Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTRODUCTION to BUSINESS ULY1124220Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Emine GÜNDOĞMUŞ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Emine GÜNDOĞMUŞ
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to prepare students with the basic knowledge and skills related to business administration for the professional and business life and to provide the outlook for students with a broad and holistic perspective.
Course ContentThis course contains; Basic concepts of business administration,The interaction between environment and the business,Business Types in terms of Qualitative, Legal and Economic Perspectives,Business Types in terms of Qualitative, Legal and Economic Perspectives,Entrepreneurship and the International Business,Management and Management Functions,Management Functions and Related Processes,Human Resources Management and Its Functions,Production Process and Management,Financial Management,Accounting Management,Marketing Management,Research and Development Management,Public Relations Management.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain the basic concepts of business administration.16, 9A
1.1. States the concepts of needs, utility, economic goods and services, production, businesses, managers, entrepreneurs, consumption and consumers.16, 9A
1.2. States the business objectives and the responsibilities and business ethics.16, 9A
1.3. Evaluates the interaction between business administration and other sciences.16, 9A
2. Will be able to explain the business-environment relationship.10, 14, 16, 4, 9A
2.1. Defines the concept of environment in terms of business science.10, 14, 16, 4, 9A
2.2. Describes the business environment of the business, its dimensions and the effects of these dimensions on the business.10, 14, 16, 4, 9A
2.3. Explains the adaptation strategies of the business for environmental changes.10, 14, 16, 4, 9A
3. Will be able to express business types in terms of qualitative, functional, legal and economic perspectives.10, 14, 16, 4, 9A
3.1. Compares the types of businesses according to their scale and functions.10, 14, 16, 4, 9A
3.2. Classifies businesses from the legal perspective.10, 16, 9A
3.3. Explains mergers, acquisitions and strategic cooperations.10, 14, 16, 4, 9A
4. Will be able to explain the basic concepts of international business.10, 14, 16, 4, 9A
4.1. Explains import, export and related concepts.10, 14, 16, 4, 9A
4.2. Lists the stages of foreign trade.16, 9A
4.3. Explain the factors that support or prevent international foreign trade.10, 16, 9A
5. Will be able to interpret the management process and management functions. 10, 14, 16, 4, 9A
5.1. Defines the management, the manager, the management levels , the management skills and the managerial roles.16, 9A
5.2. Describes the management functions and their interaction.10, 14, 16, 4, 9A
5.3. Discusses the historical evolution of the management approaches.10, 16, 9A
6. Will be able to interpret business functions in businesses.10, 14, 16, 4, 9A
6.1. Explains the human resources management and public relations management.10, 14, 16, 4, 9A
6.2. Explains marketing management, R&D management and production management in business.10, 14, 4, 9A
6.3. Describes the basic concepts of financial management and accounting management.10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Basic concepts of business administrationStudents are required to read the related chapter in their text books.
2The interaction between environment and the businessStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
3Business Types in terms of Qualitative, Legal and Economic PerspectivesStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
4Business Types in terms of Qualitative, Legal and Economic PerspectivesStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
5Entrepreneurship and the International BusinessStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
6Management and Management FunctionsStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
7Management Functions and Related ProcessesStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
8Human Resources Management and Its FunctionsStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
9Production Process and ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
10Financial ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books.
11Accounting ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books.
12Marketing ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
13Research and Development ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books.
14Public Relations ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
Resources
Canan Çetin ve M.Lütfi Arslan, Temel İşletmecilik, Beta Yayınları, İstanbul, 2023, S. Kadri Mirze, İşletme, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2014. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 2015. Mehmet Kara ve Soner Taslak, İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2013. Göksel Ataman, İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2011. İsmet Mucuk, Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi, 2011. Halil Can ve Semra Güney, Genel İşletme, Siyasal Kitabevi, 2015. Erdal Ünsalan ve Bülent Şimşeker, Temel İşletmecilik Bilgileri, Detay Yayıncılık, 2009. S.Kadri Mirze ve Hayri Ülgen, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta, 2016.
Griffin, Ricky W., "Principles of Management" - Cengage Learning, 2019. Daft, Richard L., "Management" - Cengage Learning, 2021. http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14114
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report11515
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz11616
Midterm Exam12121
General Exam14242
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTRODUCTION to BUSINESS ULY1124220Fall Semester3+035
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Emine GÜNDOĞMUŞ
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Emine GÜNDOĞMUŞ
Assistant(s)
AimThe aim of the course is to prepare students with the basic knowledge and skills related to business administration for the professional and business life and to provide the outlook for students with a broad and holistic perspective.
Course ContentThis course contains; Basic concepts of business administration,The interaction between environment and the business,Business Types in terms of Qualitative, Legal and Economic Perspectives,Business Types in terms of Qualitative, Legal and Economic Perspectives,Entrepreneurship and the International Business,Management and Management Functions,Management Functions and Related Processes,Human Resources Management and Its Functions,Production Process and Management,Financial Management,Accounting Management,Marketing Management,Research and Development Management,Public Relations Management.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Will be able to explain the basic concepts of business administration.16, 9A
1.1. States the concepts of needs, utility, economic goods and services, production, businesses, managers, entrepreneurs, consumption and consumers.16, 9A
1.2. States the business objectives and the responsibilities and business ethics.16, 9A
1.3. Evaluates the interaction between business administration and other sciences.16, 9A
2. Will be able to explain the business-environment relationship.10, 14, 16, 4, 9A
2.1. Defines the concept of environment in terms of business science.10, 14, 16, 4, 9A
2.2. Describes the business environment of the business, its dimensions and the effects of these dimensions on the business.10, 14, 16, 4, 9A
2.3. Explains the adaptation strategies of the business for environmental changes.10, 14, 16, 4, 9A
3. Will be able to express business types in terms of qualitative, functional, legal and economic perspectives.10, 14, 16, 4, 9A
3.1. Compares the types of businesses according to their scale and functions.10, 14, 16, 4, 9A
3.2. Classifies businesses from the legal perspective.10, 16, 9A
3.3. Explains mergers, acquisitions and strategic cooperations.10, 14, 16, 4, 9A
4. Will be able to explain the basic concepts of international business.10, 14, 16, 4, 9A
4.1. Explains import, export and related concepts.10, 14, 16, 4, 9A
4.2. Lists the stages of foreign trade.16, 9A
4.3. Explain the factors that support or prevent international foreign trade.10, 16, 9A
5. Will be able to interpret the management process and management functions. 10, 14, 16, 4, 9A
5.1. Defines the management, the manager, the management levels , the management skills and the managerial roles.16, 9A
5.2. Describes the management functions and their interaction.10, 14, 16, 4, 9A
5.3. Discusses the historical evolution of the management approaches.10, 16, 9A
6. Will be able to interpret business functions in businesses.10, 14, 16, 4, 9A
6.1. Explains the human resources management and public relations management.10, 14, 16, 4, 9A
6.2. Explains marketing management, R&D management and production management in business.10, 14, 4, 9A
6.3. Describes the basic concepts of financial management and accounting management.10, 16, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 4: Inquiry-Based Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Basic concepts of business administrationStudents are required to read the related chapter in their text books.
2The interaction between environment and the businessStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
3Business Types in terms of Qualitative, Legal and Economic PerspectivesStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
4Business Types in terms of Qualitative, Legal and Economic PerspectivesStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
5Entrepreneurship and the International BusinessStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
6Management and Management FunctionsStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
7Management Functions and Related ProcessesStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
8Human Resources Management and Its FunctionsStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
9Production Process and ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
10Financial ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books.
11Accounting ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books.
12Marketing ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
13Research and Development ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books.
14Public Relations ManagementStudents are required to read the related chapter in their text books. They also have to read the related case and discuss its relation to the topics discussed in the lectures.
Resources
Canan Çetin ve M.Lütfi Arslan, Temel İşletmecilik, Beta Yayınları, İstanbul, 2023, S. Kadri Mirze, İşletme, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2014. Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 2015. Mehmet Kara ve Soner Taslak, İşletme Bilimine Giriş (Modern İşletmecilik, Ekin Kitabevi, İstanbul, 2013. Göksel Ataman, İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, 2011. İsmet Mucuk, Temel İşletme Bilgileri, Türkmen Kitabevi, 2011. Halil Can ve Semra Güney, Genel İşletme, Siyasal Kitabevi, 2015. Erdal Ünsalan ve Bülent Şimşeker, Temel İşletmecilik Bilgileri, Detay Yayıncılık, 2009. S.Kadri Mirze ve Hayri Ülgen, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta, 2016.
Griffin, Ricky W., "Principles of Management" - Cengage Learning, 2019. Daft, Richard L., "Management" - Cengage Learning, 2021. http://mebis.medipol.edu.tr adresinde yayınlanacak olan ilgili bağlantılar

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
X
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
X
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09