Geri
AKADEMİK

Memnuniyet Anketi

14.05.2014

Memnuniyet Anketi

Sevgili Öğrenciler,
Bu anket formu Medipol Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmasında kullanılmak amacıyla hazırlanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgilerinizle ilgili sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise üniversitenizin sunmuş olduğu çeşitli hizmetlerden ve etkinliklerden memnuniyet dereceleriniz belirlenmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar gelecekteki eğitim - öğretim ve sosyal - kültürel hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olacaktır.
Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Öğrenci memnuniyeti anketi:
https://www.surveymonkey.com/s/Q5335HD


ADEK KOMİSYONU


Bilgi Talep Formu