Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRACTICESULY4113604Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course Coordinator
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Assistant(s)
Aim“Sustainable Development Applications" gives students an understanding of the key challenges and pathways to sustainable development - that is, economic development that is also socially inclusive and environmentally sustainable.
Course ContentThis course contains; Sustainable Development: Introduction to the course,Sustainable development, history and definitions
,Why some countries developed while others stayed poor?,United Nations and Human Development Index,Green economic recovery - New Green Deal,Sustainable Development Goals-Goal 1, 2, 3, 4,Sustainable Development Goals-Goal 5, 6, 7, 8,Sustainable Development Goals-Goal 9, 10, 11, 12,Sustainable Development Goals-Goal 13, 14, 15, 16, 17,Project study,Project study 2,Evaluation of projects,Workshop,Workshop 2.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. It will offer the ability to identify individual changes and synergies of different thematic areas of sustainable development. 18, 2A
1.1 Acquire conceptual knowledge about Sustainable Development18, 2, 5A
1.2 Defines the concepts of development, sustainability and sustainable development.18, 2, 5A
2. It will provide a basic understanding of history, current debates and future goals for sustainable development.18, 5A
2.1 Masters the historical infrastructure of the Sustainable Development process18, 2, 5A
2.2 Understands sustainable development theories18, 2, 5A
3. It will provide students with the ability to discuss the relationships between economic growth, social inclusion and environmental sustainability.18, 5A
3.1 Learn international institutions that serve sustainable development and makes country analyzes in this context18, 2, 5A
3.2 Analyzes the United Nations and the Human Development Index18, 2, 5A
4. It will provide knowledge about the Sustainable Development Goals adopted by the United Nations in 2015.18, 5A
4.1 Scientific content regarding the Sustainable Development Goals will be presented.18, 2, 5A
4.2 All articles of the Sustainable Development Goals can explain.18, 2, 5A
5. It will encourage the development of projects in the field of sustainable development.18, 2A
5.1. The points to be considered in project writing are learned.18, 2, 5A
5.2 The theoretical knowledge learned is put into practice through projects.18, 2, 5A
Teaching Methods:18: Micro Teaching Technique, 2: Project Based Learning Model, 5: Cooperative Learning
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Sustainable Development: Introduction to the course
2Sustainable development, history and definitions
3Why some countries developed while others stayed poor?
4United Nations and Human Development Index
5Green economic recovery - New Green Deal
6Sustainable Development Goals-Goal 1, 2, 3, 4
7Sustainable Development Goals-Goal 5, 6, 7, 8
8Sustainable Development Goals-Goal 9, 10, 11, 12
9Sustainable Development Goals-Goal 13, 14, 15, 16, 17
10Project study
11Project study 2
12Evaluation of projects
13Workshop
14Workshop 2
Resources
- The Age of Sustainable Development by Jeffrey D. Sachs, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2019. - Related reports - Related articles - Related official websites

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours000
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam000
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30)0
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRACTICESULY4113604Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course Coordinator
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Assistant(s)
Aim“Sustainable Development Applications" gives students an understanding of the key challenges and pathways to sustainable development - that is, economic development that is also socially inclusive and environmentally sustainable.
Course ContentThis course contains; Sustainable Development: Introduction to the course,Sustainable development, history and definitions
,Why some countries developed while others stayed poor?,United Nations and Human Development Index,Green economic recovery - New Green Deal,Sustainable Development Goals-Goal 1, 2, 3, 4,Sustainable Development Goals-Goal 5, 6, 7, 8,Sustainable Development Goals-Goal 9, 10, 11, 12,Sustainable Development Goals-Goal 13, 14, 15, 16, 17,Project study,Project study 2,Evaluation of projects,Workshop,Workshop 2.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. It will offer the ability to identify individual changes and synergies of different thematic areas of sustainable development. 18, 2A
1.1 Acquire conceptual knowledge about Sustainable Development18, 2, 5A
1.2 Defines the concepts of development, sustainability and sustainable development.18, 2, 5A
2. It will provide a basic understanding of history, current debates and future goals for sustainable development.18, 5A
2.1 Masters the historical infrastructure of the Sustainable Development process18, 2, 5A
2.2 Understands sustainable development theories18, 2, 5A
3. It will provide students with the ability to discuss the relationships between economic growth, social inclusion and environmental sustainability.18, 5A
3.1 Learn international institutions that serve sustainable development and makes country analyzes in this context18, 2, 5A
3.2 Analyzes the United Nations and the Human Development Index18, 2, 5A
4. It will provide knowledge about the Sustainable Development Goals adopted by the United Nations in 2015.18, 5A
4.1 Scientific content regarding the Sustainable Development Goals will be presented.18, 2, 5A
4.2 All articles of the Sustainable Development Goals can explain.18, 2, 5A
5. It will encourage the development of projects in the field of sustainable development.18, 2A
5.1. The points to be considered in project writing are learned.18, 2, 5A
5.2 The theoretical knowledge learned is put into practice through projects.18, 2, 5A
Teaching Methods:18: Micro Teaching Technique, 2: Project Based Learning Model, 5: Cooperative Learning
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Sustainable Development: Introduction to the course
2Sustainable development, history and definitions
3Why some countries developed while others stayed poor?
4United Nations and Human Development Index
5Green economic recovery - New Green Deal
6Sustainable Development Goals-Goal 1, 2, 3, 4
7Sustainable Development Goals-Goal 5, 6, 7, 8
8Sustainable Development Goals-Goal 9, 10, 11, 12
9Sustainable Development Goals-Goal 13, 14, 15, 16, 17
10Project study
11Project study 2
12Evaluation of projects
13Workshop
14Workshop 2
Resources
- The Age of Sustainable Development by Jeffrey D. Sachs, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi, 2019. - Related reports - Related articles - Related official websites

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09