Ana içeriğe atla

Adet Sancısı Adetten Değildir

15.05.2024

Toplumsal Katkı Komisyonu

1

Mart ayı ENDOMETRİOZİS farkındalık ayı olarak tanımlanmıştır.
Endometriozis; endometrium dokusunun uterus dışında başka bölgelere yerleşmesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Kadınlarda adet dönemlerinde aşırı anlamsız ağrıya ve başka değişik semptomlara yol açar. Erken adet gören (9-12 yaşlarında), adeti 7 günden uzun süren, yoğun ve düzensiz adet gören genç kızlarda endometriozis daha sık görülmektedir. Ayrıca bu kadar sık görülmesine rağmen endometriozis hastalığı, tanısı çok geç konulan ve bu yüzden de kadınların yıllarca bu hastalığın semptomlarından muzdarip olduğu bir hastalıktır.

Bu projedeki amaç ise mart ayında toplumdaki her 10 kadından 1’inde görülen endometriozis hastalığı hakkında gerekli farkındalığı oluşturmaktır. Bu projede hedef kitlemiz: Liselerdeki; ergenlik çağına yeni girmiş en az 1000 kadar kız çocuklarıdır. Planlanılan 10 liseye 5 grup halinde Tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan yakın akran eğiticilerle gidilecektir. Eğitim verecek olan bu 5 grubun her birinde 1 kadın doğum doktoru, ve endometriozis hastalığı hakkında özel eğitim almış gönüllü Tıp fakültesi öğrencileri olacaktır. Her grubun 2 okul üstlenmesi planlanmıştır.Böylelikle projenin hedefi olan 10 lise sayısına ulaşılmış olacaktır.

Eğitim öncesinde öğrencilere endometriozis hakkında neler bildiklerine dair bir anket yapılacaktır. Böylelikle hazır bulunmuşluk durumu ortaya konacak ve okullar ile öğrenciler arasındaki bilgi düzeyi farklılığının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim sonrasında da liselerdeki kız çocuklarına dış paydaş olarak endometriozis ve adenomyozis derneği tarafından hazırlanacak olan, içeriği tamamen tıp literatürüne uygun olan ‘Endometriozis Risk Testi ‘yapılacak böylelikle de bu kız çocuklarının kendi bedenlerinden haberdar olmaları sağlanacaktır. Eğitimden sonra bütün öğrencilere endometriozis hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılacaktır.

Her lisenin Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık birimlerinden eşzamanlı destek alınacaktır. Böylelikle lise çağındaki kız çocuklarına fark edilmeden verilebilecek herhangi bir psikolojik zarardan kaçınılması amaçlanmaktadır. Her okulda sunumlardan sonra katılımcıların soruları alınıp gerekirse lise öğrencilerinin hocalara birebir danışabilmelerinin sağlanılması hedeflenilmektedir.
 

Son Güncelleme Tarihi: 15/05/2024 - 14:55