Geri
AKADEMİK

Adalet MYO Öğretim Görevlisi İlanı

10.03.2014

31.07.2008 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğret..

Duyuru Başlama

11/03/2014

Sınav Tarihi

27/03/2014

Son Başvuru

25/03/2014

Sonuç Açıklama

28/03/2014

Ön Değerlendirme

26/03/2014

 

 

İlan Kodu

Kadro Yeri

Kadro Sayısı

Kadro Ünvanı

Açıklama

18628

Adalet
Meslek Yüksekokulu

1

Öğretim Görevlisi

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, alanında en az dört yıllık tecrübeye  sahip  olmak

Aranan Koşullar

 • * 31.07.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan  "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde yer alan şartları taşımaları,
 • * Mezun olduğu alan puan türünde ALES'den en az 70 puan almaları,
 • * Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan, Okutman için en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.

 

 • * Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler;

 • * Başvuru Dilekçesi
 • * YÖK formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
 • * Lisans Diploması
 • * İş Belgesi
 • * ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
 • * Lisans transkript belgesi (Asıl)
 • * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • * 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 • * Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

 

Başvuru Adresi
Başvuruda istenen belgeler son başvuru tarihinden önce ulaşmak kaydı ile şahsen veya posta yoluyla,

Adalet  Meslek Yüksekokulu
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

 

adresine gönderilecektir