Geri
AKADEMİK

Akademik Personel İlanı

04.01.2017

Akademik Personel İlanı

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

04 Ocak 2017 - 19 Ocak 2017

 

 

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

BÖLÜM-ANABİLİM DALI KADRO UNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro Unvanı-Adedi

Açıklama

Profesör    *

Doçent     *

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

 

 

 

Göz Hastalıkları

 

 

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

 

1

 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

1

Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Olmak

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  1  

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği

1

 

 

Stokastik Modelleme ve Hidrolojide Uygulamaları konusunda Doktora Yapmış Olmak

 

 

* Doçent ve Profesör kadrolarına başvuru süreleri ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren geçerlidir.

 

2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Profesörlük kadrosuna başvurmak için, 2 yıldan az olmamak üzere profesörlük kadrosunda görev yapmış olmak veya Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve şartlara ek olarak (doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan yayınlar hariç olmak üzere), Üniversitelerarası Kurul 2001 yılı Doçentlik müracaat koşullarında istenilen asgari yayın koşullarından kendi bilim alanlarında en az birer fazlasına sahip olmak,

Doçentlik kadrosuna başvurmak için, Doçentlik unvanını almış olmak, Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik başvuruları için 2001 yılında uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak,

 

Yardımcı doçentliğe başvuran adayların, 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca; YDS’den 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir.

 

Başvuruda gerekli belgeler: 

 

Profesörler için;                                              
Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri Başvuru Dilekçeleri, YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd  veya flaş bellek olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi ) (Lisans diplomasının noter tasdikli olması gerekmektedir), Profesörlükte işe başlama yazısı, Yabancı Dil Belgesi, Kimlik fotokopisi  ile 4 (dört) adet fotoğraf,  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi veya tüm belgeleri gösteren (6 adet) cd  veya flash bellek olarak

Doçentler için,

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri Başvuru Dilekçeleri , YÖK formatlı Özgeçmiş (doküman ve cd veya flash bellek olarak), Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Yabancı Dil Belgesi ,diploma örnekleri  (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi ) (Lisans diplomasının  noter tasdikli olması gerekmektedir),   Kimlik fotokopisi  ile 4 (dört) adet fotoğraf, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4(dört) takım dosya ve yayın listesi veya tüm belgeleri gösteren (4 adet) cd  veya flash bellek olarak

 

 

Yardımcı Doçentler için;

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ile sınava girecekleri yabancı dili de belirtecekleri Başvuru dilekçesi, YÖK formatlı özgeçmiş (doküman ve cd veya flash bellek olarak), , Kimlik fotokopisi, doktora/uzmanlık belgesi onaylı sureti, diploma örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans) (Lisans diplomalarının noter tasdikli olması gerekmektedir) ile 4 (dört) adet fotoğraf, YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınav sonuç belgesi,

Üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar üç gün içerisinde; Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım yayın dosyası ve yayın listesini veya tüm belgeleri gösteren (4 adet) cd veya flash bellek olarak teslim edeceklerdir.


İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin Üniversite Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben ataması gerçekleşecektir.

 

İlan koşullarına uygun olan adaylardan Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların Üniversitemiz Rektörlüğüne, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların ise ilgili akademik birimlere ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

 

NOT

  • Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması
  • YÖK Formatlı Özgeçmiş örneğini  buradan indirebilirsiniz.
  • Diploma asıllarının getirilmesi halinde (Lisans belgesi –noter onaylı)  üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.

 

İrtibat-Başvuru Adresi:

Tıp Fakültesi Dekanlığı:

İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüsü, Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 40/16 Beykoz/İstanbul

 

Rektörlük- Diğer Fakülteler

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul

 

 

 

Tel: 444 85 44 


Bilgi Talep Formu