Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNATIONAL COMMERCIAL LAWULY4170990Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Yurdagül MERAL
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Emin ZEYTİNOĞLU
Assistant(s)
AimThis course contains; the organization of international trade, sources of international commercial law, basic concepts of international commercial law, international bilateral agreements on the law of sale and carriage, INCOTERMS, payment methods, international commercial dispute resolution methods. Teaching Methods Assessment Methods
Course ContentThis course contains; Introduction Course,Giving the Scope of International Trade Law,Drafting International Commercial Contracts,Commonly Used Contract and Relationship Types,Payment Methods Used in International Trade,INCOTERMS,Midterm Exam Evaluation,Termination of the Contract and Dispute Resolution,Arbitration in General, Sources of Arbitration Law,The Concept of International Arbitration,International Conventions on International Arbitration,Review of the International Arbitration Law,International Sales Contracts and the Vienna Convention,Semester evaluation.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to identify and define the concepts of International Trade Law.9A
1.1. Interprets general concepts together with principles.9A
1.2 Adopts and uses corporate, business and social ethical values.9A
2. Will be able to define the regulatory sources applicable to international commercial transactions.9A
2.1 Have knowledge about the main agreements and contracts regulating international trade law.9A
2.2 Have knowledge about the content and provisions of relevant trade agreements.9A
3. Will be able to determine the legal regulations applicable to international agreements.9A
3.1 Appreciates the effectiveness of these rules if the parties choose to submit any dispute relating to their transactions to international arbitration.9A
3.2 Have information about the rights and obligations of the parties in contracts.9A
4. Will be able to recognize the application area and scope of Sale and Transportation Law.9A
4.1. It identifies the contracts in the field of Transportation Law and evaluates the law to be applied to the relevant contracts.9A
4.2. It determines the solution methods regarding bilateral agreements regarding Transport Law.9A
5. The INCOTERMS rules will be understood and the purpose of these rules will be determined.9A
5.1 Have knowledge about the role and importance of INCOTERMS rules in international trade.9A
5.2 Have information about the effects of choosing a particular INCOTERMS rule on the transaction parties.9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction Course
2Giving the Scope of International Trade Law
3Drafting International Commercial Contracts
4Commonly Used Contract and Relationship Types
5Payment Methods Used in International Trade
6INCOTERMS
7Midterm Exam Evaluation
8Termination of the Contract and Dispute Resolution
9Arbitration in General, Sources of Arbitration Law
10The Concept of International Arbitration
11International Conventions on International Arbitration
12Review of the International Arbitration Law
13International Sales Contracts and the Vienna Convention
14Semester evaluation
Resources
Resources will be provided.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14342
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam11818
General Exam13333
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(135/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERNATIONAL COMMERCIAL LAWULY4170990Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Yurdagül MERAL
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Emin ZEYTİNOĞLU
Assistant(s)
AimThis course contains; the organization of international trade, sources of international commercial law, basic concepts of international commercial law, international bilateral agreements on the law of sale and carriage, INCOTERMS, payment methods, international commercial dispute resolution methods. Teaching Methods Assessment Methods
Course ContentThis course contains; Introduction Course,Giving the Scope of International Trade Law,Drafting International Commercial Contracts,Commonly Used Contract and Relationship Types,Payment Methods Used in International Trade,INCOTERMS,Midterm Exam Evaluation,Termination of the Contract and Dispute Resolution,Arbitration in General, Sources of Arbitration Law,The Concept of International Arbitration,International Conventions on International Arbitration,Review of the International Arbitration Law,International Sales Contracts and the Vienna Convention,Semester evaluation.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to identify and define the concepts of International Trade Law.9A
1.1. Interprets general concepts together with principles.9A
1.2 Adopts and uses corporate, business and social ethical values.9A
2. Will be able to define the regulatory sources applicable to international commercial transactions.9A
2.1 Have knowledge about the main agreements and contracts regulating international trade law.9A
2.2 Have knowledge about the content and provisions of relevant trade agreements.9A
3. Will be able to determine the legal regulations applicable to international agreements.9A
3.1 Appreciates the effectiveness of these rules if the parties choose to submit any dispute relating to their transactions to international arbitration.9A
3.2 Have information about the rights and obligations of the parties in contracts.9A
4. Will be able to recognize the application area and scope of Sale and Transportation Law.9A
4.1. It identifies the contracts in the field of Transportation Law and evaluates the law to be applied to the relevant contracts.9A
4.2. It determines the solution methods regarding bilateral agreements regarding Transport Law.9A
5. The INCOTERMS rules will be understood and the purpose of these rules will be determined.9A
5.1 Have knowledge about the role and importance of INCOTERMS rules in international trade.9A
5.2 Have information about the effects of choosing a particular INCOTERMS rule on the transaction parties.9A
Teaching Methods:9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction Course
2Giving the Scope of International Trade Law
3Drafting International Commercial Contracts
4Commonly Used Contract and Relationship Types
5Payment Methods Used in International Trade
6INCOTERMS
7Midterm Exam Evaluation
8Termination of the Contract and Dispute Resolution
9Arbitration in General, Sources of Arbitration Law
10The Concept of International Arbitration
11International Conventions on International Arbitration
12Review of the International Arbitration Law
13International Sales Contracts and the Vienna Convention
14Semester evaluation
Resources
Resources will be provided.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09