Ana içeriğe atla

2024-2025 Güz Dönemi Yatay Geçiş İşlemleri

11.06.2024

2024 - 2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş işlemleriyle ilgili bilgiler aşağıda yer almakta olup başvurular YÜZ YÜZE olarak alınacaktır.* (* İçeriklere butonlardaki "+" işaretine tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

 • Kurum içi ve kurumlar arası ortalama şartına göre yatay geçiş başvuruları 8 - 19 Temmuz 2024  tarihleri arasında alınacaktır. **

(**Kurum içi ortalama şartına göre yatay geçişe;
         - İstanbul Medipol Üniversitesi  ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler başvurabileceklerdir.)

(**Kurumlar arası ortalama şartına göre yatay geçişe ise;
          - Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler başvurabileceklerdir.)

Başvuru Tarihi08/07/2024 - 19/07/2024
Başvuruların Değerlendirilmesi22/07/2024 - 24/07/2024
Sonuçların İlanı25/07/2024
Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi30/07/2024 - 01/08/2024
Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi06/08/2024 - 07/08/2024

 

 • Merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1 kapsamında)yatay geçiş başvuruları 5 - 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacaktır. ***   

(***Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişe;
         - ÖSYS/YKS Kılavuzundaki yurt içi, KKTC ve diğer yurt dışı üniversitelere ÖSYM ile yerleşen, ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler başvurabileceklerdir.
         - İstanbul Medipol Üniversitesi  ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler de başvurabileceklerdir. )

Başvuru Tarihi05/08/2024 - 15/08/2024
Başvuruların Değerlendirilmesi16/08/2024 - 19/08/2024
Sonuçların İlanı20/08/2024
Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi21/08/2024 - 22/08/2024
Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi23/08/2024

Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ.
Başvuru formu için TIKLAYINIZ.
Başvuru yerleşkeleri için TIKLAYINIZ.

Ön lisans kontenjan ve puan türleri için TIKLAYINIZ.
Ön lisans ücretleri için TIKLAYINIZ.

Lisans kontenjan ve puan türleri için TIKLAYINIZ.
Lisans ücretleri için TIKLAYINIZ.

Burs bilgisi için TIKLAYINIZ.

(Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında kayıtlı öğrenciler kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişte; kabul edildikleri programın intibak ettirildiklerı sınıfında yurt dışından öğrenci kabulü ile öğrenim gören diğer öğrencilerin ödediği ücreti ödeyeceklerdir.)

Yatay geçiş, ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen eş değer düzeyde diploma programları arasında yapılacaktır.
Detaylı bilgi ilgili meslek yüksekokulları tarafından verilecektir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler;

 • Lise Diploması fotokopisi ya da Lise Mezuniyet Belgesi
 • Transkript
 • Ders İçerikleri
 • Yerleştirme puanlarını gösterir ÖSYS/YKS sonuç belgesi

Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ.
Başvuru formu için TIKLAYINIZ.
Başvuru yerleşkeleri için TIKLAYINIZ.

Ön lisans kontenjan ve puan türleri için  TIKLAYINIZ.
Ön lisans ücretleri için TIKLAYINIZ.

Lisans kontenjan ve puan türleri için  TIKLAYINIZ.
Lisans ücretleri için TIKLAYINIZ.

Burs bilgisi için TIKLAYINIZ.
(Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında kayıtlı öğrenciler kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişte; kabul edildikleri programın intibak ettirildikleri sınıfında yurt dışından öğrenci kabulü ile öğrenim gören diğer öğrencilerin ödediği ücreti ödeyeceklerdir.)

Başvuru İçin İstenen Belgeler (YURT İÇİ);

 • Lise Diploması fotokopisi ya da Lise Mezuniyet Belgesi 

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 • ÖSYM / YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi (*Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında kayıt yaptıranlar için zorunlu değildir.)

 • Yerleştirme puanlarını gösterir ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi (*Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında kayıt yaptıranlar için zorunlu değildir.)

 • Transkript

 • Ders İçerikleri

 • Öğrenci Belgesi (Başvuru gününden en geç 15 gün önceki tarihli)

 • Varsa hazırlık okuduğunu gösteren belge

 • Vesikalık Fotoğraf 

 • Lise Denklik Belgesi (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler)

 • İkametgah izin belgesinin ön ve arka yüzünün fotokopisi (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler)

 • (*)Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında kayıt yaptıranların aşağıdaki linklerde belirtilen belgelerden birine sahip olmaları,

2020-2021 yılı ve öncesinde eğitime başlayanlar ile ilgili belgeler için TIKLAYINIZ.
2021-2022 yılı ve sonrasında eğitime başlayanlar ile ilgili belgeler için TIKLAYINIZ.

 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi Programı’nda kayıtlı olup yine aynı programa yatay geçiş yapacak öğrencilerin kayıt sırasında Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporu ile Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belgenin aslı gibidir onaylı örneği.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ.
Başvuru formu için TIKLAYINIZ.
Başvuru yerleşkeleri için TIKLAYINIZ.

Ön lisans kontenjan ve puan türleri için  TIKLAYINIZ.
Ön lisans ücretleri için TIKLAYINIZ.

Lisans kontenjan ve puan türleri için  TIKLAYINIZ.
Lisans ücretleri için TIKLAYINIZ.

Burs bilgisi için TIKLAYINIZ.

(Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında kayıtlı öğrenciler kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişte; kabul edildikleri programın intibak ettirildiklerı sınıfında yurt dışından öğrenci kabulü ile öğrenim gören diğer öğrencilerin ödediği ücreti ödeyeceklerdir.)

Başvuru İçin İstenen Belgeler (YURT DIŞI) ;

 • Lise Diploması fotokopisi ya da Lise Mezuniyet Belgesi 

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 • ÖSYM / YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

 • Yerleştirme puanlarını gösterir ÖSYS/YKS sonuç belgesi

 • Varsa Muadil Belge

 • Apostil Onaylı (KKTC Hariç) Transkript ve Türkçe Çeviri Transkript

 • Apostil Onaylı (KKTC Hariç) Ders İçerikleri ve Türkçe Çeviri Ders İçerikleri

 • Apostil Onaylı (KKTC Hariç) Öğrenci Belgesi (Başvuru gününden en geç 15 gün önceki tarihli)

 • Yurt dışında kayıtlı olunan üniversitenin (KKTC hariç) eğitim-öğretim şeklini (Örgün vb.) gösterir Apostil onaylı belge (Sadece öğrenci belgesinde eğitim-öğretim şekli belirtilmemiş öğrenciler)

 • Varsa hazırlık okuduğunu gösteren belge

 • Vesikalık Fotoğraf 

 • Üniversiteye başlanılan yılı gösterir belge

 • Pasaport Fotokopisi

 • Yurda Giriş-Çıkış Belgesi (E-devlet üzerinden alınmış)

 • Liseyi yurt dışında tamamlamış adaylar için “Lise Denklik Belgesi”

 • Türkçe muafiyet şartını sağladığını gösterir belge (Sadece yabancı uyruklu adaylar)

 • İkametgah izin belgesinin ön ve arka yüzünün fotokopisi (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler)

 • Yurt dışından başvuran Yabancı Uyruklu Adayların aşağıdaki linkte belirtilen belgelerden birine sahip olmaları,

2020-2021 yılı ve öncesinde eğitime başlayanlar ile ilgili belgeler için TIKLAYINIZ.

2021-2022 yılı ve sonrasında eğitime başlayanlar ile ilgili belgeler için TIKLAYINIZ.

 • Yurt dışından başvuracak öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans ve lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığını gösterir belge.**

(**Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının tanınıp tanınmadığına ilişkin belgeye e-devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. "http://okultanima.yok.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak sorgulama yapılabilmektedir.)

 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi Programı’ nda kayıtlı olup yine aynı programa yatay geçiş yapacak öğrencilerin kayıt sırasında Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporu ile Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belgenin aslı gibidir onaylı örneği.

Başvuru kılavuzu için TIKLAYINIZ.
Başvuru formu için TIKLAYINIZ.
Başvuru yerleşkeleri için TIKLAYINIZ.

Ön lisans kontenjan ve puan türleri için TIKLAYINIZ.
Ön lisans ücretler için TIKLAYINIZ.

YKS Lisans kontenjan ve puan türleri için  TIKLAYINIZ.
DGS Lisans kontenjan ve puan türleri için  TIKLAYINIZ.
Lisans Ücretler için  TIKLAYINIZ.

Hazırlık sınıfı ücretleri için TIKLAYINIZ.

Burs bilgisi için TIKLAYINIZ.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

 • Lise Diploması fotokopisi ya da Lise Mezuniyet Belgesi
  Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  ÖSYM / YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
  Yerleştirme puanlarını gösterir ÖSYS/YKS sonuç belgesi
  Transkript
  Ders İçerikleri
  Öğrenci Belgesi (Başvuru gününden en geç 15 gün önceki tarihli)
  Varsa hazırlık okuduğunu gösteren belge
  Vesikalık Fotoğraf 

  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi Programı’ nda kayıtlı olup yine aynı programa yatay geçiş yapacak öğrencilerin kayıt sırasında Üniversitelerine teslim ettikleri Sağlık Raporu ile Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belgenin aslı gibidir onaylı örneğini başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Program değiştirerek ilk kez Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Havacılık Yönetimi Programına yatay geçiş yapacak adayların;

a)Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge,
b)Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs) almaları gerekmektedir.

Program değiştirerek ilk kez Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına yatay geçiş yapacak adayların;

✓Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı.
✓Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
✓Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
✓Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.*).
*Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumları ve iletişim bilgileri TIKLAYINIZ.
✓Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmaması gerekmektedir.

2023 YKS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2023 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2022 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2021 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2020 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2019 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2018 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2017 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2016 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2015 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2014 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2013 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2012 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2011 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2010 ÖSYS Yerleştirme Taban  Puanları için tıklayınız.

2023 YKS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2023 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2022 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2021 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2020 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2019 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2018 YKS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2017 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2016 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2015 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2014 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2013 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2012 ÖSYS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

DGS İLK YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI             

2023 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.                       
2022 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2021 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2020 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2019 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2018 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2017 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2016 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2015 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2014 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2013 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2012 DGS Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

DGS EK YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI

2023 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2022 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2021 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2020 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2019 DGS Ek  Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2018 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2017 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2016 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2015 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2014 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2013 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.
2012 DGS Ek Yerleştirme Taban Puanları için tıklayınız.

Burs bilgisi için TIKLAYINIZ.

Kurum içi ve kurumlar arası ortalama şartına göre yatay geçişte;

(Yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında kayıtlı öğrenciler kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişte

; kabul edildikleri programın intibak ettirildiklerı sınıfında yurt dışından öğrenci kabulü ile öğrenim gören diğer öğrencilerin ödediği ücreti ödeyeceklerdir.)

Merkezi yerleştirme puanına göre (ek madde 1 kapsamında) yatay geçişte; 

                                                             2024 - 2025 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ
                                                                  YATAY GEÇİŞ ÖDEME İŞLEMLERİ

1.  NAKİT VEYA KREDİ KARTI İLE TEK SEFERDE YAPILAN ÖDEMELERDE %5 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

         1. Ödemelerini nakit veya İnternet bankacılığı üzerinden havale/EFT ile ödeme yapmak isteyen öğrenci ve velilerimiz öğrenci MEBİS otomasyon sisteminden peşin ödeme seçeneğini kullanarak %5 peşin indirimli ödeme tutarlarını öğrenip ödemelerini aşağıdaki banka hesap bilgilerine havale/EFT ile ödeyebilirler.

TÜRKİYE HALK BANKASI

ALTUNİZADE TİCARİ ŞUBE: 0896
HESAP NO (TL): 16000024
IBAN NO (TL): TR82 0001 2009 8960 0016 0000 24
ALICI ADI: İstanbul Medipol Üniversitesi

Önemli not: Havale/EFT olarak işlem yapan öğrenci ve velilerimizin ödeme işlemini gerçekleştirirken Dekontun açıklama kısmına öğrenci adı, soyadı ve T.C. vatandaşlık numaralarını yazdırmaları önemle rica olunur. Muhasebe birimi elden nakit tahsilat yapmamaktadır

         2. Öğrencilerimiz, MEBİS ödeme bilgileri sayfasın da yer alan çevrimiçi ödeme sistemindeki peşin ödeme seçeneğini kullanarak internet üzerinden öğrenim ücretlerini Kredi kartı ile tek çekim %5 indirimli olarak ödeyebilirler. 

Öğrenim ücretinin tamamı tek çekim olarak ödenmemesi halinde kayıt işlemleri tamamlanamayacaktır. American Express özellikli ve yurt dışı kredi kartları çevrimiçi ödeme sisteminde kullanılamamaktadır.

2.  KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME

Öğrencilerimiz, MEBİS ödeme bilgileri sayfasın da yer alan çevrimiçi ödeme sistemini kullanarak internet üzerinden öğrenim ücretlerini kredi kartı ile taksitli olarak ödeyebilirler. Çevrimiçi ödeme sistemini kullanarak öğrenim ücretinin taksitlendirilebilmesi (9 taksit) için kullanılacak banka kredi kartları aşağıdaki gibidir.

     1 - Yapı Kredi Bankası Kredi Kartları ve World özellikli kartlar
     2 – Garanti Bankası Kredi Kartları ve Bonus özellikli kartlar,
     3 - Türkiye İş Bankası Kredi Kartları ve Maximum özellikli kartlar,
     4 - Halk Bankası Kredi Kartları ve Paraf özellikli kartlar,
     5 - Akbank Kredi Kartları ve Axess özellikli kartlar,
     6 - QNB Finans Bank Kredi kartları ve Advantage özellikli kartlar.

Yukarıda sıralanan kartlar dışındaki kartlara taksitlendirme yapılamamaktadır. Öğrenim ücretinin tamamı tek çekim ya da taksitli olarak ödenmemesi halinde kayıt işlemleri tamamlanamayacaktır. American Express özellikli ve yurt dışı kredi kartları çevrimiçi ödeme sisteminde kullanılamamaktadır.

3.  OKUL TAKSİT SİSTEMİ (10 TAKSİT)

Taksitli ödemeden yararlanmak isteyen öğrenci ve velilerimizin tercih ettikleri anlaşmalı bankalarımızın tüm şubelerinde görevlendirilen Bireysel Müşteri İlişkileri Yetkililerine MEBİS’nden alacakları ödeme planı ile başvurup taksitli ödeme anlaşması yapmaları gerekmektedir.  Tercih edebileceğiniz banka duyurularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Albaraka Türk OTS bilgileri için TIKLAYINIZ.
Vakıf Katılım OTS bilgileri için TIKLAYINIZ.
Yapı Kredi OTS bilgileri için TIKLAYINIZ.            

İletişim Bilgileri:
Çağrı Merkezi           : 444 85 44
E-posta: [email protected]

***Zorunlu Hazırlık sınıfı bulunan programlara yatay geçişi kabul edilen ve muafiyeti olmayan öğrenciler için İngilizce Yeterliliği Sınavı; aşağıdaki tarihlerde, Kavacık Yerleşkesi, Kuzey Kampüs, A Blokta saat 09:00'da  YÜZ YÜZE gerçekleşecektir. 

Dil Okulu İletişim: [email protected]

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Ortalama Şartına Göre Yatay Geçişte;

 • Kesin kayıt öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavı  : 30.07.2024 Salı günü
  Yedek kayıt öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavı : 06.08.2024 Salı günü

Merkezi Yerleştirme Puanına göre Kesin Kayıt Yatay Geçişte;

 • Kesin kayıt öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavı  : 21.08.2024 Çarşamba günü
  Yedek kayıt öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavı : 23.08.2024 Cuma günü

İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet Sınavı ile ilgili  örnek ve içeriğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.medipol.edu.tr/dil-okulu/sinavlar-ve-takvimler

Öğrenci İşleri Dairesi İletişim: [email protected]            

Öğrenci Muhasebesi Birimi İletişim: [email protected]

Dil Okulu İletişim: [email protected]

Detaylı ve güncel bilgi için https://www.medipol.edu.tr/ sitesinden yayımlanacak olan duyuruların takip edilmesi gerekmektedir.

Adaylar 444 85 44 numaralı telefondan ve https://www.medipol.edu.tr/universite/ulasim-ve-iletisim linkinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden Üniversitemize ulaşabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: