Ana içeriğe atla

03.03.2015

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

03 Mart 2015 -17 Mart 2015

 

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

 

 

Genel Cerrahi

 

1

 

 

Göz Hastalıkları

1

 

1

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

1

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

1

 

2

 

Ortopedi ve Travmatoloji

 

 

1

 

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

 

1

 

Üroloji

 

2

1

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak

Enfeksiyon Hastalıkları

 

1

 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 

2

 

İç Hastalıkları

 

1

 

Gastroentroloji uzmanı olmak

Nöroloji

 

1

 

 

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

 

1

 

Tıbbi Biyoloji

 

1

 

 

Uluslararası Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji

 

 

1

 

Tıbbi Biyoloji

 

 

1

 

Tıbbi Biyokimya

 

 

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D.

 

 

4

 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim D.

 

 

1

 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

 

1

2

 

Ortodonti Anabilim Dalı

 

1

1

 

Endodonti Anabilim Dalı

 

 

2

 

Pedodonti Anabilim Dalı

 

 

2

 

Periodontoloji Anabilim Dalı

 

 

3

 

Eczacılık Fakültesi

Farmasotik Teknoloji Anabilim Dalı

 

 

1

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

 

 

3

Eğitim Bilimleri, Sosyoloji veya Yönetim Bilimi alanında doktora yapmış olmak.

Odyoloji Bölümü

1

 

2

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

 

 

4

 

Bilgisayar Mühendisliği

 

1

4

 

Endüstri Mühendisliği

1

 

2

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

 

 

2

Hücresel elektrofizyoloji tecrübesi olmak, İngilizce eğitim verebilmek

Psikoloji

 

 

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktoralı olmak

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3

1

3

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Türk Müziği

 

 

1

 

Mimarlık

2

 

7

 

Hukuk Fakültesi

 

1

3

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin 7. Md. Şartları İngilizce bakımından sağlamış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1

1

10

 

2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
Profesörlük kadrosuna başvurmak için, profesörlük kadrosunda görev yapmış olma veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olma,
Doçentlik kadrosuna başvurmak için, Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olma,

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; YDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları zorunlu ve ön koşuldur. Ayrıca adaylar üniversitemiz tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Sınavına da tabi tutulacaklardır. 

Başvuruda gerekli belgeler: 

Profesörler için; 
Başvuru Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi ), Profesörlükte işe başlama yazısı, Nüfus Cüzdan Sureti,Yabancı Dil Belgesi ile 4 (dört) adet fotoğraf,  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi 

 

Doçentler için,
Başvuru Dilekçe, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi )   Nüfus Cüzdan Sureti,Yabancı Dil Belgesi ile 4 (dört) adet fotoğraf, 
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi 

 

Yardımcı Doçentler için;
Başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş (doküman ve cd olarak),yayın listesi, nüfus cüzdanı sureti, doktora/uzmanlık belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans) ile 4 (dört) adet fotoğraf, merkezi doçentlik yabancı dil belgesi, KPDS,ÜDS veya YDS sonuç belgesi,
Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım yayın dosyası ve yayın listesini teslim edeceklerdir.


İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.
İlan koşullarına uygun olan adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

NOT

  • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması
  • YÖK Formatlı Özgeçmiş örneği
  • Diploma asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.

 

İrtibat Adresi:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Yrd. Doç. Başvuruları için;

Tıp- Diş Hekimliği Fakültesi:
Atatürk Bulvarı No:27 Unkapanı Fatih İstanbul

Diğer Fakülteler:
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

Son Güncelleme Tarihi: 10/12/2022 - 09:53