologies. on technologies.
1.3. Debates about the substructure of computer systems.
2. Will be able to evaluate the information technology processes12, 14, 16, 23, 9A
2.1. Distinguishes the operating systems in the computer.
2.2. Resolves the errors of the operating systems.
3. Will be able to evaluate information technologies11, 14, 19, 20, 8, 9A
3.1. Uses Word, spreadsheet and presentation programs
3.2. Manages their own social media accounts.
3.3. Manages spreadsheet programs.
4. Will be able to summarize the fundamental concepts in information systems, software development process and security of information systems.10, 13, 16, 19, 4, 9A
4.1. Uses the basic concepts in programming.
4.2. Understands security vulnerabilities in information systems.
4.3. Has general information about web design.
5. Will be able to evaluate information systems in Turkey, privacy of health informations and challenges of information systems.10, 11, 12, 13, 16, 19, 23, 9A
5.1. Debates data security.
5.2. Tells about the Cybersafety.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 20: Reverse Brainstorming Technique, 23: Concept Map Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1History of computerChapter 1
2Hardware and peripheral unitsChapter 2
3Operating systemsChapter 3
4Computer networks and internetChapter 4
5Word Program (office)Chapter 5
6Word Program (office)Chapter 5
7Presentation Program (Office)Chapter 6
8Presentation Program (Office)Chapter 6
9Web DesignChapter 7
10Spreadsheet programChapter 8
11Spreadsheet programChapter 8
12Spreadsheet programChapter 8
13Data SecurityChapter 9
14Internet SecurityChapter 9
Resources
Laudon, K. C. and Laudon, J. P. (2018). Management Information Systems: Managing the Digital Business. Pearson. Translated by: Prof. Dr. Uğur Yozgat (Nobel Publications)
Kul, R. H. (2013). Information Systems: Fundamentals and Applications. Papatya Publishing.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving3721
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report21632
Term Project000
Presentation of Project / Seminar7535
Quiz133
Midterm Exam177
General Exam11414
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INFORMATION TECHNOLOGYULY1224290Spring Semester2+025
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Recep ÖZSÜRÜNÇ
Assistant(s)
Aimis to teach student fundamentals of hardware, operating systems, office programs and especially spreadsheet program (excel) in order to have them ability to use them for management and operational levels.
Course ContentThis course contains; History of computer,Hardware and peripheral units,Operating systems,Computer networks and internet,Word Program (office),Word Program (office),Presentation Program (Office),Presentation Program (Office),Web Design,Spreadsheet program,Spreadsheet program,Spreadsheet program,Data Security,Internet Security.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to evaluate Information Technologies.10, 11, 16, 23, 4, 8, 9A
1.1 Explains where to use information technologies
1.2. Compares the advantages and disadvantages information technologies. on technologies.
1.3. Debates about the substructure of computer systems.
2. Will be able to evaluate the information technology processes12, 14, 16, 23, 9A
2.1. Distinguishes the operating systems in the computer.
2.2. Resolves the errors of the operating systems.
3. Will be able to evaluate information technologies11, 14, 19, 20, 8, 9A
3.1. Uses Word, spreadsheet and presentation programs
3.2. Manages their own social media accounts.
3.3. Manages spreadsheet programs.
4. Will be able to summarize the fundamental concepts in information systems, software development process and security of information systems.10, 13, 16, 19, 4, 9A
4.1. Uses the basic concepts in programming.
4.2. Understands security vulnerabilities in information systems.
4.3. Has general information about web design.
5. Will be able to evaluate information systems in Turkey, privacy of health informations and challenges of information systems.10, 11, 12, 13, 16, 19, 23, 9A
5.1. Debates data security.
5.2. Tells about the Cybersafety.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 20: Reverse Brainstorming Technique, 23: Concept Map Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1History of computerChapter 1
2Hardware and peripheral unitsChapter 2
3Operating systemsChapter 3
4Computer networks and internetChapter 4
5Word Program (office)Chapter 5
6Word Program (office)Chapter 5
7Presentation Program (Office)Chapter 6
8Presentation Program (Office)Chapter 6
9Web DesignChapter 7
10Spreadsheet programChapter 8
11Spreadsheet programChapter 8
12Spreadsheet programChapter 8
13Data SecurityChapter 9
14Internet SecurityChapter 9
Resources
Laudon, K. C. and Laudon, J. P. (2018). Management Information Systems: Managing the Digital Business. Pearson. Translated by: Prof. Dr. Uğur Yozgat (Nobel Publications)
Kul, R. H. (2013). Information Systems: Fundamentals and Applications. Papatya Publishing.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
X
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09