Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

21.11.2017

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)” uyarınca Okutman, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

Duyuru Başlama

21.11.2017

Sınav Tarihi

08.12.2017

 

 

Son Başvuru

05.12.2017

Sonuç Açıklama

11.12.2017

 

 

Ön Değerlendirme

07.12.2017

 

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

1020503

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce)

1

Araştırma Görevlisi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1020505

Rektörlük

1

Okutman

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi veya Tarih Anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1020506

Meslek Yüksekokulu / Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Pr.

1

Öğretim Görevlisi

Mekatronik Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

1020508

Meslek Yüksekokulu / Elektronik Haberleşme Teknolojisi Prg.

1

Öğretim Görevlisi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak ve alanında en az iki yıl deneyimli olmak.

1020510

Tıp Fakültesi/ Histoloji ve Embriyoloji AD.

1

Araştırma Görevlisi

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

1020511

Tıp Fakültesi/ Anatomi AD.

1

Araştırma Görevlisi

Anatomi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1020513

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak.

1020514

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ergoterapi Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Ergoterapi Bölümü lisans mezunu olmak ve Ergoterapi Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

1020515

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/ Psikoloji (İngilizce) Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Psikoloji Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

1020516

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/ Psikoloji Pr.

1

Araştırma Görevlisi

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak ve Psikoloji Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

1020550

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Pr.

3

Araştırma Görevlisi

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

 

Aranan Koşullar

  • 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  " Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
  • Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70,
  • Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan, (Eğitim Dili İngilizce olan bölüm ve programlar için en az 80), Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puanlar muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.
  • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

 

Muafiyet

  • Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
  • Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

 Başvuruda İstenen Belgeler;

      Başvuru Dilekçesi
YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
Lisans Diploması
Yüksek lisans Diploması- Öğrenci Belgesi
ALES sonuç belgesi
Deneyim Belgesi
Yabancı Dil Belgesi
Doktora Öğrenci Belgesi-Diploması
Lisans transkript belgesi (Asıl)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

(1) Bu yönetmeliğin adı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” iken 14/3/2016 tarihli ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.

Başvuru Adresi; Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

Rektörlük, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Kavacık Kuzey Yerleşke Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul 

 

Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kavacık Güney Yerleşke Göztepe Mah. Atatürk Cad. No:40/16 Beykoz

 

Sağlık Bilimleri YO ve MYO;

Atatürk Bulvarı No: 27 Unkapanı Fatih İstanbul