Skip to main content

Course Detail

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CURRENT ISSUES in INTERNATIONAL TRADEULY3212834Spring Semester2+025
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Assistant(s)
AimThe main purpose of this course is to show the student the cultural and economic integration and new global problems that started with globalization and international trade.
Course ContentThis course contains; Information, Purpose, Content and Rules. Course introduction and explanation of the fourteen-week program,Explanation of the concept of globalization, Definition and dimensions of globalization, Historical Process of Globalization Information about the general functioning of international trade,World System Theory The transition process from industrial society to information society, information society, Network Society,Concepts of Modernism and Post Modernism Dimensions of modern society,Concepts of Modernism and Post Modernism Dimensions of modern society,Globalization, hybridizing culture and environment Homogenization Thesis,International trade system The importance and basic concepts of international trade The aims and tools of foreign trade policy,
International Trade and Exchange Rate Policies The Effect of Currency Value on Foreign Trade Central Bank Policies,International Supply Chains Globalization and its impact on supply chains,Protectionism in foreign trade US-China Trade War,Effects of the epidemic on international foreign trade,General review and discussion.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Defines the phenomenon of globalization; analyzes the economic literature on this concept.10, 16, 9A
1.1. It is realized that globalization is commercial, financial, social and cultural.
1.2. Interprets the opportunities and challenges brought by globalization.
2. Explains the concept of international trade; List the factors affecting international trade.10, 16, 9A
2.1. Understands the relationship between trade policies and economic growth and international trade.
2.2. Analyzes the impact of consumer preferences and competition on international trade.
3. Explains the dimensions of modern society and evaluates the difference between modern and non-modern societies.10, 16, 9A
3.1. Learns the development of societies in the historical process.
3.2. Analyzes the impact of industrialization and economy on the modernization process of societies.
4. Understands the importance of the international trade system; interprets current economic developments accordingly.10, 16, 9A
4.1. Interprets the impact of international trade on the world economy.
4.2. Evaluates the political and economic effects of states' trade policies.
5. Explains world system theory and analyzes the difference between industrial society and information societies.10, 16, 9A
5.1. Evaluates international trade, economic relations and global power dynamics at a global level.
5.2. Understands the impact of technology and trade on the development of societies.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Information, Purpose, Content and Rules. Course introduction and explanation of the fourteen-week program
2Explanation of the concept of globalization, Definition and dimensions of globalization, Historical Process of Globalization Information about the general functioning of international trade
3World System Theory The transition process from industrial society to information society, information society, Network Society
4Concepts of Modernism and Post Modernism Dimensions of modern society
5Concepts of Modernism and Post Modernism Dimensions of modern society
6Globalization, hybridizing culture and environment Homogenization Thesis
7International trade system The importance and basic concepts of international trade The aims and tools of foreign trade policy
8
International Trade and Exchange Rate Policies The Effect of Currency Value on Foreign Trade Central Bank Policies
9International Supply Chains Globalization and its impact on supply chains
10Protectionism in foreign trade US-China Trade War
13Effects of the epidemic on international foreign trade
14General review and discussion
Resources
Ali Şen, Selda Görkey, H. Nazan Çağlar, Nebile Korucu Gümüşoğlu, Namıka Elif Küçük, Ayşegül Ertuğrul Ayrancı, Kağan Okatan, Nurten Çalışkan, Şerif Yüksel, Zahide Yeşim Akbinar Dikici; 2021
ADDITIONAL RESOURCES Uluslararası Ticaret Ve Güvenlik: Güncel Gelişmeler, Bölgesel Sorunlar, Farklı Yaklaşımlar, Tolga Öztürk, Taha Taslı, 2022

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Course Hours000
Guided Problem Solving000
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Term Project14228
Presentation of Project / Seminar000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Quiz000
Midterm Exam000
Midterm Exam13030
General Exam14040
General Exam000
Performance Task, Maintenance Plan000
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)140
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(140/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CURRENT ISSUES in INTERNATIONAL TRADEULY3212834Spring Semester2+025
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorProf.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU
Assistant(s)
AimThe main purpose of this course is to show the student the cultural and economic integration and new global problems that started with globalization and international trade.
Course ContentThis course contains; Information, Purpose, Content and Rules. Course introduction and explanation of the fourteen-week program,Explanation of the concept of globalization, Definition and dimensions of globalization, Historical Process of Globalization Information about the general functioning of international trade,World System Theory The transition process from industrial society to information society, information society, Network Society,Concepts of Modernism and Post Modernism Dimensions of modern society,Concepts of Modernism and Post Modernism Dimensions of modern society,Globalization, hybridizing culture and environment Homogenization Thesis,International trade system The importance and basic concepts of international trade The aims and tools of foreign trade policy,
International Trade and Exchange Rate Policies The Effect of Currency Value on Foreign Trade Central Bank Policies,International Supply Chains Globalization and its impact on supply chains,Protectionism in foreign trade US-China Trade War,Effects of the epidemic on international foreign trade,General review and discussion.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Defines the phenomenon of globalization; analyzes the economic literature on this concept.10, 16, 9A
1.1. It is realized that globalization is commercial, financial, social and cultural.
1.2. Interprets the opportunities and challenges brought by globalization.
2. Explains the concept of international trade; List the factors affecting international trade.10, 16, 9A
2.1. Understands the relationship between trade policies and economic growth and international trade.
2.2. Analyzes the impact of consumer preferences and competition on international trade.
3. Explains the dimensions of modern society and evaluates the difference between modern and non-modern societies.10, 16, 9A
3.1. Learns the development of societies in the historical process.
3.2. Analyzes the impact of industrialization and economy on the modernization process of societies.
4. Understands the importance of the international trade system; interprets current economic developments accordingly.10, 16, 9A
4.1. Interprets the impact of international trade on the world economy.
4.2. Evaluates the political and economic effects of states' trade policies.
5. Explains world system theory and analyzes the difference between industrial society and information societies.10, 16, 9A
5.1. Evaluates international trade, economic relations and global power dynamics at a global level.
5.2. Understands the impact of technology and trade on the development of societies.
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Information, Purpose, Content and Rules. Course introduction and explanation of the fourteen-week program
2Explanation of the concept of globalization, Definition and dimensions of globalization, Historical Process of Globalization Information about the general functioning of international trade
3World System Theory The transition process from industrial society to information society, information society, Network Society
4Concepts of Modernism and Post Modernism Dimensions of modern society
5Concepts of Modernism and Post Modernism Dimensions of modern society
6Globalization, hybridizing culture and environment Homogenization Thesis
7International trade system The importance and basic concepts of international trade The aims and tools of foreign trade policy
8
International Trade and Exchange Rate Policies The Effect of Currency Value on Foreign Trade Central Bank Policies
9International Supply Chains Globalization and its impact on supply chains
10Protectionism in foreign trade US-China Trade War
13Effects of the epidemic on international foreign trade
14General review and discussion
Resources
Ali Şen, Selda Görkey, H. Nazan Çağlar, Nebile Korucu Gümüşoğlu, Namıka Elif Küçük, Ayşegül Ertuğrul Ayrancı, Kağan Okatan, Nurten Çalışkan, Şerif Yüksel, Zahide Yeşim Akbinar Dikici; 2021
ADDITIONAL RESOURCES Uluslararası Ticaret Ve Güvenlik: Güncel Gelişmeler, Bölgesel Sorunlar, Farklı Yaklaşımlar, Tolga Öztürk, Taha Taslı, 2022

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik bilgileri tanımlar.
X
2
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.
3
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli en az bir bilgisayar programını kullanır.
4
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.
5
Alanına dair projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.
6
Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin bilinciyle uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
7
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
8
En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü/yazılı iletişim kurar.
9
Örgüt/kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
10
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.
11
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
X
12
Uluslararası lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sektörlerindeki sorunlar karşısında hem mikro hem makro çerçevede uygun öneriler sunar.
X

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 40
Rate of Final Exam to Success 60
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:08Son Güncelleme Tarihi: 09/10/2023 - 10:09