Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi Verenler Prof.Dr. Ayşin SEV
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere çevre bilinci kazandırmak, sürdürülebilir bir yapılı çevre yaratma ve aynı zamanda doğal çevrenin de sürdürülebilirliğini korumaya yönelik olarak, gelecekteki mesleki faaliyetlerinde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu, çevresel sorunlara ve doğal kaynak tüketimine duyarlı tasarımlar, uygulamalar ve ürünler ortaya koyabilmesi için gerekli teorik bilgiyi kazandırmaktır. Dünya genelinde ve Türkiye’de sürdürülebilir mimarlık uygulamalarının tanıtılmasıyla, mesleki uygulamaya yönelik bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; GİRİŞ / Dersin amacı, kapsamı ve yürütülüş biçimi, Çevre kavramının tanımı, Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma Tanımı ve Yapı Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü ,Sürdürülebilir Kalkınmanın Tarihsel Geçmişi Endüstri Devrimi Öncesi ve Sonrasında İnsan Faaliyetleri ve Yapı Sektörünün Gelişimi ,Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri I – Kaynakların etkin kullanımı (Enerji, su, malzeme tasarrufuna ilişkin önlemler) ,Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri II – Yaşam Döngüsü Yaklaşımı ,Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri III – İnsan için tasarım ve yapım Evrensel tasarım ilkeleri ,Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Seçme Kriterleri Eko-etiketler ,Yapılarda Pasif Güneş Tasarımı İlkeleri ve Uygulama Örnekleri,Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Yapılarda Kullanımı,California Bilim Müzesi (Renzo Piano) film gösterimi ,Yeşil Bina Değerlendirme Metotları ve Dünyada Uygulanan Sertifika Sistemlerinin Tanıtımı (LEED, BREEAM, CASBEE; GSBCS…),Yıl içi sınavı,Konuyla ilgili kanun ve yönetmelikler (Enerji Performans Yönetmeliği, Enerji Kimlik Belgesinin Tanıtımı) ,Dünyadan Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri,Türkiye’den Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çevre kavramı, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir tasarım ve yapım teknolojileri, yerel mimarlık, sürdürülebilir mimarlık ilke ve yöntemleri, yaşam döngüsü tasarım yaklaşımı, çevre koruma amaçlı kanun ve yönetmelikler, ekolojik mimarlık, sürdürülebilir mimarlık örnekleri, yenilenebilir enerji sistemlerinin mimaride kullanımı, yeşil bina değerlendirme sistemleri (LEED, BREEAM, CASBEE, GSBC…). A
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ / Dersin amacı, kapsamı ve yürütülüş biçimi, Çevre kavramının tanımı, Çevre Sorunları, Sürdürülebilir Kalkınma Tanımı ve Yapı Sektörünün Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü
2 Sürdürülebilir Kalkınmanın Tarihsel Geçmişi Endüstri Devrimi Öncesi ve Sonrasında İnsan Faaliyetleri ve Yapı Sektörünün Gelişimi
3 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri I – Kaynakların etkin kullanımı (Enerji, su, malzeme tasarrufuna ilişkin önlemler)
4 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri II – Yaşam Döngüsü Yaklaşımı
5 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri, stratejileri ve yöntemleri III – İnsan için tasarım ve yapım Evrensel tasarım ilkeleri
6 Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Seçme Kriterleri Eko-etiketler
7 Yapılarda Pasif Güneş Tasarımı İlkeleri ve Uygulama Örnekleri
8 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Yapılarda Kullanımı
9 California Bilim Müzesi (Renzo Piano) film gösterimi
10 Yeşil Bina Değerlendirme Metotları ve Dünyada Uygulanan Sertifika Sistemlerinin Tanıtımı (LEED, BREEAM, CASBEE; GSBCS…)
11 Yıl içi sınavı
12 Konuyla ilgili kanun ve yönetmelikler (Enerji Performans Yönetmeliği, Enerji Kimlik Belgesinin Tanıtımı)
13 Dünyadan Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri
14 Türkiye’den Çeşitli Sürdürülebilir Yapı ve Uygulama Örnekleri
Kaynaklar
Ders Notları. Ayşin Sev (2009), Sürdürülebilir Mimarlık, YEM Yayın, İstanbul. Sev, A., (2011), “A comparative analysis of building environmental assessment tools and suggestions for regional adaptations”, Civil Engineering and Environmental Systems, 28 (3), 231-245. Sev, A. (2009), “How Can the Construction Industry Contribute to Sustainable Development? A Conceptual Framework,” Sustainable Development, 17 (3), 161-173, (2009). Sev, A., (2013). Su¨rdu¨ru¨lebilir mimarlığı doğru mu algılıyoruz? Ege Mimarlık, 2013/1 (83), 16-19. Gissen, D., (2002). Big & Green: Towards Sustainable Architecture in the 21st Century, Princeton Architectural Press, New York. Yeang, K. (2008). Ecodesign: A manual for Ecological Design, Wiley, New York. Jones, D. L., (1998). Architecture and the Environment: Bioclimatic Building Design, Laurence King Publishing, London. Mimarlık alanında türkçe yayın yapan güncel süreli dergiler. Uluslararası indekslerde taranan süreli dergilerde yayımlanan güncel bilimsel makaleler National Geographic; Pearl River Tower. (video) National Geographic; One Bryant Park. (video) National Geographic, California Science Museum. (video)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 2 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 8 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 82
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu