Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
MICROECONOMICSULY1124210Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Kenan DEMİR
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Nihal KALAYCI OFLAZ
Assistant(s)
AimThis course aims to explain fundamental concepts of economics, supply, demand, consumer behaviour, the theory of firm, and markets.
Course ContentThis course contains; Introduction to Economics,Fundamental Concepts in Microeconomics,Supply and Demand,Market Equilibrium,Elasticity,Household Behavior and Consumer Choice,Production Process,Short-Run Costs,Long-Run Costs,Factor Markets,Perfect Competition,Monopoly,Oligopoly ,Monopolistic Competition.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain basic concepts of micro economics16, 9A
1.1. Defines basic concepts16, 9A
1.2. Relates these concepts with the real life.16, 9A
2. Will be able to explain the formation of price and quantity in economics.16, 9A
2.1. Calculates supply and demand elasticities16, 9A
2.2. Evaluates the effects of public policies16, 9A
3.1. Analyzes the concept of utility16, 9A
3.2. Analyzes the effect of budget constraits.16, 9A
4. Will be able to analyze firm behavior.16, 9A
4.1. Analyzes production technologies16, 9A
4.2. Explain different types of costs.16, 9A
6.1.Defines the production price relationship.16, 9A
3. Will be able to analyze consumer behavior.16, 9A
4. 3. Defines the concept of profit.16, 9A
5. Will be able to evaluate markets.16, 9A
5. 2. Analyzes the formation of market prices.16, 9A
5.1. Recognizes types of markets16, 9A
5.3. Compares different markets16, 9A
6. Will be able to analyze current economic events.16, 9A
6.2. Analyzes the consumption price relationship.16, 9A
6.3. Defines the factors affecting production.16, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to EconomicsReading relevant chapter in the textbook
2Fundamental Concepts in MicroeconomicsReading relevant chapter in the textbook
3Supply and DemandReading relevant chapter in the textbook
4Market EquilibriumReading relevant chapter in the textbook
5ElasticityReading relevant chapter in the textbook
6Household Behavior and Consumer ChoiceReading relevant chapter in the textbook
7Production ProcessReading relevant chapter in the textbook
8Short-Run CostsReading relevant chapter in the textbook
9Long-Run CostsReading relevant chapter in the textbook
10Factor MarketsReading relevant chapter in the textbook
11Perfect CompetitionReading relevant chapter in the textbook
12MonopolyReading relevant chapter in the textbook
13Oligopoly Reading relevant chapter in the textbook
14Monopolistic CompetitionReading relevant chapter in the textbook
Resources
1. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın, 2006. 2. Mevlüt Tatlıyer, İktisadi Düşüncenin Evrimi ve İktisat Politikası, Nobel Yayıncılık, 2015.
1. Case, Fair and Oster, Principles of Economics, Pearson, 2019 2. Krugman and Welles, Microeconomics The MIT Press, 2012 3. Begg, Vernasca, Fischer and Dornbusch, Economics. McGraw-Hill Education, 2020 4. A. Talha Yalta, A. Yasemin Yalta, Modern Mikroekonomiye Giriş , Adres Press, 2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report2510
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz21530
Midterm Exam12626
General Exam14242
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
MICROECONOMICSULY1124210Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssoc.Prof. Kenan DEMİR
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Nihal KALAYCI OFLAZ
Assistant(s)
AimThis course aims to explain fundamental concepts of economics, supply, demand, consumer behaviour, the theory of firm, and markets.
Course ContentThis course contains; Introduction to Economics,Fundamental Concepts in Microeconomics,Supply and Demand,Market Equilibrium,Elasticity,Household Behavior and Consumer Choice,Production Process,Short-Run Costs,Long-Run Costs,Factor Markets,Perfect Competition,Monopoly,Oligopoly ,Monopolistic Competition.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain basic concepts of micro economics16, 9A
1.1. Defines basic concepts16, 9A
1.2. Relates these concepts with the real life.16, 9A
2. Will be able to explain the formation of price and quantity in economics.16, 9A
2.1. Calculates supply and demand elasticities16, 9A
2.2. Evaluates the effects of public policies16, 9A
3.1. Analyzes the concept of utility16, 9A
3.2. Analyzes the effect of budget constraits.16, 9A
4. Will be able to analyze firm behavior.16, 9A
4.1. Analyzes production technologies16, 9A
4.2. Explain different types of costs.16, 9A
6.1.Defines the production price relationship.16, 9A
3. Will be able to analyze consumer behavior.16, 9A
4. 3. Defines the concept of profit.16, 9A
5. Will be able to evaluate markets.16, 9A
5. 2. Analyzes the formation of market prices.16, 9A
5.1. Recognizes types of markets16, 9A
5.3. Compares different markets16, 9A
6. Will be able to analyze current economic events.16, 9A
6.2. Analyzes the consumption price relationship.16, 9A
6.3. Defines the factors affecting production.16, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to EconomicsReading relevant chapter in the textbook
2Fundamental Concepts in MicroeconomicsReading relevant chapter in the textbook
3Supply and DemandReading relevant chapter in the textbook
4Market EquilibriumReading relevant chapter in the textbook
5ElasticityReading relevant chapter in the textbook
6Household Behavior and Consumer ChoiceReading relevant chapter in the textbook
7Production ProcessReading relevant chapter in the textbook
8Short-Run CostsReading relevant chapter in the textbook
9Long-Run CostsReading relevant chapter in the textbook
10Factor MarketsReading relevant chapter in the textbook
11Perfect CompetitionReading relevant chapter in the textbook
12MonopolyReading relevant chapter in the textbook
13Oligopoly Reading relevant chapter in the textbook
14Monopolistic CompetitionReading relevant chapter in the textbook
Resources
1. Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Basım Yayın, 2006. 2. Mevlüt Tatlıyer, İktisadi Düşüncenin Evrimi ve İktisat Politikası, Nobel Yayıncılık, 2015.
1. Case, Fair and Oster, Principles of Economics, Pearson, 2019 2. Krugman and Welles, Microeconomics The MIT Press, 2012 3. Begg, Vernasca, Fischer and Dornbusch, Economics. McGraw-Hill Education, 2020 4. A. Talha Yalta, A. Yasemin Yalta, Modern Mikroekonomiye Giriş , Adres Press, 2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09