Geri
AKADEMİK

Akademik İlan

21.12.2020

21.12.2020 tarihli ve 31341 Resmi Gazetede yayınlanan akademik ilanımız aşağıdaki gibidir;

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Tıp Tarihi ve Etik Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi Alanında Yüksek Lisans Yapmış veya Yapıyor Olmak.

3

Araş. Gör.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı

Çocuk Gelişimi Alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

1

Araş. Gör.

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

1

Araş. Gör.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Farmakognozi Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmakognozi alanında doktora yapıyor olmak

1

Araş. Gör.

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngilizce Öğretmenliği Programı

İngilizce Öğretmenliği Lisans Mezunu Olup Yabancı Dil Öğretimi Alanında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi Mezunu Olup Kamu Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Programı (İngilizce)

İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olup İlgili Alanda Doktora Yapıyor Olmak

1

Araş. Gör.

Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Mimari Restorasyon Program

Mimarlık Lisans Mezunu Olup Mimari Tasarım Programında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu Olup Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi Programı (İngilizce)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Mezunu Olup, Aynı Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Dişçilik Hizmetleri Bölümü

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu Olup Anatomi Alanında Doktora Yapıyor Olmak

1

Öğr. Gör.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

Sosyal Hizmetler Programı

Sosyal Hizmet Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

1

Öğr. Gör.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi                    : 21.12.2020

Son Başvuru Tarihi                   : 04.01.2021

Ön Değerlendirme Tarihi          : 06.01.2021

Sınav Tarihi                             : 08.01.2021

Sınav Sonuç Tarihi                   : 11.01.2021

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

 • Başvuru dilekçesi (başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
 • YÖK formatlı özgeçmiş (doküman ve cd olarak)
 • Diploma fotokopileri (lisans diploması noter onaylı, diğerlerinin asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Yüksek lisans öğrenci belgesi
 • Doktora öğrenci belgesi
 • ALES sonuç belgesi fotokopisi
 • Yabancı dil sınav sonuç belgesi fotokopisi
 • Resmi transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
 • Çalışma belgesi
 • Onaylı hizmet belgesi (halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 • Adli sicil kaydını gösterir belge (e-devlet)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi 
 • 4 adet vesikalık fotoğraf

Başvurular ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapılacaktır.  


Bilgi Talep Formu