Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

13.11.2017

Akademik Personel İlanı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

10 Kasım 2017- 27 Kasım 2017

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör   

Doçent

Yardımcı Doçent

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

1

 

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Çocuk Gelişimi

1

 

 

Alanında Doktora Yapmış Olmak

 

 

 

 

Uluslararası Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

1

 

 

Alanında Uzmanlık ya da Doktora Yapmış Olmak


* Profesör kadrolarına başvuru süreleri ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren geçerlidir.

İlan edilen kadrolara başvuracak adayların;

2547 sayılı Kanunun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin “Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma” maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuruda gerekli belgeler: 

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri Başvuru Dilekçeleri, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd veya flaş bellek olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi ) (Lisans diplomasının noter tasdikli olması gerekmektedir), Profesörlükte işe başlama yazısı, Yabancı Dil Belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf,  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi veya tüm belgeleri gösteren (6 adet) cd veya flash bellek olarak, YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınav sonuç belgesi/Yabancı dil belgesi,

İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörün onayı ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.

İlan koşullarına uygun olan Profesör adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı) ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

NOT

  • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması
  • YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini buradan indirebilirsiniz
  • Lisans belgesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Lisans diploması haricindeki diğer diplomaların asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.

 

İrtibat-Başvuru Adresi:

Profesörlük Başvuruları

Rektörlük

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44