Geri
AKADEMİK

2020-2021 güz yatay yeni kayıt öğrenciler için bilgilendirme

05.08.2020

2020-2021 güz yatay yeni kayıt öğrenciler için bilgilendirme

  • ÖĞRENCİ BELGESİ TALEBİ

Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt tarihlerinden 1 gün sonra e-devlet kapısı üzerinden yada  MEBİS’ten talepte bulunarak e-imzalı öğrenci belgelerini alabilirler.

MEBİS öğrenci belgesi talebi için tıklayınız.

  • ÖĞRENCİ KARTI

Öğrenci kartları ile ilgili bilgi süreçte bu duyuruya ilave edilecektir.

  • DERS TRANSFER İŞLEMLERİ

Üniversitemize yatay geçiş yoluyla kabul edilerek kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye kayıt oldukları tarihten itibaren, eğitim öğretim döneminin ikinci haftasının sonuna kadar ilgili birime dilekçeyle başvurmaları gerekir.

Öğrencilerin başvuru dilekçesine, transferini istediği derslerin daha önceden öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içeriklerini, teorik ve uygulama saat dağılımlarını gösterir kredileri/AKTS kredileri ile notlarını gösterir not durum belgesini (transkript) eklemeleri gerekir.

Ders transfer işlemleri, dersin güncel içeriği esas alınarak tercihan akademik takvimde belirlenen ders alma-bırakma tarihine kadar sonuçlandırılır.

***Ders transfer ve sınıf intibak işlemleri öğrencilerin kayıtlı olduğu bölümler tarafından takip edildiğinden, detaylı bilgi için ilgili bölüm/program ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

  • DERS SEÇİM İŞLEMLERİ

Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler http://www.medipol.edu.tr/ sitesinden yayımlanacak olan duyurular doğrultusunda, yatay geçiş başvurusu sırasında kullandıkları kullanıcı adı ve belirledikleri Medipol Eğitim Bilgi Sistemi (MEBİS) şifresi ile akademik takviminde belirtilen tarihler arasında ders kayıt işlemlerini yapabilirler.

  • AKADEMİK TAKVİM

2020-2021 eğitim öğretim yılı akademik takvimi süreçte web sitesinde ilan edilecektir.

  • ASKERLİK İŞLEMLERİ

Yatay Geçiş ile gelen öğrencilere ait tecil işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip edilmektedir. ***

(***Tecil işleminin yapılabilmesi için,  kayıtlı olunan önceki üniversitenin öğrenciye ait tecil işlemini yatay geçiş nedeniyle iptal etmesi gerekmektedir.)

  • KYK BURS NAKİL İŞLEMLERİ

KYK’dan kredi/burs almakta iken öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin,  www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile burs nakli için müracaatta bulunmaları gerekmekte olup söz konusu öğrencilerin durumları KYK tarafından araştırılıp değerlendirilmektedir.