Geri
AKADEMİK

Görevi

Adı Soyadı, Unvanı

Başkan

Prof. Dr. Hanefi KURT

Üye

Doç. Dr. Umut ÇAKAN

Üye

Doç. Dr. Alev ÖZSOY KANER

Üye

Dr.Öğr.Üye. Kader CESUR AYDIN

Fakülte Sekreteri

Arzu DİNDAR

Dönem-III İngilizce Programı Öğrenci Temsilcisi

Onur CAN

Dönem-III Türkçe Programı Öğrenci Temsilcisi

Mihraç Melik GÜLBAHAR

Bilgi Talep Formu