Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Kamu Hukuku alanındaki sorunları saptayan, değerlendiren, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özellikli alanlarda uzmanlaşmış ve özgün fikir üretebilen hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

U¨niversitedeki bir enstitu¨ anabilim dalında veya bas¸ka bir yu¨kseko¨gˆretim kurumunun lisansu¨stu¨ programında başarılı olmuş adaylar başvurabilirler.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKD1182110 SEMİNER Türkçe 3 - 7
KHKD1129590 ANAYASA YAPIMI Türkçe 3 8
KHKD1117060 HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR Türkçe 3 8
KHKD1117020 İDARENİN SORUMLULUĞU Türkçe 3 7
KHKD1112192 CEZA HUKUKUNDA YENİ BOYUTUYLA TEKERRÜR Türkçe 3 7
KHKD1112193 KABAHATLAR HUKUKU Türkçe 3 7
KHKD1112194 SİYASAL KATILIM VE SİYASAL HAKLAR Türkçe 3 7
KHKD1117080 DELİL HUKUKU Türkçe 3 7
KHKD1129610 MODERN SİYASAL DÜŞÜNCELER Türkçe 3 7
KHKD1140280 KAMU İCRA HUKUKU Türkçe 3 7
KHKD1117120 ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN ULUSLARARASI HAKSIZ FİİLDEN SORUMLULUĞU Türkçe 3 7
KHKD1116990 İDARİ USULLER Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKD1216980 OSMANLI HUKUKUNUN GENELYAPISI VE İŞLEYİŞİ Türkçe 3 8
KHKD1212195 İDARİ YARGIDA DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME Türkçe 3 8
KHKD1210473 ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİ Türkçe 3 7
KHKD1229640 İNSAN HAKLARI VE AYRIMCILIK Türkçe 3 7
KHKD1212196 ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARININ İDARİ YARGIYA ETKİLERİ Türkçe 3 7
KHKD1212197 KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR Türkçe 3 7
KHKD1212824 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Türkçe 3 7
KHKD1238530 AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ Türkçe 3 7
KHKD1261980 KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ Türkçe 3 7
KHKD1217090 KAMU İHALE HUKUKU Türkçe 3 7
KHKD1229630 ANAYASALARDA DEVLET TEŞKİLATI Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKD2146970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
KHKD2148810 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
KHKD2148820 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKD2246970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
KHKD2248810 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
KHKD2248820 TEZ Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKD3146970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
KHKD3148810 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
KHKD3148820 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKD3248810 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
KHKD3246970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
KHKD3248820 TEZ Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKD4148810 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
KHKD4146970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
KHKD4148820 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
KHKD4248810 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
KHKD4246970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
KHKD4248820 TEZ Türkçe - 90

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY1) Kamu Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
PY2) Kamu Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY3) Kamu Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
PY4) Kamu Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY6) Kamu Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
PY7) Kamu Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Öğrenme Yetkinliği

PY8) Kamu Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY9) Kamu Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.

İstihdam Olanakları

Kamu Hukuk Doktora Programı mezunları, sunulan farklı dersler dâhilinde çalışmak istedikleri konuda mesleki anlamda uzmanlaşarak kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda pozisyon bulabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

bkz. https://www.medipol.edu.tr/medium/document-file-5020.vsf

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ 4544514541555
ANAYASA YAPIMI 4555444543443
ANAYASALARDA DEVLET TEŞKİLATI 5454543453533
DELİL HUKUKU 0150302310222
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR 4554534541255
İDARENİN SORUMLULUĞU 5554505455022
İDARİ USULLER 0543505450030
İNSAN HAKLARI VE AYRIMCILIK 1332203223144
KAMU İHALE HUKUKU 4554443440234
MODERN SİYASAL DÜŞÜNCELER 0234114232134
İlişkili ders sayısı / 10/2527404434391737383718223432
İlişki ağırlığı3443323332233

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu