Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CLINICAL SPEECH and LANG. THE. I: ADVA. STUDIES in MEAS., ASSE., IMAGING and TECH.DKTY1138780Fall Semester2+238
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Assistant(s)
AimEnabling advanced on-the-job application of assessment, evaluation, imaging and technological applications used in assessment and intervention in speech and language therapy.
Course ContentThis course contains; 1st Week: Introduction to advanced technological applications and assessment-evaluation techniques used in SLT,2nd Week: Developmental language disorders,3rd Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of developmental language disorders,4th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of developmental language disorders,5th Week: Acquired aphasia and word retrieval disorders,6th Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of acquired aphasia and word retrieval disorders,7th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of acquired aphasia and word retrieval disorders,8th Week: Computer-assisted treatment,9th Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders,10th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders I,11th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders II,12th Week: Comparison of assessment-evaluation tools used in speech and language disorders,13th Week: Comparison of technologies used in speech and language disorders,14th Week: Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
- describe and use the assessment, imaging and technological applications in speech and language therapy at an advanced level,13, 9E
- evaluate/compare the methods used in diagnosis and treatment of speech and language disorders,10, 21, 6, 9A
- explains assessment and evaluation tools used in developmental language impairments,13, 16, 6, 9E
- explains assessment and evaluation tools used in types of aphasia,10, 14, 9A
- uses computer-assisted therapy tools,19, 6, 9E
- recognizes aphasic word-finding impairments and technologies used,14, 6, 9A
- recognizes aphasic sentence-production impairments and technologies used,12, 13, 9A
- recognizes aphasic comprehension impairments and technologies used,12, 13, 9E
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 21: Simulation Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11st Week: Introduction to advanced technological applications and assessment-evaluation techniques used in SLTReviewing weekly course contents and having some ideas about the course.
22nd Week: Developmental language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
33rd Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of developmental language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
44th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of developmental language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
55th Week: Acquired aphasia and word retrieval disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
66th Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of acquired aphasia and word retrieval disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
77th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of acquired aphasia and word retrieval disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
88th Week: Computer-assisted treatmentReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
99th Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1010th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders IReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1111th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders IIReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1212th Week: Comparison of assessment-evaluation tools used in speech and language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1313th Week: Comparison of technologies used in speech and language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1414th Week: Overview
Resources
PowerPoint slides
Beals, K., Dahl, D., Fink, R., & Linebarger, M. (2015). Speech and Language Technology for Language Disorders. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14798
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report4520
Term Project11010
Presentation of Project / Seminar12020
Quiz000
Midterm Exam12121
General Exam13131
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)256
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(256/30)9
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
CLINICAL SPEECH and LANG. THE. I: ADVA. STUDIES in MEAS., ASSE., IMAGING and TECH.DKTY1138780Fall Semester2+238
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorProf.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Name of Lecturer(s)Prof.Dr. Saime Seyhun TOPBAŞ
Assistant(s)
AimEnabling advanced on-the-job application of assessment, evaluation, imaging and technological applications used in assessment and intervention in speech and language therapy.
Course ContentThis course contains; 1st Week: Introduction to advanced technological applications and assessment-evaluation techniques used in SLT,2nd Week: Developmental language disorders,3rd Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of developmental language disorders,4th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of developmental language disorders,5th Week: Acquired aphasia and word retrieval disorders,6th Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of acquired aphasia and word retrieval disorders,7th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of acquired aphasia and word retrieval disorders,8th Week: Computer-assisted treatment,9th Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders,10th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders I,11th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders II,12th Week: Comparison of assessment-evaluation tools used in speech and language disorders,13th Week: Comparison of technologies used in speech and language disorders,14th Week: Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
- describe and use the assessment, imaging and technological applications in speech and language therapy at an advanced level,13, 9E
- evaluate/compare the methods used in diagnosis and treatment of speech and language disorders,10, 21, 6, 9A
- explains assessment and evaluation tools used in developmental language impairments,13, 16, 6, 9E
- explains assessment and evaluation tools used in types of aphasia,10, 14, 9A
- uses computer-assisted therapy tools,19, 6, 9E
- recognizes aphasic word-finding impairments and technologies used,14, 6, 9A
- recognizes aphasic sentence-production impairments and technologies used,12, 13, 9A
- recognizes aphasic comprehension impairments and technologies used,12, 13, 9E
Teaching Methods:10: Discussion Method, 12: Problem Solving Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 21: Simulation Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11st Week: Introduction to advanced technological applications and assessment-evaluation techniques used in SLTReviewing weekly course contents and having some ideas about the course.
22nd Week: Developmental language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
33rd Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of developmental language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
44th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of developmental language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
55th Week: Acquired aphasia and word retrieval disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
66th Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of acquired aphasia and word retrieval disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
77th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of acquired aphasia and word retrieval disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
88th Week: Computer-assisted treatmentReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
99th Week: Assessment-evaluation tools used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1010th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders IReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1111th Week: Technologies used in diagnosis and treatment of aphasic sentence production disorders IIReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1212th Week: Comparison of assessment-evaluation tools used in speech and language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1313th Week: Comparison of technologies used in speech and language disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1414th Week: Overview
Resources
PowerPoint slides
Beals, K., Dahl, D., Fink, R., & Linebarger, M. (2015). Speech and Language Technology for Language Disorders. Walter de Gruyter GmbH & Co KG.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:38Son Güncelleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:39