Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Ülkelerin ekonomik zenginliği ve gücünün, uluslararası ticarette ve uluslararası finans piyasalarındaki etkinliği ve rekabetçiliği ile ölçüldüğü günümüzde, uluslararası ticaret ve finans alanlarında nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyacın artması sebebiyle; ekonomi, finans ve işletme bölümlerinin kesişiminde disiplinlerarası bir eğitim alan ve aldığı eğitimi iş hayatında değerlendirebilen uzmanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa TM1 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ITF1155460 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İngilizce 3 4
ITF1124520 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 2 5
ITF1124480 MATEMATİK I İngilizce 3 4
ITF1134320 MESLEKİ İLETİŞİM I İngilizce 4 4
ITF1165260 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İngilizce 3 5
ITF1124450 MİKROEKONOMİ İngilizce 3 6
TDL1110400 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ITF1234480 MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ İngilizce 3 5
ITF1241260 MESLEKİ İLETİŞİM II İngilizce 4 4
ITF1224620 DIŞ TİCARET VE FİNANSA GİRİŞ İngilizce 3 5
ITF1224530 MAKROEKONOMİ İngilizce 3 6
ITF1211008 YÖNETİM VE ORGANİZASYON İngilizce 3 5
ITF1224550 MATEMATİK II İngilizce 3 4
TDL1210600 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ITF2155390 TİCARET HUKUKU İngilizce 3 4
ITF2155410 DIŞ TİCARET YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ITF2152790 FİNANSAL YÖNETİM İngilizce 3 5
ITF2178040 ULUSLARARASI EKONOMİ İngilizce 3 5
ITF2152740 İSTATİSTİK I İngilizce 3 5
ITF2153260 PAZARLAMANIN İLKELERİ İngilizce 3 5
ATA2110300 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İngilizce 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ITF2248930 ULUSLARARASI PAZARLAMA İngilizce 3 5
ITF2252810 İSTATİSTİK II İngilizce 3 5
ITF2255450 ULUSLARARASI REKABET POLİTİKASI İngilizce 3 3
ITF2271610 KURUMSAL FİNANS İngilizce 3 5
ITF2255430 ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI İngilizce 3 5
ITF2271630 ULUSLARARASI TİCARET POLİTİKASI İngilizce 3 5
ATA2210500 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II İngilizce 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ITF3171310 ULUSLARARASI TİCARETTE GÜNCEL SORUNLAR İngilizce 2 2
ITF3171320 E-TİCARET İngilizce 2 5
ITF3111009 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI İngilizce 2
ITF3171540 ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR İngilizce 3 5
ITF3110839 YENİLİK EKONOMİSİ İngilizce 3 5
ITF3110841 KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYE İngilizce 3 5
ITF3171360 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ITF3171350 EKONOMİ POLİTİKASI İngilizce 3 5
ITF3171370 SERMAYE PİYASALARI İngilizce 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ITF3271390 ULUSLARARASI FİNANS İngilizce 3 5
ITF3252830 PARA, BANKA VE FİNANS İngilizce 3 5
ITF3252860 DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS İngilizce 3 5
ITF3271550 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ITF3211729 İHRACATTA HEDEF ÜRÜN VE ÜLKE ANALİZİ İngilizce 3 5
ITF3271440 GİRİŞİMCİLİK İngilizce 3 5
ITF3271420 MARKA YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ITF3271450 KÜRESEL İŞLETMECİLİK İngilizce 3 5
ITF3253290 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İngilizce 3 5
ITF3271430 GELİŞEN PİYASALAR İngilizce 3 5
ITF3271410 EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA İngilizce 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ITF4110867 ULUSLARARASI TİCARET KURALLARI VE UYGULAMALARI İngilizce 3 5
ITF4110838 BANKACILIK VE FİNANSTA ÖZEL KONULAR İngilizce 3 5
ITF4111514 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İngilizce 2 5
ITF4110843 BANKACILIK VE DÜZENLEME İngilizce 3 5
ITF4110857 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ITF4171620 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ İngilizce 3 5
ITF4110837 FİNANSAL RİSK VE TÜREV PİYASALAR İngilizce 3 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ITF4210845 BİTİRME PROJESİ İngilizce 3 10
ITF4210871 SEKTÖREL UYGULAMA İngilizce 15
ITF4210846 SEMİNER İngilizce 5

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik bilgileri tanımlar.
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
Uluslararası ticaret ve finansman alanında gerekli olan mesleki yabancı dil yeterliliğini gösterir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Uluslararası ticaret ve finansman alanında projeler hazırlar ve takım çalışmalarını yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleki alanda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyip edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Uluslararası ticaret ve finansman alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

En az A1 düzeyinde bir yabancı dili kullanarak güncel teknolojileri takip eder, sözlü / yazılı iletişim kurar.
Örgüt / kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlerini benimser ve kullanır.
Topluma hizmet duyarlılığı çerçevesinde, sosyal sorumluluk ilkelerini benimser ve gerektiğinde inisiyatif alır.

Alana Özgü Yetkinlik

Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Öğrenciler, küresel ticaret, ihracat-ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve dış ticaretin finansmanı alanlarında uzmanlık elde eder.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Yurdagül MERAL

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 004000000000
DIŞ TİCARET VE FİNANSA GİRİŞ 200020300003
EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA 200030200130
FİNANSAL YÖNETİM 332443352231
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 000212124241
İSTATİSTİK I 040121320020
İSTATİSTİK II 043332130040
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 303303334400
KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK VE TÜRKİYE 300030300052
KÜRESEL İŞLETMECİLİK 512555555555
MAKROEKONOMİ 420525552033
MATEMATİK I 040001000010
MATEMATİK II 040001000010
MESLEKİ İLETİŞİM I 410512450311
MESLEKİ İLETİŞİM II 000445050030
MİKROEKONOMİ 100000000050
MUHASEBENİN TEMEL İLKELERİ 110334423433
PAZARLAMANIN İLKELERİ 200055550043
ULUSLARARASI EKONOMİ 521444543244
ULUSLARARASI REKABET POLİTİKASI 400000404254
İlişkili ders sayısı / 20/54392615394243514627255630
İlişki ağırlığı322333333232

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar