Ana içeriğe atla

Akademik Personel İlanı(01-15 Ekim 2012)

01.10.2012

AKADEMİK PERSONEL İLANI(01-15 Ekim 2012)

01.10.2012

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

 

Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olma,

Doçentlik kadrosuna başvurmak için,Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olma,

 

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; KPDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Ayrıca adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

 

Profesörler için; 
Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

 

Doçentler için,

Dilekçe, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi 

 

Yardımcı Doçentler için;

Başvuru Dilekçesi,

Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Özgeçmiş, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi ile 2 (iki) adet fotoğraf, Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Belgesi, KPDS veya ÜDS Sonuç Belgesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesini teslim edeceklerdir.


İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.

İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir.Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

Genel Cerrahi AD

1

 

1

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

1

 

3

 

Çocuk Cerrahisi AD

1

 

 

 

Tıbbi Patoloji AD

1

 

1

 

Üroloji AD

 

2

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

 

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

1

1

 

Her iki kadro içinde Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak

Kardiyoloji AD

 

 

3

 

İç Hastalıkları AD

 

1

 

Gastroenteroloji uzmanı olmak

İç Hastalıkları AD

 

1

 

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

Fizyoloji AD

 

 

1

RNA Enterferans Teknikleri konusunda deneyimli olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

 

 

1

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

 

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

 

Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD

  

1

 

Ortodonti AD

  

1

 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD

  

1

 

Endodonti AD

  

2

 

İrtibat Adresi:Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

Tel: 0 (212) 444 85 44 – 0(212) 453 48 00

Son Güncelleme Tarihi: 04/05/2023 - 10:23