Ana içeriğe atla

Merkezimizde bilimsel araştırma ya da eğitim için deney hayvanı kullanmak isteyenlerin, öncelikle İstanbul Medipol Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreterliğine başvuru belgelerini eksiksiz doldurarak başvurmaları ve onay almaları gerekmektedir

  • İMÜ-HADYEK’ten onay almış projeler için deney hayvanı isteği, İMÜ-HADYEK Onay yazısı ve eksiksiz doldurulmuş MEDİTAM Deney Hayvanı İstek Formu ile Merkez Sorumlu Yöneticisine başvurur.
  • Deney hayvanı İsteğinin değerlendirilmesi ve onaylanmasını takiben banka hesabına yatırılması gereken ücret proforma olarak proje yürütücüsüne bildirilir.
  • Ücretin yatırılmasını takiben hayvan üretimi için planlama yapılır.
  • Merkezde proje içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde deney hayvanı bulunmaması durumunda, Merkez Sorumlu yöneticisinin bilgisi ve onayı dahilinde yasal üretici kurumlardan araştırıcı tarafından deney hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan deney hayvanları karantinada uygun süre bekletildikten ve gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra kullanılabilirler.
  • Deney hayvanı istek formunda belirtilen çalışma takvimine göre üretilip yetiştirilen hayvanların bir ay süre ile deneye alınmaması durumunda, hayvanlar başka projelere tahsis edilir.
  • Çalışma yapılmak istenen laboratuvarlar için, en az bir hafta öncesinden telefon veya e-mail yoluyla MEDİTAM Sekreterliği’ne ulaşarak, rezervasyon yapılması gerekmektedir.
  • Araştırmacılar için Deneysel Çalışma Şeması tıklayınız.
  • Etik Kurul Başvuru Belgeleri tıklayınız.