Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Mezuniyet Koşulları

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİÇD1113516 MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞ. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
MİÇD1113517 MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR Türkçe 3 8
MİÇD1113518 REKLAMCILIK KURAM VE ARAŞ. ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Türkçe 3 8
MİÇD1113519 DİJİTAL PAZARLAMA VE REKLAM Türkçe 3 8
MİÇD1113521 HALKLA İLİŞKİLER VE İTİBAR YÖNETİMİ Türkçe 3 8
MİÇD1113522 TÜKETİCİ DAVRANIŞ KURAMLARI Türkçe 3 8
MİÇD1113523 PAZARLAMA TEORİLERİNDE YAKLAŞIMLAR Türkçe 3 8
MİÇD1113524 KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ Türkçe 3 8
MİÇD1113525 KÜLTÜR TARİHİ Türkçe 3 8
MİÇD1113526 KİTLE İLETİŞİM VE GAZETECİLİK Türkçe 3 8
MİÇD1113527 FİLM VE KÜLTÜREL TEORİ Türkçe 3 8
MİÇD1113528 SİNEMADA ANLATI VE SENARYO Türkçe 3 8
MİÇD1113529 HABER VE HABERCİLİK Türkçe 3 8
MİÇD1113531 FİLM TARİHİ Türkçe 3 8
MİÇD1113532 MEDYA TEORİSİ Türkçe 3 8
MİÇD1113533 MEDYA VE İLETİŞİM KURAMLARI Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİÇD1213534 MEDYA, İLETİŞİM VE TOPLUM Türkçe 3 8
MİÇD1213535 DOKTORA SEMİNER Türkçe - 8
MİÇD1213536 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM KURAM VE UYGULAMA. Türkçe 3 8
MİÇD1213537 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Türkçe 3 8
MİÇD1213538 FİLM TÜRLERİ Türkçe 3 8
MİÇD1213539 TÜRK SİNEMA TARİHİ Türkçe 3 8
MİÇD1213541 KURUMSAL İLETİŞİM KURAM VE UYGULAMALARI Türkçe 3 8
MİÇD1213542 MARKALAŞMA VE ANLAM YÖNETİMİ Türkçe 3 8
MİÇD1213543 DİJİTAL MEDYA VE VERİ TOPLUMU Türkçe 3 8
MİÇD1213544 DENEYSEL FİLM Türkçe 3 8
MİÇD1213545 BASIN TARİHİ Türkçe 3 8
MİÇD1213546 MEDYA VE ETİK Türkçe 3 8
MİÇD1213547 KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ Türkçe 3 8
MİÇD1213548 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KÜLTÜR Türkçe 3 8
MİÇD1213549 MARKA YÖNETİM İLKELERİ VE STRATEJİLERİ Türkçe 3 8
MİÇD1213551 İKNA TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3 8
MİÇD1213552 HABER ANALİZİ Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİÇD2113553 DOKTORA YETERLİK SINAVI VE HAZIRLIĞI Türkçe - 60
MİÇD2113554 TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI VE HAZIRLIĞI Türkçe - 30
MİÇD2113555 TEZ ÇALIŞMASI Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİÇD2213553 DOKTORA YETERLİK SINAVI VE HAZIRLIĞI Türkçe - 60
MİÇD2213554 TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI VE HAZIRLIĞI Türkçe - 30
MİÇD2213555 TEZ ÇALIŞMASI Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİÇD3113553 DOKTORA YETERLİK SINAVI VE HAZIRLIĞI Türkçe - 60
MİÇD3113554 TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI VE HAZIRLIĞI Türkçe - 30
MİÇD3113555 TEZ ÇALIŞMASI Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİÇD3213554 TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI VE HAZIRLIĞI Türkçe - 30
MİÇD3213555 TEZ ÇALIŞMASI Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİÇD4113554 TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI VE HAZIRLIĞI Türkçe - 30
MİÇD4113555 TEZ ÇALIŞMASI Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
MİÇD4213554 TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA SINAVI VE HAZIRLIĞI Türkçe - 30
MİÇD4213555 TEZ ÇALIŞMASI Türkçe - 90

Program Yeterliliği

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/35
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu