Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RESEARCH METH. in SPEECH and LANGUAGE THER.DKTY1138790Fall Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Talat BULUT
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Talat BULUT
Assistant(s)
AimThe aim is to gain the practice of scientific research organization and finalization.
Course ContentThis course contains; 1.Scientific method, data, scales.,2. Variables, blinding, errors insurveys.,3.Types of research,research planning, sampling.,4.Observation method, survey method, clinical trials.,5.Theuse of research methods in epidemiology, research ethics.,6.Literature review, preparation of data for analysis.,7.The table and graph-making, footnotes and references.,8.General concepts and techniques of statistics, measurements, frequency distributions, averages.,9.Probability.,10.Basics of hypothesistesting, confidence intervals basics.,11. Comparison of averages.,12.Correlation and regression, multiplelinear regression.,13.Categorical variables, comparison of two proportions.,14. Crosstables,stratified tables..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
2.2.establish a relationship between scientific research and statistical methods.16, 9E
1. learn about research methods.10, 16, 18, 9
1. will have information about biostatistics, establishes the relationship between scientific reserach.16, 9E
1.1. definition scientific method, data, measurement, and sampling.16, 18, 9
1.1. identify biostatistics.16, 9E
1.2. knowledge about clinicalresearch, relationships between variables, blinding, bias and research ethics.16, 18, 9
1.2. prepare a scientific research based on statistical information.16, 9A
1.3. gain practice planning, literature review, preparation, data analysis, tablesand graphics making.16, 18, 9E
1.3. evaluate a scientific article in the knowledge of statistics.16, 9D
2. the descriptive and analytical statistical methods and implements them.16, 9E
2.1. summarize the descriptive and analytical statistical methods.16, 9E
2.3. apply the descriptive and analytical statistical methods.16, 9E
3. create a table and graph them comments.16, 9E
3.1. summarize the table and graph information.16, 9E
3.2. refer to a table and graph the results.16, 9E
3.3. comment the tables and graphics.16, 9E
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 18: Micro Teaching Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, D: Oral Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11.Scientific method, data, scales.
22. Variables, blinding, errors insurveys.
33.Types of research,research planning, sampling.
44.Observation method, survey method, clinical trials.
55.Theuse of research methods in epidemiology, research ethics.
66.Literature review, preparation of data for analysis.
77.The table and graph-making, footnotes and references.
88.General concepts and techniques of statistics, measurements, frequency distributions, averages.
99.Probability.
1010.Basics of hypothesistesting, confidence intervals basics.
1111. Comparison of averages.
1212.Correlation and regression, multiplelinear regression.
1313.Categorical variables, comparison of two proportions.
1414. Crosstables,stratified tables.
Resources
Biostatistics notes wil be given to the students.
Bioistatistik, Prof.Dr.Kadir Sümbüloğlu, Doç.Dr.Vildan Sümbüloğlu. Sağlık Bilimlerinde araştırma yöntemleri Vildan Sümbüloğlu, Kadir Sümbüloğlu. Bilgisayar (Excel) destekli uygulamalı istatistik Prof.Dr. Mustafa Akkurt. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. SPSS ile biyoistatistik Kazım Özdamar. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül. Sağlık Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğünün Yeterliliği. Stanley Lemeshow, David W. Hosmer Jr, Janelle Klar, Stephen K. Lwanga. Çeviren S. Oğuz Kayaalp, Hacettepe Taş, 2000.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report2510
Term Project050
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12121
General Exam12626
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)113
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(113/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
RESEARCH METH. in SPEECH and LANGUAGE THER.DKTY1138790Fall Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Talat BULUT
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Talat BULUT
Assistant(s)
AimThe aim is to gain the practice of scientific research organization and finalization.
Course ContentThis course contains; 1.Scientific method, data, scales.,2. Variables, blinding, errors insurveys.,3.Types of research,research planning, sampling.,4.Observation method, survey method, clinical trials.,5.Theuse of research methods in epidemiology, research ethics.,6.Literature review, preparation of data for analysis.,7.The table and graph-making, footnotes and references.,8.General concepts and techniques of statistics, measurements, frequency distributions, averages.,9.Probability.,10.Basics of hypothesistesting, confidence intervals basics.,11. Comparison of averages.,12.Correlation and regression, multiplelinear regression.,13.Categorical variables, comparison of two proportions.,14. Crosstables,stratified tables..
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
2.2.establish a relationship between scientific research and statistical methods.16, 9E
1. learn about research methods.10, 16, 18, 9
1. will have information about biostatistics, establishes the relationship between scientific reserach.16, 9E
1.1. definition scientific method, data, measurement, and sampling.16, 18, 9
1.1. identify biostatistics.16, 9E
1.2. knowledge about clinicalresearch, relationships between variables, blinding, bias and research ethics.16, 18, 9
1.2. prepare a scientific research based on statistical information.16, 9A
1.3. gain practice planning, literature review, preparation, data analysis, tablesand graphics making.16, 18, 9E
1.3. evaluate a scientific article in the knowledge of statistics.16, 9D
2. the descriptive and analytical statistical methods and implements them.16, 9E
2.1. summarize the descriptive and analytical statistical methods.16, 9E
2.3. apply the descriptive and analytical statistical methods.16, 9E
3. create a table and graph them comments.16, 9E
3.1. summarize the table and graph information.16, 9E
3.2. refer to a table and graph the results.16, 9E
3.3. comment the tables and graphics.16, 9E
Teaching Methods:10: Discussion Method, 16: Question - Answer Technique, 18: Micro Teaching Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, D: Oral Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11.Scientific method, data, scales.
22. Variables, blinding, errors insurveys.
33.Types of research,research planning, sampling.
44.Observation method, survey method, clinical trials.
55.Theuse of research methods in epidemiology, research ethics.
66.Literature review, preparation of data for analysis.
77.The table and graph-making, footnotes and references.
88.General concepts and techniques of statistics, measurements, frequency distributions, averages.
99.Probability.
1010.Basics of hypothesistesting, confidence intervals basics.
1111. Comparison of averages.
1212.Correlation and regression, multiplelinear regression.
1313.Categorical variables, comparison of two proportions.
1414. Crosstables,stratified tables.
Resources
Biostatistics notes wil be given to the students.
Bioistatistik, Prof.Dr.Kadir Sümbüloğlu, Doç.Dr.Vildan Sümbüloğlu. Sağlık Bilimlerinde araştırma yöntemleri Vildan Sümbüloğlu, Kadir Sümbüloğlu. Bilgisayar (Excel) destekli uygulamalı istatistik Prof.Dr. Mustafa Akkurt. Bilgisayar istatistik ve tıp Dr. Murat Hayran, Dr. Oktay Özdemir. SPSS ile biyoistatistik Kazım Özdamar. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları” Aziz Akgül. Sağlık Araştırmalarında Örneklem Büyüklüğünün Yeterliliği. Stanley Lemeshow, David W. Hosmer Jr, Janelle Klar, Stephen K. Lwanga. Çeviren S. Oğuz Kayaalp, Hacettepe Taş, 2000.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:38Son Güncelleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:39