Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Siber Sistemler Doktora Programının amacı ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri takip edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli ve sorumlu, lider özelliklerine sahip, özgün bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek mezunlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve/veya yüksek lisans derecesi, Türk vatandaşları için ALES belgesi, yabancı ülke vatandaşları için GRE belgesi, İngilizce yeterlik belgesi

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin minimum 240 AKTS toplayarak, gerekli tüm teknik dersleri, seminerö Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik dersi ile yeterlik sınavı tez önerisi ve doktora tezi ve savunmasını başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELED1139480 DOKTORA SEMİNER İngilizce - 4
ELED1111125 İLERİ OLASILIK VE UYGULAMALARI İngilizce 3 8
ELED1150620 TÜMLEŞİK OPTİK VE OPTOELEKTRONİK İngilizce 3 8
ELED1169650 İLERİ MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİ İngilizce 3 8
ELED1139040 KABLOSUZ HABERLEŞMEDE OFDM VE ÖTESİ İngilizce 3 8
ELED1150580 SEZİM VE KESTİRİM KURAMI İngilizce 3 8
ELED1169660 MİKRODALGA TÜPLERİ İngilizce 3 8
ELED1169630 EESS İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA I İngilizce - 16
ELED1184370 5G RADYO ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ İngilizce 3 8
ELED1169640 İLERİ SAYISAL HABERLEŞME İngilizce 3 8
ELED1139030 KABLOSUZ HABERLEŞME SİSTEMLERİ İngilizce 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELED1210343 KABLOSUZ HABERLEŞMEDE İLERİ SİMÜLASYONLAR İngilizce 3 8
ELED1210231 BİLGİSAYARLA GÖRMEDE İLERİ KONULAR İngilizce 3 8
ELED1239370 SAYISAL HABERLEŞME LABORATUVARI İngilizce 3 8
ELED1239040 KABLOSUZ HABERLEŞMEDE OFDM VE ÖTESİ İngilizce 3 8
ELED1210123 FOURIER OPTİĞİ İngilizce 3 8
ELED1266150 BULANIK MANTIK VE MODELLEME İngilizce 3 8
ELED1269670 EESS İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA II İngilizce - 16
ELED1239270 RASLANTI SÜREÇLERİ İngilizce 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELED2131070 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK İngilizce - 30
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELED2231070 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK İngilizce - 30
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELED3131060 TEZ İngilizce - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELED3231060 TEZ İngilizce - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELED4131060 TEZ İngilizce - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ELED4231060 TEZ İngilizce - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular, alanında en son gelişmeler dahil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
Mühendisliğin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirerek bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

Öğrenme Yetkinliği

Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar

Alana Özgü Yetkinlik

Mühendislik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtır, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler.

İstihdam Olanakları

Alanında uluslararası düzeyde başarıya sahip öğretim üyelerinden eğitim alma ve beraber araştırma çalışmaları yürütme imkânına sahip olacak olan mezunlarımız, büyük sanayi şirketleri, IT teknoloji şirketleri, araştırma merkezleri, devlet kurumları ve benzer kuruluşların bünyesinde istihdam edilebileceklerdir. Mezunlarımız, akademik çalışmalarına doktora sonrası araştırmacı veya öğretim üyesi olarak devam edebilecekleri gibi, özel sektörde faaliyet göstermeyi de tercih edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Mezunlar doktora sonrası araştırma programlarına başvurabilir veya akademik pozisyon bulabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ders ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlama.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİSAYARLA GÖRMEDE İLERİ KONULAR 3353105550
DOKTORA SEMİNER 2340000550
EESS İÇİN GÜDÜMLÜ ARAŞTIRMA I 3335515151
FOURIER OPTİĞİ 5543004043
İLERİ MİKRODALGA MÜHENDİSLİĞİ 3422235220
İLERİ OLASILIK VE UYGULAMALARI 5322101240
İLERİ SAYISAL HABERLEŞME 5555505550
SEZİM VE KESTİRİM KURAMI 4444213541
TÜMLEŞİK OPTİK VE OPTOELEKTRONİK 5555304402
İlişkili ders sayısı / 9/19353534291953229347
İlişki ağırlığı3333214341

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu