Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ADVANCED STUDIES in CHILD. LANGU.DISO. and AUTISMDKTY1138840Fall Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL
Assistant(s)
AimThe objective of this course is to equip students with the knowledge and skills in description, classification, screening and treatment of autism spectrum disorders and childhood language disorders.
Course ContentThis course contains; 1st Week: Overview of course & Overview of childhood language disorders,2nd Week: Overview of ASD,3rd Week: Clinical diagnosis and screening of ASD,4th Week: Genetic and environmental factors in ASD,5th Week: Cognitive, sensory and linguistic profile of ASD,6th Week: Prelinguistic communication,7th Week: Early language,8th Week: Grammatical intervention,9th Week: Echolalia and its function,10th Week: Developmental, family centered interventions,11th Week: Traditional behavioral interventions,12th Week: Supporting literacy,13th Week: Autism and AAC,14th Week: Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
- defines autism spectrum disorders13, 16, 9E
- evaluate childhood language disorders,14, 16, 9E
- express the process of diagnosing, screening and rehabilitating childhood language disorders.16, 9E
-Defines the concepts related to the clinical diagnosis and screening of ASD. 16, 9E
-Defines the linguistic and social profiles of individuals with ASD.16, 9E
-explains different rehabilitation approaches for ASD.16, 9E
-analyzes different approaches in therapy for individuals with different skill levels16, 9E
Teaching Methods:13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11st Week: Overview of course & Overview of childhood language disorders
22nd Week: Overview of ASD
33rd Week: Clinical diagnosis and screening of ASD
44th Week: Genetic and environmental factors in ASD
55th Week: Cognitive, sensory and linguistic profile of ASD
66th Week: Prelinguistic communication
77th Week: Early language
88th Week: Grammatical intervention
99th Week: Echolalia and its function
1010th Week: Developmental, family centered interventions
1111th Week: Traditional behavioral interventions
1212th Week: Supporting literacy
1313th Week: Autism and AAC
1414th Week: Overview
Resources
PowerPoint slides, book chapters and articles
Schwartz, R. G. (Ed.). (2010). Handbook of child language disorders. Psychology press. Wetherby, Amy M. & Prizant, Barry M. (2000) Autism Spectrum Disorders: A Transactional Developmental Perspective (Communication and Language Intervention Series). Brookes Publishing

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14456
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report4520
Term Project155
Presentation of Project / Seminar155
Quiz000
Midterm Exam11616
General Exam12121
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(179/30)6
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ADVANCED STUDIES in CHILD. LANGU.DISO. and AUTISMDKTY1138840Fall Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL
Assistant(s)
AimThe objective of this course is to equip students with the knowledge and skills in description, classification, screening and treatment of autism spectrum disorders and childhood language disorders.
Course ContentThis course contains; 1st Week: Overview of course & Overview of childhood language disorders,2nd Week: Overview of ASD,3rd Week: Clinical diagnosis and screening of ASD,4th Week: Genetic and environmental factors in ASD,5th Week: Cognitive, sensory and linguistic profile of ASD,6th Week: Prelinguistic communication,7th Week: Early language,8th Week: Grammatical intervention,9th Week: Echolalia and its function,10th Week: Developmental, family centered interventions,11th Week: Traditional behavioral interventions,12th Week: Supporting literacy,13th Week: Autism and AAC,14th Week: Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
- defines autism spectrum disorders13, 16, 9E
- evaluate childhood language disorders,14, 16, 9E
- express the process of diagnosing, screening and rehabilitating childhood language disorders.16, 9E
-Defines the concepts related to the clinical diagnosis and screening of ASD. 16, 9E
-Defines the linguistic and social profiles of individuals with ASD.16, 9E
-explains different rehabilitation approaches for ASD.16, 9E
-analyzes different approaches in therapy for individuals with different skill levels16, 9E
Teaching Methods:13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11st Week: Overview of course & Overview of childhood language disorders
22nd Week: Overview of ASD
33rd Week: Clinical diagnosis and screening of ASD
44th Week: Genetic and environmental factors in ASD
55th Week: Cognitive, sensory and linguistic profile of ASD
66th Week: Prelinguistic communication
77th Week: Early language
88th Week: Grammatical intervention
99th Week: Echolalia and its function
1010th Week: Developmental, family centered interventions
1111th Week: Traditional behavioral interventions
1212th Week: Supporting literacy
1313th Week: Autism and AAC
1414th Week: Overview
Resources
PowerPoint slides, book chapters and articles
Schwartz, R. G. (Ed.). (2010). Handbook of child language disorders. Psychology press. Wetherby, Amy M. & Prizant, Barry M. (2000) Autism Spectrum Disorders: A Transactional Developmental Perspective (Communication and Language Intervention Series). Brookes Publishing

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:38Son Güncelleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:39