Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PROFESSIONAL ENGLISH IULY2190260Fall Semester4+044
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEnglish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Müge SARI
Name of Lecturer(s)Lect. Hakan YILDIZ
Assistant(s)Lecturer TUBA ŞENEL İNCE
AimThe aim of this course is to enable students to use intermediate level of terminology regarding their discipline.
Course ContentThis course contains; Material Transport Units
Storage Areas
(Material transport units)
(Types of storage areas)," Lojistics
Lojistics Jobs 1
(General framework of Lojistics)
(Business lines in the field of Lojistics)",Basic Math
Measurements
(Basic mathematical operations)
(Required measurements in the field of Lojistics)
,Basic Math
Measurements
(Basic mathematical operations)
(Required measurements in the field of Lojistics)
,Safety Issues
Customer Services
(Safety Issues and precautions in the field of lojistics)
(Operation of customer services)
,Supply Chain
Supplier Planning
(Supplier chain management)
(Supplier planning)
,Types of Inventory
Inventory Costs
(Studies on types inventory)
(Methods of reducing inventory costs)
,Third Party Logistics
Inbound Logistics
Outbound Logistics
(Third Party Logistics servises providers)
(Process of inbound lojistics)
(Process of outbound lojistics)
,Procurement Lojistics
Production Logistics
(Procurement process in the field of Lojistics)
(Production lojistics, track and trace system)
,Distribution Lojistics
Disposal Lojistics
(Distribution lojistics: physical handling procedures)
(Disposal logistics: methods of minimizing wastes)
,Distribution Lojistics
Disposal Lojistics
(Distribution lojistics: physical handling procedures)
(Disposal logistics: methods of minimizing wastes)
,Food Logistics
Reverse Logistics
Emergency Lojistics
(Food lojistics: managing the food chain)
(Methods of improving reverse lojistics, pros and cons of reverse lojistics)
(Emergency lojistics practices)
,Ordering and Scheduling
Planning Information
(Planning and scheduling services)
(Planning information concerning a shipment)
,Material Handling Systems
Material Handling Equipment
(Material Handling Systems)
(Material Handling Equipments)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Tell about their field shortly in oral or written form.10, 16, 9A, D, H
3.will be able to translate writing their own articles, which are products of the research in their fields.10, 16, 3, 9G, H
1. Will be able to use the basic terminology of Logistics10, 16, 3, 9G, H
1.2. Interpret basic level dialogues in their field.10, 16, 3, 9G, H
1.3. Illustrate the new vocabulary and structure about their field in their daily life.10, 16, 3, 9G, H
2. Will be able to evaluate research in their field using the language.10, 16, 3, 9G, H
2.1. Translate literature review in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
2.2. Employ the following articles written in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
2.3. Question the articles written in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
3.1. Translate writing their own articles, which are products of the research in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
3.2. Test English in conferences and seminars in their field.10, 16, 3, 9G, H
3.3. Experiment English translation in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 3: Problem Baded Learning Model, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, D: Oral Exam, G: Quiz, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1 Material Transport Units
Storage Areas
(Material transport units)
(Types of storage areas)
Studying the related chapter in the coursebook.
2" Lojistics
Lojistics Jobs 1
(General framework of Lojistics)
(Business lines in the field of Lojistics)"
Studying the related chapter in the coursebook.
3Basic Math
Measurements
(Basic mathematical operations)
(Required measurements in the field of Lojistics)
Studying the related chapter in the coursebook.
4Basic Math
Measurements
(Basic mathematical operations)
(Required measurements in the field of Lojistics)
Studying the related chapter in the coursebook.
5Safety Issues
Customer Services
(Safety Issues and precautions in the field of lojistics)
(Operation of customer services)
Studying the related chapter in the coursebook.
6Supply Chain
Supplier Planning
(Supplier chain management)
(Supplier planning)
Studying the related chapter in the coursebook.
7Types of Inventory
Inventory Costs
(Studies on types inventory)
(Methods of reducing inventory costs)
Studying the related chapter in the coursebook.
8Third Party Logistics
Inbound Logistics
Outbound Logistics
(Third Party Logistics servises providers)
(Process of inbound lojistics)
(Process of outbound lojistics)
Studying the related chapter in the coursebook.
9Procurement Lojistics
Production Logistics
(Procurement process in the field of Lojistics)
(Production lojistics, track and trace system)
Studying the related chapter in the coursebook.
10Distribution Lojistics
Disposal Lojistics
(Distribution lojistics: physical handling procedures)
(Disposal logistics: methods of minimizing wastes)
Studying the related chapter in the coursebook.
11Distribution Lojistics
Disposal Lojistics
(Distribution lojistics: physical handling procedures)
(Disposal logistics: methods of minimizing wastes)
Studying the related chapter in the coursebook.
12Food Logistics
Reverse Logistics
Emergency Lojistics
(Food lojistics: managing the food chain)
(Methods of improving reverse lojistics, pros and cons of reverse lojistics)
(Emergency lojistics practices)
Studying the related chapter in the coursebook.
13Ordering and Scheduling
Planning Information
(Planning and scheduling services)
(Planning information concerning a shipment)
Studying the related chapter in the coursebook.
14Material Handling Systems
Material Handling Equipment
(Material Handling Systems)
(Material Handling Equipments)
Studying the related chapter in the coursebook.
Resources
Class notes, ppt slides, websites about the topics
Career Paths Logistics A1,A2 ,Vocational English Book,Express Publishing,2011,ISBN 978-1-78098-355-4

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report14114
Term Project100
Presentation of Project / Seminar100
Quiz155
Midterm Exam199
General Exam12121
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)133
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(133/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
PROFESSIONAL ENGLISH IULY2190260Fall Semester4+044
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEnglish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Müge SARI
Name of Lecturer(s)Lect. Hakan YILDIZ
Assistant(s)Lecturer TUBA ŞENEL İNCE
AimThe aim of this course is to enable students to use intermediate level of terminology regarding their discipline.
Course ContentThis course contains; Material Transport Units
Storage Areas
(Material transport units)
(Types of storage areas)," Lojistics
Lojistics Jobs 1
(General framework of Lojistics)
(Business lines in the field of Lojistics)",Basic Math
Measurements
(Basic mathematical operations)
(Required measurements in the field of Lojistics)
,Basic Math
Measurements
(Basic mathematical operations)
(Required measurements in the field of Lojistics)
,Safety Issues
Customer Services
(Safety Issues and precautions in the field of lojistics)
(Operation of customer services)
,Supply Chain
Supplier Planning
(Supplier chain management)
(Supplier planning)
,Types of Inventory
Inventory Costs
(Studies on types inventory)
(Methods of reducing inventory costs)
,Third Party Logistics
Inbound Logistics
Outbound Logistics
(Third Party Logistics servises providers)
(Process of inbound lojistics)
(Process of outbound lojistics)
,Procurement Lojistics
Production Logistics
(Procurement process in the field of Lojistics)
(Production lojistics, track and trace system)
,Distribution Lojistics
Disposal Lojistics
(Distribution lojistics: physical handling procedures)
(Disposal logistics: methods of minimizing wastes)
,Distribution Lojistics
Disposal Lojistics
(Distribution lojistics: physical handling procedures)
(Disposal logistics: methods of minimizing wastes)
,Food Logistics
Reverse Logistics
Emergency Lojistics
(Food lojistics: managing the food chain)
(Methods of improving reverse lojistics, pros and cons of reverse lojistics)
(Emergency lojistics practices)
,Ordering and Scheduling
Planning Information
(Planning and scheduling services)
(Planning information concerning a shipment)
,Material Handling Systems
Material Handling Equipment
(Material Handling Systems)
(Material Handling Equipments)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1.1.Tell about their field shortly in oral or written form.10, 16, 9A, D, H
3.will be able to translate writing their own articles, which are products of the research in their fields.10, 16, 3, 9G, H
1. Will be able to use the basic terminology of Logistics10, 16, 3, 9G, H
1.2. Interpret basic level dialogues in their field.10, 16, 3, 9G, H
1.3. Illustrate the new vocabulary and structure about their field in their daily life.10, 16, 3, 9G, H
2. Will be able to evaluate research in their field using the language.10, 16, 3, 9G, H
2.1. Translate literature review in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
2.2. Employ the following articles written in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
2.3. Question the articles written in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
3.1. Translate writing their own articles, which are products of the research in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
3.2. Test English in conferences and seminars in their field.10, 16, 3, 9G, H
3.3. Experiment English translation in their fields. 10, 16, 3, 9G, H
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 3: Problem Baded Learning Model, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, D: Oral Exam, G: Quiz, H: Performance Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1 Material Transport Units
Storage Areas
(Material transport units)
(Types of storage areas)
Studying the related chapter in the coursebook.
2" Lojistics
Lojistics Jobs 1
(General framework of Lojistics)
(Business lines in the field of Lojistics)"
Studying the related chapter in the coursebook.
3Basic Math
Measurements
(Basic mathematical operations)
(Required measurements in the field of Lojistics)
Studying the related chapter in the coursebook.
4Basic Math
Measurements
(Basic mathematical operations)
(Required measurements in the field of Lojistics)
Studying the related chapter in the coursebook.
5Safety Issues
Customer Services
(Safety Issues and precautions in the field of lojistics)
(Operation of customer services)
Studying the related chapter in the coursebook.
6Supply Chain
Supplier Planning
(Supplier chain management)
(Supplier planning)
Studying the related chapter in the coursebook.
7Types of Inventory
Inventory Costs
(Studies on types inventory)
(Methods of reducing inventory costs)
Studying the related chapter in the coursebook.
8Third Party Logistics
Inbound Logistics
Outbound Logistics
(Third Party Logistics servises providers)
(Process of inbound lojistics)
(Process of outbound lojistics)
Studying the related chapter in the coursebook.
9Procurement Lojistics
Production Logistics
(Procurement process in the field of Lojistics)
(Production lojistics, track and trace system)
Studying the related chapter in the coursebook.
10Distribution Lojistics
Disposal Lojistics
(Distribution lojistics: physical handling procedures)
(Disposal logistics: methods of minimizing wastes)
Studying the related chapter in the coursebook.
11Distribution Lojistics
Disposal Lojistics
(Distribution lojistics: physical handling procedures)
(Disposal logistics: methods of minimizing wastes)
Studying the related chapter in the coursebook.
12Food Logistics
Reverse Logistics
Emergency Lojistics
(Food lojistics: managing the food chain)
(Methods of improving reverse lojistics, pros and cons of reverse lojistics)
(Emergency lojistics practices)
Studying the related chapter in the coursebook.
13Ordering and Scheduling
Planning Information
(Planning and scheduling services)
(Planning information concerning a shipment)
Studying the related chapter in the coursebook.
14Material Handling Systems
Material Handling Equipment
(Material Handling Systems)
(Material Handling Equipments)
Studying the related chapter in the coursebook.
Resources
Class notes, ppt slides, websites about the topics
Career Paths Logistics A1,A2 ,Vocational English Book,Express Publishing,2011,ISBN 978-1-78098-355-4

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
X
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
X
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
X
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09