Geri
AKADEMİK

Adalet Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üç Ders Sınavları

06.07.2021

Adalet Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üç Ders Sınavları

İstanbul Medipol Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin’’ nin : Madde 27-3 (e) Üç ders sınavı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim sürelerini doldurmamış öğrencilerden; kayıtlı olduğu diploma programındaki eğitimini tamamlayan ancak bütünleme sınavları sonucunda, mezun olabilmek için en fazla üç derse kadar başarısız dersi bulunan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile girme hakkı verilen ve her yarıyıl sonunda, bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden otuz gün içerisinde yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.

Başvurular: 6-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında MEBİS üzerinden yapılacaktır.

Sınav Takvimi İlanı : 9 Temmuz 2021

Sınav Tarihleri: 13-14 Temmuz 2021


Bilgi Talep Formu