Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
COGNITIVE NEUROLOGY and IMAGING TECHNIQUESDKTY1210445Spring Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Talat BULUT
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Talat BULUT
Assistant(s)
AimThis course aims to inform students of the Cognitive Neuroscience techniques and methods used in the intervention of speech and language disorders, and to provide students with knowledge and skills on the use of brain stimulation techniques in rehabilitation of speech and language disorders.
Course ContentThis course contains; Relationship between SLT and Cognitive Neuroscience,Overview of recording and stimulation techniques used in Cognitive Neuroscience,Speech and language impairments and fMRI,Speech and language impairments and EEG/ERPs,Transcranial magnetic stimulation, working principle and safety,Use of transcranial magnetic stimulation in rehabilitation of aphasia,Use of transcranial magnetic stimulation in fluency disorders,Use of transcranial magnetic stimulation in other SLT-related areas (dysphasia, dyslexia, autism, etc.),Transcranial direct current stimulation, working principle and safety ,Use of transcranial direct current stimulation in rehabilitation of aphasia ,Use of transcranial direct current stimulation in fluency disorders ,Use of transcranial direct current stimulation in other SLT-related areas (dysphasia, dyslexia, autism, etc.) ,Student presentations,Student presentations.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Teaching Methods:
Assessment Methods:

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Relationship between SLT and Cognitive NeuroscienceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
2Overview of recording and stimulation techniques used in Cognitive NeuroscienceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
3Speech and language impairments and fMRIReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
4Speech and language impairments and EEG/ERPsReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
5Transcranial magnetic stimulation, working principle and safetyReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
6Use of transcranial magnetic stimulation in rehabilitation of aphasiaReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
7Use of transcranial magnetic stimulation in fluency disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
8Use of transcranial magnetic stimulation in other SLT-related areas (dysphasia, dyslexia, autism, etc.)Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
9Transcranial direct current stimulation, working principle and safety Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
10Use of transcranial direct current stimulation in rehabilitation of aphasia Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
11Use of transcranial direct current stimulation in fluency disorders Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
12Use of transcranial direct current stimulation in other SLT-related areas (dysphasia, dyslexia, autism, etc.) Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
13Student presentations
14Student presentations
Resources
1- Stemmer, B., & Whitaker, H. A. (Eds.). (2008). Handbook of the neuroscience of language. Academic Press. 2- Gazzaniga, M., & Ivry, R. B. (2013). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind: Fourth International Student Edition. WW Norton. 2- Ward, J. (2015). The student's guide to cognitive neuroscience. Psychology Press.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14456
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report21020
Term Project000
Presentation of Project / Seminar144
Quiz000
Midterm Exam20120
General Exam20120
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)176
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(176/30)6
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
COGNITIVE NEUROLOGY and IMAGING TECHNIQUESDKTY1210445Spring Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Talat BULUT
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Talat BULUT
Assistant(s)
AimThis course aims to inform students of the Cognitive Neuroscience techniques and methods used in the intervention of speech and language disorders, and to provide students with knowledge and skills on the use of brain stimulation techniques in rehabilitation of speech and language disorders.
Course ContentThis course contains; Relationship between SLT and Cognitive Neuroscience,Overview of recording and stimulation techniques used in Cognitive Neuroscience,Speech and language impairments and fMRI,Speech and language impairments and EEG/ERPs,Transcranial magnetic stimulation, working principle and safety,Use of transcranial magnetic stimulation in rehabilitation of aphasia,Use of transcranial magnetic stimulation in fluency disorders,Use of transcranial magnetic stimulation in other SLT-related areas (dysphasia, dyslexia, autism, etc.),Transcranial direct current stimulation, working principle and safety ,Use of transcranial direct current stimulation in rehabilitation of aphasia ,Use of transcranial direct current stimulation in fluency disorders ,Use of transcranial direct current stimulation in other SLT-related areas (dysphasia, dyslexia, autism, etc.) ,Student presentations,Student presentations.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Teaching Methods:
Assessment Methods:

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Relationship between SLT and Cognitive NeuroscienceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
2Overview of recording and stimulation techniques used in Cognitive NeuroscienceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
3Speech and language impairments and fMRIReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
4Speech and language impairments and EEG/ERPsReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
5Transcranial magnetic stimulation, working principle and safetyReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
6Use of transcranial magnetic stimulation in rehabilitation of aphasiaReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
7Use of transcranial magnetic stimulation in fluency disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
8Use of transcranial magnetic stimulation in other SLT-related areas (dysphasia, dyslexia, autism, etc.)Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
9Transcranial direct current stimulation, working principle and safety Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
10Use of transcranial direct current stimulation in rehabilitation of aphasia Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
11Use of transcranial direct current stimulation in fluency disorders Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
12Use of transcranial direct current stimulation in other SLT-related areas (dysphasia, dyslexia, autism, etc.) Reading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
13Student presentations
14Student presentations
Resources
1- Stemmer, B., & Whitaker, H. A. (Eds.). (2008). Handbook of the neuroscience of language. Academic Press. 2- Gazzaniga, M., & Ivry, R. B. (2013). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind: Fourth International Student Edition. WW Norton. 2- Ward, J. (2015). The student's guide to cognitive neuroscience. Psychology Press.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:38Son Güncelleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:39