Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ADVANCED STUDIES in ASS. and THERAPY in CLINICAL VOICE DISOR.-Fall Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)
AimEnabling students to acquire advanced level of knowledge in functional assessment, differential diagnosis and therapy methods and applications in clinical voice disorders.
Course ContentThis course contains; 1. Voice disorders with structural origin,2. Neurological voice dsorders,3. Spasmodic disphonia,4. Functional voice disorders,5. Clinical-functional assessment of voice and differential diagnosis in voice disorders,6. Application-practice,7. Approaches to therapy,8. Application-practice,9. Psychogenic and other behavioral voice disorders,10. Psychodiagnostic interview and guidance in voice disorders,11. Application-practice,12. Treatment of voice disorders,13. Project presentation,14. Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
- perform functional assessment in clinical voice disorders,10, 19, 9A
- carry out advanced level of practice with differential diagnosis and therapy methods,13, 14, 6, 9
- define and diagnose neurological and functional voice disorders.16, 5, 9E
- explains spasmodic dysphonia,19, 6, 9A
- assesses voice clinically and functionally,6, 9E
- explains psychogenic and other behavioral voice disorders,10, 6, 9D
- performs psychodiagnostic interview and guidance applications in voice disorders,19, 6, 9E
- diagnoses and treats voice disorders with structural origin,11, 13, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 5: Cooperative Learning, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, D: Oral Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11. Voice disorders with structural originReviewing weekly course contents and having some ideas about the course.
22. Neurological voice dsordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
33. Spasmodic disphoniaReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
44. Functional voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
55. Clinical-functional assessment of voice and differential diagnosis in voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
66. Application-practiceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
77. Approaches to therapyReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
88. Application-practiceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
99. Psychogenic and other behavioral voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1010. Psychodiagnostic interview and guidance in voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1111. Application-practiceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1212. Treatment of voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1313. Project presentationReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1414. OverviewReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
Resources
PowerPoint slides
Aronson, Arnold E., and Diane Bless. Clinical voice disorders. Thieme, 2011.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving14456
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report4520
Term Project155
Presentation of Project / Seminar155
Quiz000
Midterm Exam11616
General Exam12121
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)179
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(179/30)6
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ADVANCED STUDIES in ASS. and THERAPY in CLINICAL VOICE DISOR.-Fall Semester2+236
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelSecond Cycle (Master's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Nazmiye Evra GÜNHAN ŞENOL
Name of Lecturer(s)
Assistant(s)
AimEnabling students to acquire advanced level of knowledge in functional assessment, differential diagnosis and therapy methods and applications in clinical voice disorders.
Course ContentThis course contains; 1. Voice disorders with structural origin,2. Neurological voice dsorders,3. Spasmodic disphonia,4. Functional voice disorders,5. Clinical-functional assessment of voice and differential diagnosis in voice disorders,6. Application-practice,7. Approaches to therapy,8. Application-practice,9. Psychogenic and other behavioral voice disorders,10. Psychodiagnostic interview and guidance in voice disorders,11. Application-practice,12. Treatment of voice disorders,13. Project presentation,14. Overview.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
- perform functional assessment in clinical voice disorders,10, 19, 9A
- carry out advanced level of practice with differential diagnosis and therapy methods,13, 14, 6, 9
- define and diagnose neurological and functional voice disorders.16, 5, 9E
- explains spasmodic dysphonia,19, 6, 9A
- assesses voice clinically and functionally,6, 9E
- explains psychogenic and other behavioral voice disorders,10, 6, 9D
- performs psychodiagnostic interview and guidance applications in voice disorders,19, 6, 9E
- diagnoses and treats voice disorders with structural origin,11, 13, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 13: Case Study Method, 14: Self Study Method, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 5: Cooperative Learning, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, D: Oral Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
11. Voice disorders with structural originReviewing weekly course contents and having some ideas about the course.
22. Neurological voice dsordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
33. Spasmodic disphoniaReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
44. Functional voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
55. Clinical-functional assessment of voice and differential diagnosis in voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
66. Application-practiceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
77. Approaches to therapyReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
88. Application-practiceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
99. Psychogenic and other behavioral voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1010. Psychodiagnostic interview and guidance in voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1111. Application-practiceReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1212. Treatment of voice disordersReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1313. Project presentationReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
1414. OverviewReading the article on this week's topic that is uploaded into the system and doing the assignment given.
Resources
PowerPoint slides
Aronson, Arnold E., and Diane Bless. Clinical voice disorders. Thieme, 2011.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Disiplinlerarası çalışabilme becerisi.
2
Temel uzmanlık alan bilgileri.
3
Dil, konuşma, işitme ve yutma mekanizmasının anatomi ve fizyolojisini betimleyebilme becerisi.
4
Tipik dil ve konuşma gelişimini açıklayabilme becerisi.
5
Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyi tanılama ve terapi süreçlerini uygulayabilme becerisi.
6
Formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanabilme becerisi.
7
Bilişsel, iletişimsel, duygusal, psikomotor ve sosyal gelişim ile ilgili öğrenme teorilerini açıklayabilme ve uygulama becerisi.
8
Ailelerle iletişim kurma ve danışmanlık yapma becerisi.
9
Bilimsel araştırma planlayabilme, yürütebilme ve raporlaştırabilme becerisi.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyma becerisi.
11
Çocuklarda ve yetişkinlerde dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilen durumları/hastalıkları betimleyebilme becerisi.
12
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin dil örneklerinin dil bilgisel özelliklerini belirleme, analiz etme becerisi.
13
Bağımsız olarak öğrenim gereksinimlerini ve amaçlarını belirleyebilme ve kendini mesleki anlamda yaşam boyu geliştirme becerisi
14
Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili araştırma yürütme, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
15
Dil ve konuşma terapisi gerektiren (akıcılık bozuklukları, edinilmiş nörojenik bozukluklar, gelişimsel dil ve konuşma bozuklukları, ses bozuklukları, yutma bozuklukları, konuşma sesi bozuklukları, rezonans bozuklukları, vb.) durumlara yönelik bireyselleştirilmiş terapi planı geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi.
16
Dil ve konuşma terapisi alanına özgü güncel teknolojiyi ve bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve bu güncel bilgileri ve teknolojiyi mesleki ve akademik çalışmalarında kullanabilme becerisi

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:38Son Güncelleme Tarihi: 26/11/2023 - 01:39