Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ADVANCED STUDIES in FLUENCY DISORDERS: STUTTERING and CLUTTERINGDKTY1138850Fall Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Assistant(s)
AimThe objective of this course is to review current research and therapy techniques in stuttering and cluttering-improper speech, which are the basic issues in fluency disorders.
Course ContentThis course contains; 1st Week: Overview of fluency disorders,2nd Week: Etiology and theories of stuttering,3rd Week: Clinical management of stuttering I,4th Week: Clinical management of stuttering II,5th Week: Clinical management of stuttering III,6th Week: Clinical management of stuttering IV,7th Week: Cluttering: Overview of literature,8th Week: Clinical management of cluttering I,9th Week: Clinical management of cluttering II,10th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature I,11th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature II,12th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature III,13th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature IV,14th Week: Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Describes most current theories of the nature and the causes of the stuttering.9E
Describes current assessment approaches toward stuttering.13, 15, 16, 9E
Lists current therapy approaches toward children with stuttering.15, 16, 9E
Describes current therapy approaches toward adolescents and adults with stuttering.15, 16, 9E
Describes current therapy approaches toward cluttering. 13, 15, 16, 9E
Describes current theories about the nature and causes of cluttering.9E
Lists current assessment approaches toward cluttering.13, 9E
Teaching Methods:13: Case Study Method, 15: Role Play and Drama Technique, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11st Week: Overview of fluency disorders
22nd Week: Etiology and theories of stuttering
33rd Week: Clinical management of stuttering I
44th Week: Clinical management of stuttering II
55th Week: Clinical management of stuttering III
66th Week: Clinical management of stuttering IV
77th Week: Cluttering: Overview of literature
88th Week: Clinical management of cluttering I
99th Week: Clinical management of cluttering II
1010th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature I
1111th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature II
1212th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature III
1313th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature IV
1414th Week: Overview
Resources
PowerPoint slides.
Yairi & Seery (2015). Stuttering: Foundations and Clinical Applications. Pearson. Manning (2010). Clinical Decision Making in Fluency Disorders. Delmar. van Zaalen & Reichel (2015). Cluttering: Current Views on its Nature, Diagnosis, and Treatment. iUniverse. St. Louis (1992). Living with Stuttering. Populore. Journal of Fluency Disorders and other international journals in the field.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14456
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report4520
Term Project155
Presentation of Project / Seminar155
Quiz000
Midterm Exam11616
General Exam12121
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(179/30)6
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ADVANCED STUDIES in FLUENCY DISORDERS: STUTTERING and CLUTTERINGDKTY1138850Fall Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssoc.Prof. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Name of Lecturer(s)Assoc.Prof. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Assistant(s)
AimThe objective of this course is to review current research and therapy techniques in stuttering and cluttering-improper speech, which are the basic issues in fluency disorders.
Course ContentThis course contains; 1st Week: Overview of fluency disorders,2nd Week: Etiology and theories of stuttering,3rd Week: Clinical management of stuttering I,4th Week: Clinical management of stuttering II,5th Week: Clinical management of stuttering III,6th Week: Clinical management of stuttering IV,7th Week: Cluttering: Overview of literature,8th Week: Clinical management of cluttering I,9th Week: Clinical management of cluttering II,10th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature I,11th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature II,12th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature III,13th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature IV,14th Week: Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Describes most current theories of the nature and the causes of the stuttering.9E
Describes current assessment approaches toward stuttering.13, 15, 16, 9E
Lists current therapy approaches toward children with stuttering.15, 16, 9E
Describes current therapy approaches toward adolescents and adults with stuttering.15, 16, 9E
Describes current therapy approaches toward cluttering. 13, 15, 16, 9E
Describes current theories about the nature and causes of cluttering.9E
Lists current assessment approaches toward cluttering.13, 9E
Teaching Methods:13: Case Study Method, 15: Role Play and Drama Technique, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11st Week: Overview of fluency disorders
22nd Week: Etiology and theories of stuttering
33rd Week: Clinical management of stuttering I
44th Week: Clinical management of stuttering II
55th Week: Clinical management of stuttering III
66th Week: Clinical management of stuttering IV
77th Week: Cluttering: Overview of literature
88th Week: Clinical management of cluttering I
99th Week: Clinical management of cluttering II
1010th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature I
1111th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature II
1212th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature III
1313th Week: Student presentations: Fluency disorders - selected articles from the literature IV
1414th Week: Overview
Resources
PowerPoint slides.
Yairi & Seery (2015). Stuttering: Foundations and Clinical Applications. Pearson. Manning (2010). Clinical Decision Making in Fluency Disorders. Delmar. van Zaalen & Reichel (2015). Cluttering: Current Views on its Nature, Diagnosis, and Treatment. iUniverse. St. Louis (1992). Living with Stuttering. Populore. Journal of Fluency Disorders and other international journals in the field.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:38Son Güncelleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:39