Ana içeriğe atla

Akademik Personel İlanı

09.07.2013

AKADEMİK PERSONEL İLANI

09.07.2013

(09 Temmuz- 23 Temmuz 2013) 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.
 
2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olma,
Doçentlik kadrosuna başvurmak için, Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olma,

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; YDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Ayrıca adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına da tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için; 
Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (CD olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

Doçentler için,
Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (CD olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 (iki) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi 

Yardımcı Doçentler için;
Başvuru Dilekçesi, YÖK formatlı Özgeçmiş (CD olarak), Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi ile 2 (iki) adet fotoğraf, Merkezi Doçentlik Yabancı Dil Belgesi, KPDS,ÜDS veya YDS Sonuç Belgesi,
Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesini teslim edeceklerdir.


İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.
İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

 

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

1

 

Göz Hastalıkları

 

 

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

 

Tıbbi Patoloji

 

1

 

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Acil Tıp

1

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

 

Çocuk Hematoloji-Onkoloji Uzmanı olmak, KİT deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

 

 

Çocuk Onkolojisi Uzmanı olmak, KİT deneyimi olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

Çocuk Hematolojisi Uzmanı olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları

 

1

 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1

 

 

 

Göğüs Hastalıkları

 

1

 

 

İç Hastalıkları

 

1

 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak

İç Hastalıkları

 

 

1

Gastroenteroloji Uzmanı olmak

İç Hastalıkları

1

 

2

Hematoloji Uzmanı olmak, Profesörlük kadrosu için KİT deneyimi olmak.

Nöroloji

 

 

1

 

Radyasyon Onkolojisi

 

 

1

 

Radyoloji

 

1

 

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Tıbbi Biyokimya

 

1

1

Yrd. Doç. Kadrosu için; İleri Proteomik Araştırmalar Laboratuvarı yönetmiş olmak

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

1

 

Bakteri genetiği ve mikrobiyom konusunda çalışmaları olmak

Tıbbi Biyoloji

 

 

1

Kardiyovasküler sistem rejenarasyonu konusunda araştırmaları olmak ,ders anlatabilecek düzeyde ingilizce bilmek

Eczacılık Fakültesi

 

 

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Eczacılık İşletmeciliği ve Deontolojisi doktorası yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

1

 

1

Profesörlük kadrosu için Medeni Hukuk alanında çalışmış olmak, Yardımcı Doçentlik kadrosu için Ticaret Hukuku alanında çalışmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

Sağlık Yönetimi

 

 

1

Sağlık iletişimi konusunda çalışmış olmak

Hemşirelik

 

 

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktorası Olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

 

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

 

 

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

1*

 

1**

*Telsiz haberlesme ve sinyal isleme konularinda tecrubesi olmak.,**MEMS alanında, ultrasonik dönüştürücü/sensör tasarımı ve üretimi konusunda tecrübesi olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

 

1

Bilgisayarlı görü ve sayısal görüntü/video işleme alanlarında uzman, hesaplamalı görüntüleme teknikleri (süper-çözünürlük, yüksek dinamik aralık, vb.) üzerine çalışmalar yapmış.

 

 

İrtibat Adresi: Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul
Eczacılık Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Yardımcı Doçentlik Başvuru adresi: Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44 – 0(212) 453 48 00 - (0216) 6815100

Son Güncelleme Tarihi: 04/05/2023 - 10:22