Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ENGLISH IIİNG1211300Spring Semester4+044
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEng
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Onur KAVAK
Name of Lecturer(s)Lect. Seda YEŞİLDENİZ
Assistant(s)Lecturer Gökçe Şaltan, Mehmet Polat Tacar, Nurcan Kuru, Zeyneb Çetiner, Müge Eser, Seda Yeşildeniz
AimThe aim of this course is to improve students' spoken and written communication skills using basic grammar structure of English.
Course ContentThis course contains; Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives),Now (Şimdiki zaman kullanımı),Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense) ,Transport (The use of modals to describe abilities and obligations),Transport (The use of modals to describe abilities and obligations),Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes),Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes),Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs),Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs),Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs).
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
7.Interprets daily dialogues.10, 11, 16, 6, 9A
9.Defines the infrastructure that can improve itself.10, 16, 6, 8, 9A
12.Follows media tools effectively.10, 16, 6, 9A
1. Define the basic grammar rules of English.10, 15, 16, 6, 9A
2. Explain himself/herself, basic activities and the environment.10, 15, 16, 6, 9A
3. Uses the words necessary for daily spoken language in sentences.10, 15, 16, 6, 9A
4. Compares basic sentences in English with his/her mother tongue.10, 16, 6, 8, 9A
5. Interprets basic level texts.10, 15, 16, 6, 9A
6. Explains written sources in basic level via dictionary10, 11, 15, 16, 6, 9A
8. Compares the sound differences between the target language and mother tongue.10, 11, 16, 6, 9A
10. Make his/her own program to improve her grammar. 10, 11, 16, 6, 9A
11. Interprets the basic issues.10, 16, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 15: Role Play and Drama Technique, 16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives)1
2Now (Şimdiki zaman kullanımı)1
3Now (The use of present continuous tense)
1
4Now (The use of present continuous tense)
1
5Now (The use of present continuous tense)
1
6Now (The use of present continuous tense)
1
7Now (The use of present continuous tense) 1
8Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)1
9Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)1
10Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)1
11Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)1
12Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)1
13Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)1
14Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)1
Resources
1. Speakout Elementary coursebook, 2nd Edition, 2018 Oxford Publications, ISBN 978-1-292-11593-1,
2. eltpublications.com online resources

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam11616
General Exam12121
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)121
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(121/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ENGLISH IIİNG1211300Spring Semester4+044
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEng
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Onur KAVAK
Name of Lecturer(s)Lect. Seda YEŞİLDENİZ
Assistant(s)Lecturer Gökçe Şaltan, Mehmet Polat Tacar, Nurcan Kuru, Zeyneb Çetiner, Müge Eser, Seda Yeşildeniz
AimThe aim of this course is to improve students' spoken and written communication skills using basic grammar structure of English.
Course ContentThis course contains; Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives),Now (Şimdiki zaman kullanımı),Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense) ,Transport (The use of modals to describe abilities and obligations),Transport (The use of modals to describe abilities and obligations),Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes),Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes),Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs),Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs),Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs).
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
7.Interprets daily dialogues.10, 11, 16, 6, 9A
9.Defines the infrastructure that can improve itself.10, 16, 6, 8, 9A
12.Follows media tools effectively.10, 16, 6, 9A
1. Define the basic grammar rules of English.10, 15, 16, 6, 9A
2. Explain himself/herself, basic activities and the environment.10, 15, 16, 6, 9A
3. Uses the words necessary for daily spoken language in sentences.10, 15, 16, 6, 9A
4. Compares basic sentences in English with his/her mother tongue.10, 16, 6, 8, 9A
5. Interprets basic level texts.10, 15, 16, 6, 9A
6. Explains written sources in basic level via dictionary10, 11, 15, 16, 6, 9A
8. Compares the sound differences between the target language and mother tongue.10, 11, 16, 6, 9A
10. Make his/her own program to improve her grammar. 10, 11, 16, 6, 9A
11. Interprets the basic issues.10, 16, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 15: Role Play and Drama Technique, 16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 8: Flipped Classroom Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives)1
2Now (Şimdiki zaman kullanımı)1
3Now (The use of present continuous tense)
1
4Now (The use of present continuous tense)
1
5Now (The use of present continuous tense)
1
6Now (The use of present continuous tense)
1
7Now (The use of present continuous tense) 1
8Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)1
9Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)1
10Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)1
11Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)1
12Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)1
13Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)1
14Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)1
Resources
1. Speakout Elementary coursebook, 2nd Edition, 2018 Oxford Publications, ISBN 978-1-292-11593-1,
2. eltpublications.com online resources

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09