Geri
AKADEMİK

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

28.08.2014

28 Ağustos 2014 -12 Eylül 2014
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

 

1

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

1

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

1

 

Genel Cerrahi

2

 

 

 

Göz Hastalıkları

1

1

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

1

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

1

 

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 


 

Tıbbi Patoloji

 

 

1

 

Üroloji

 

2

3

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

1

Prof. İçin Pediatrik Endokrinoloji, Doç. için Yenidoğan uzmanı olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

 

 

1

 

Tıbbi Farmakoloji

 

 

1

 

İç Hastalıkları

1

1

Doç. için Endokrinoloji uzmanı olmak

İç Hastalıkları

1

 1

 

Doç. ve Prof. Kadroları için Gastoenteroloji uzmanı olmak

İç Hastalıkları

 

1

 

Doç.için Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak.

Kardiyoloji

1

 

3

 

Nöroloji

1

1

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

 

Radyoloji

 

 

2

 

Tıbbi Genetik

1

 

 

 Gen dizileme konusunda tecrübeli olmak

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

 

1

 Üreme Biyolojisi alanında deneyimli olmak

Fizyoloji

 

 

1

 Tıp Doktoru olmak

 

Uluslararası Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Anatomi

1

 

 

 Radyolojik anatomi konusunda tecrübeli olmak

Fizyoloji

 

 

1

 Optogenetik konusunda tecrübeli olmak

Tıbbi Biyoloji

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

İç Hastalıkları

1

 

 

Endokrinoloji uzmanı olmak.

Tıbbi Genetik

1

 

 

 Tıp doktoru olmak, kişiselleştirilmiş tıp konusunda tecrübeli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti Anabilim Dalı

 

 

1

 

Pedodonti Anabilim Dalı

 

 

1

 

Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi Anabilim Dalı

 

 

1

 

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku AD

1

 

 

 

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

 

1

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

1

 

2

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

 

 

 RF/Microwave mühendisliği konusunda uzman olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Bölümü

1

 

1

Prof. Kadrosu için Psikoterapi Deneyimi olmak., Yrd. Doç.Dr. İçin Klinik Psikolog olmak.

Psikoloji Bölümü

 

 

1

Psikolojik Danışmanlık Doktorası yapmış olmak.

2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olma,
Doçentlik kadrosuna başvurmak için, Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olma,

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; YDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Ayrıca adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına da tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için; 
Başvuru Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi ), Profesörlükte işe başlama yazısı, Nüfus Cüzdan Sureti ile 4 (dört) adet fotoğraf,  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

                                    
Doçentler için,
Başvuru Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi )   Nüfus Cüzdan Sureti ile 4 (dört) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi 

Yardımcı Doçentler için;
Başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş (doküman ve cd olarak),yayın listesi, nüfus cüzdanı sureti, doktora/uzmanlık belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans) ile 4 (dört) adet fotoğraf, merkezi doçentlik yabancı dil belgesi, KPDS,ÜDS veya YDS sonuç belgesi,
Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım yayın dosyası ve yayın listesini teslim edeceklerdir.


İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.
İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

NOT

  • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması
  • YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini  buradan indirebilirsiniz.
  • Diploma asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.
  • Uluslararası Tıp Fakültesi eğitim dili İngilizce olduğundan başvuracak adayların İngilizce ders anlatım koşullarını sağlamış olması gerekir.

 

İrtibat Adresi:
Doçentlik ve Profesörlük Başvuruları için;
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

Yardımcı Doçentlik Başvuruları için;
Tıp, Uluslararası Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi Başvuruları için;
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

Eczacılık, İnsan ve Toplum Bilimleri, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülteleri Başvuruları için;
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44 – 0(212) 453 48 00 – 0 (216) 681 53 00