Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

25.10.2019

25.10.2019

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/

Bilim Dalı/Program

Koşullar

Kadro

Sayısı

Kadro Unvanı

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri Bölümü

Klinik Eczacılık AD

Eczacılık Fakültesi mezunu

olup Klinik Eczacılık

Anabilim Dalında doktora

yapıyor olmak

1

Arş. Gör.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri Bölümü

Farmakognozi AD

Eczacılık Fakültesi mezunu

olup Farmakognozi alanında

doktora yapıyor olmak

1

Arş. Gör.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği

Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği

Lisans Mezunu Olup

Çocuk Gelişimi Alanında

Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

1

Arş. Gör.

Mühendislik ve

Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği

Programı (İngilizce)

Biyomedikal Mühendisliği

lisans mezunu olup

Biyomedikal Mühendisliği

ve Biyoenformatik Anabilim Dalında

tezli yüksek lisans yapıyor olmak

1

Arş. Gör.

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Programı

Sosyal Hizmet Lisans mezunu

olup sosyal hizmetler

tezli yüksek lisansı yapıyor olmak

1

Arş. Gör.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji

AD (Uygulama)

Histoloji ve Embriyoloji Alanında

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

ve bu alanda doktora yapıyor olmak.

Hücre Kültürü, Boyama ve Mikroskobi

Teknikleri konusunda deneyimli olmak

1

Öğr. Gör.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Bölümü

Tıbbi Biyokimya   AD

Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans

yapmış olup aynı alanda doktora

yapıyor olmak

1

Arş. Gör.

Uluslararası

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Bölümü

Tıbbi Biyokimya AD

(İngilizce)

Biyokimya Anabilim Dalında

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

ve aynı alanda Doktora yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

Adalet

Meslek Yüksekokulu

Hukuk Bölümü

Adalet Programı

Mali Hukuk Anabilim Dalında

Yüksek Lisans yapmış olmak ve

Kamu Hukuku alanında

Doktora yapıyor olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikler Bölümü

Optisyenlik Programı

Optisyenlik Önlisans ve

Sağlık Yönetimi Lisans mezunu olmak

ve Optisyenlik alanında en az

2 yıllık tecrübeye sahip olmak.

1

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri

Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri

Bölümü

Ağız ve Diş Sağlığı

Programı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu

olup Anatomi alanında

doktora yapıyor olmak

1

Öğr. Gör.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikler Bölümü

Elektronörofizyoloji

programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

ve Sinir Bilim alanında

doktora yapıyor olmak.

1

Öğr. Gör.

Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve

Gençlik Hizmetleri

Bölümü

Çocuk Gelişimi

Programı

Çocuk Gelişimi  Lisans mezunu

olup Ana Çocuk Gelişimi

Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

1

Öğr. Gör.

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                    : 25.10.2019

Son Başvuru Tarihi                   : 08.11.2019

Ön Değerlendirme Tarihi          : 11.11.2019

Sınav Tarihi                             : 12.11.2019

Sınav Sonuç Tarihi                   : 13.11.2019

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

YÖK formatlı öz geçmiş için tıklayınız.

İSTENEN BELGELER

-Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)
-YÖK Formatlı Öz Geçmiş (Doküman ve CD olarak)
-Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı, Diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
-Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
-Doktora Öğrenci Belgesi
-ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
-Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
-Çalışma Belgesi
-Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
-Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
-Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-devlet)
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
-4 Adet Vesikalık Fotoğraf

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.