Geri
AKADEMİK
 • Yüksek lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Doktora programlarına lisans derecesi ile başvuran adaylardan; lisans mezuniyet not ortalamasının 3.00/4.00 ya da eşdeğeri olması veya mezuniyette ilk üç (3) dereceye girmiş olması gerekir.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.
 • Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puan şartı aranmamaktadır.
 • Lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar; Üniversitemiz web sayfasında (www.medipol.edu.tr) duyurular kısmında ilan edilen Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzunda belirtilen link üzerinden “yeni hesap” oluşturarak, sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girecektir. Başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin Pdf veya Jpeg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Kayıt sırasında aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur. (Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.)
 • Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurusu tamamen onaylanmış adayın, başvuru yaptığı programın yabancı dil yeterlik zorunluluğuna bakılarak şartları sağlayıp-sağlamadığına bakılacaktır. Geçerli sınav belgesi olmayan (doktora programlarına başvurular hariç) adaylar, Üniversitemiz tarafından ilan edilen tarihte sınava alınacaktır.
 • Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru kılavuzunda belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaktır.
 • Adaylar, başvuru kılavuzunda ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.
 • Değerlendirme tablosunda yer alan puanlamaya katılacak olan değerlerin tamamlanması sonucunda ilgili hesaplamalar yapılarak sıralama belirlenecektir.
 • Tüm değerlendirmeler sonunda ilan edilen sonuca göre kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt tarihlerinde belge teslimi yapacaklardır.
 • Kesin kayıtta belgelerin asılları ile işlem yapılacaktır. Ön kayıt sırasında beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.
 • İndirim oranlarından yararlanabilmek için çalışma belgesinin başvuru sırasında sisteme yüklenmesi zorunlu olup, sonradan yapılan indirim başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi: (Lisansüstü Programlara Başvuru kılavuzundan boş örneği indirilebilir.)
 • Özgeçmiş (CV)
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi: Pdf veya Jpeg formatında sisteme yüklenecektir. Başvuracak adayların lisans/yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği.
 • Transkript Belgesi: Pdf veya Jpeg formatında sisteme yüklenecektir. Not sistemleri 100’lük ortamdan farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri zorunludur. Dönüşüm belgesi olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tablosu kullanılacaktır.
 • ALES Belgesi: Sayısal puan türünde en az 55 standart puana sahip olduğunu gösterir belge.
 • Yabancı Dil Belgesi: (YDS, YÖKDİL, ÜDS veya eşdeğeri) Yabancı dil belgesi isteyen programlar için Pdf veya Jpeg formatında sisteme yüklenecektir.
 • Referans Mektubu: (2 adet)
 • Niyet Mektubu
 • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Çalışma Belgesi (varsa)
 • Fotoğraf: Başvuru sırasında Jpeg formatında sisteme yüklenecektir. Yüklenen fotoğraf sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır.

Online Başvuru Sistemine giriş için tıklayınız.

Bilgi Talep Formu